Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Testen doet toch geen pijn?

Testen doet toch geen pijn? - 21030
Samenvatting van het artikel

Soms heb ik het gevoel dat we in twee parallelle werelden leven. De kranten en talkshows, maar ook veel mensen in mijn sociale netwerk, ze vertrouwen nog steeds op de adviezen van de overheid. Ze hebben geen zin of tijd om zich erin te verdiepen en ergeren zich aan mensen die het beter menen te weten. Voor mij, reden tot terughoudendheid in het rondbazuinen van mijn mening. Anders wordt het als het beleid een gevaar op dreigt te leveren voor kinderen.

Lees volledig artikel: Testen doet toch geen pijn?

Leestijd: 4 minuten

Gastblog door Rogier Rumke

Hier op de site zijn we ondertussen een beetje coronamoe. Wij denken dat het wel een beetje voorbij is, althans, zolang de zomer duurt. Over wat er daarna gebeurd zijn zelfs onder de schrijvers van deze blogs de meningen verdeeld.

Wat wij ons hier misschien nog onvoldoende beseffen is dat er onder de bevolking nog steeds de angst is blijven hangen die ons het afgelopen bijna anderhalf jaar is ingepraat. Mensen zijn nog lang niet overtuigd dat het allemaal voorbij zou kunnen zijn. Zelfs uitgaande van de cijfers van het RIVM kom je op zo lage besmettingscijfers uit dat het testen voor allerlei evenementen werkelijk een hachelijke zaak wordt deze zomer.

Zo werd ik er bijvoorbeeld op gewezen dat er voor een kinderkamp, de eerste helft van augustus, wordt gevraagd een thuistest te doen. Men gaat er immers, op basis van alle adviezen en maatregelen van de overheid vanuit dat het beter is voor onze gezondheid en veiligheid om massaal te (blijven) testen. Al met alweer eens een aanleiding voor mijn cijferhoofd om uit te rekenen wat er eigenlijk wordt gevraagd van de betreffende ouders, en aan welk onaanvaardbaar risico de kinderen worden blootgesteld.

Reken even met me mee

Hoe kan dat nu, wat zeg je me nou, hoe kan het nu schadelijk zijn voor kinderen om ze te laten testen? Better safe than sorry toch? Het antwoord volgt als je met me meerekent. De brief die ik heb opgesteld is hypothetisch, immers, ik besef dat mijn mening onder het grote publiek nog steeds controversieel is en schadelijk zou kunnen zijn voor mijn naasten. Ik verwijs naar mijn artikel in mei, waarin is op basis van de sociale situatie toch tot de conclusie kom dat het soms beter is je principes overboord te zetten.

Echter, in mei waren er nog heel wat meer besmettelijke personen. De situatie in augustus is fundamenteel anders zodat ik die conclusie nu niet meer zou trekken. Maar, voorzichtigheid blijft op zijn plaats.

Hier volgt de hypothetische brief:

Ik stuur jullie deze brief op eigen initiatief en wil niet dat mijn kinderen of partner hierbij betrokken raken omdat ik ze geen stigma mee wil geven. Immers, kritisch zijn op het coronabeleid wordt door veel mensen gezien als bedreigend, antisociaal en/of irritant. Ik hoop echter dat jullie onderstaande berekening en conclusie kritisch willen bekijken en hopelijk op basis daarvan zelf een beslissing willen nemen. Indien gewenst ben ik telefonisch of per mail bereikbaar.

Op het gevaar af dat jullie mij maar een lastpak vinden heb ik, gezien de ontwikkeling van de corona cijfers op het officiële dashboard van het RIVM, besloten jullie onderstaande berekening niet te onthouden.

Overigens ben ik er op goede gronden van overtuigd dat het aantal besmette personen op dit moment nog aanzienlijk lager is dan het door het RIVM geschatte aantal. Het maakt echter mijn berekening alleen nog maar sterker, het is vanuit de RIVM cijfers al duidelijk genoeg.

De berekening:

De cijfers op het corona dashboard van het RIVM van vandaag doorgerekend naar de actuele situatie van vandaag:

Er waren 2 weken geleden naar schatting 41.864 besmettelijke mensen. De R waarde was .78 (en is nu overigens lager)

Uitgaande van die R waarde en dat aantal twee weken geleden zijn er vandaag:
41.864 *1 ^ 14) = 17.470 besmettelijke mensen.

Stel dat de R rond de .8 blijf staan dan is begin augustus het aantal besmettelijke personen:
17.470 *2 ^ 46) = 1342 besmettelijke personen in Nederland.

Dat betekent dat de prevalentie dan 17.000.000 / 1342 = 1 op 12.667 personen is.

Bij het testen van asymptomatische personen moeten we rekenen met een aandeel vals positieven. Dat is verschillend per test.

De meest gebruikte thuistest is die van Roche. Die heeft volgens hun eigen opgave een specificiteit van 99,68%. Dat betekent dat je in een groep van 100.000 mensen dus 100.000 * (1-0,9968) = 320 vals positieven aantreft.

Het gaat daarbij niet om mensen bij wie virus resten worden aangetroffen zonder dat ze (nog) besmettelijk zijn, de zogenaamd onterecht positieven. Een probleem dat zich vooral bij de PCR test voordoet, maar in mindere c.q. onbekende mate bij de zelftesten.

Gezien de hierboven berekende prevalentie kan je dus ervan uitgaan dat er op de dag van vertrek in heel Nederland 1342 besmettelijke mensen zijn, dat zijn er:
(1342 / 17.000.000) * 100.000 = 7,89 per 100.000.

Dus, als je positief test op een Roche thuistest begin augustus is de kans dat je ook werkelijk corona hebt:
7,89 / (320 + 7,89) = 0.02406 ofwel kleiner dan 1 op 40.

Conclusie

Ik zou dus kinderen niet laten testen als ze geen symptomen hebben. En adviseer ten zeerste om deze berekening mee te nemen in een heroverweging kinderen bloot te stellen aan deze, in mijn ogen, onrechtvaardige loterij met een mogelijk desastreuze uitkomst. Mijn advies aan jullie is om te communiceren dat het gezien de corona-ontwikkeling op dit moment onwenselijk lijkt een thuistest af te nemen bij kinderen zonder symptomen. Maar dat op het laatste moment daarover, indien daar aanleiding toe bestaat, een ander besluit kan worden genomen.

Het moge duidelijk zijn, uit bovenstaande cijfers, dat het testen, zoals jullie dat nu voorstaan, onnodig is en zeer kwalijke en traumatische gevolgen kan hebben voor kinderen als ze onterecht op het laatste moment niet mee mogen naar het kinderkamp. Het moge duidelijk zijn dat het testen bij klachten een totaal ander beeld oplevert. Echter, dat advies lijkt me vrijwel overbodig en ook onnodig gezien de zeer lage prevalentie die begin augustus te verwachten is.

Andere omstandigheden

Mocht onverhoopt het aantal besmettingen door nieuwe varianten of andere omstandigheden omhoog gaan, of om een andere reden de R opeens verandert, kan het advies worden aangepast. Bovenstaande berekening kan bij wijze van spreken per dag worden herhaald om te checken of de uitkomst nog steeds dezelfde is.

In de som is duidelijk waar de R moet worden aangepast, waar het aantal besmettelijke personen en waar het aantal dagen tot begin augustus.

De dagcijfers kunnen jullie aantreffen op het Coronadashboard van de overheid. 

Sinds een paar maanden publiceer ik met enige regelmaat op het veelgelezen blog van Maurice de Hond. Reeds in april en mei heb ik artikelen geschreven over de waanzin van het testen. Het is sindsdien alleen maar onzinniger geworden gezien de daling van de cijfers. Dit zijn mijn twee artikelen. “Risicoanalyse vooraf testen bij evenementen“,  “Moet ik mijn kind laten testen op school of niet?

Rogier Rumke

  1. 0.78 ^ (1 / 4 []
  2. 0.8 ^ (1 / 4 []
Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
De olifant op het voetbalveld - 96019
De heftige reacties van Nederland op het debat over de regeringsverklaring - 95205