Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

AltSchool haalt 100 miljoen op, o.a. van Marc Zuckerberg

Samenvatting van het artikel

AltSchool haalt 100 miljoen op, o.a. van Marc Zuckerberg Wereldwijd hoor je de roep om onderwijs vernieuwing. Niet voor niets is de Ted Talk van Ken Robinson “Changing the Paradigm of Education” door meer dan 10 miljoen mensen bekeken. Ook in Nederland bestaat die wens. Minister Bussemaker en Staatssecretaris Dekker zeggen het vaak en ook […]

Lees volledig artikel: AltSchool haalt 100 miljoen op, o.a. van Marc Zuckerberg

Leestijd: 4 minuten

AltSchool haalt 100 miljoen op, o.a. van Marc Zuckerberg

Wereldwijd hoor je de roep om onderwijs vernieuwing. Niet voor niets is de Ted Talk van Ken Robinson “Changing the Paradigm of Education” door meer dan 10 miljoen mensen bekeken.

Ook in Nederland bestaat die wens. Minister Bussemaker en Staatssecretaris Dekker zeggen het vaak en ook de voorzitters van de PO- en VO-raad geven dat aan. Sleutelwoord is daarbij een grotere mate van personalisering. Meer inspelen op de persoonlijke mogelijkheden en leerwijzen van de afzonderlijke leerlingen.

Het grote probleem daarbij is dat op het moment dat je de leerlingen op school vrijwel de gehele dag in een klas zet met dezelfde leerlingen, dat het dan vrijwel onmogelijk is om sterk te personaliseren. Zoals Robinson het ook aangaf, het schoolsysteem is een industrieel systeem waar leerlingen van een gelijke leeftijd, op een gelijke manier worden behandeld.

Dat was het belangrijke doel dat we met onze organisatie O4NT wilde bereiken. Wel zorgen dat kinderen hun persoonlijke leerweg konden volgen. En dat doen op een manier die inspeelt op hun intrinsieke motivatie  en ze daarbij goed voorbereidt op de wereld van morgen, die in steeds grotere mate beinvloedt wordt door de digitale mogelijkheden.

Veel belangstelling

Inmiddels verwacht O4NT eind van het jaar meer dan 40 scholen in Nederland te hebben die met onze aanpak zullen gaan werken en er is heel veel belangstelling uit binnen- en buitenland. Vrijwel wekelijks zijn er bezoeken van media uit het buitenland.

Prof. Tom Duff zei na zijn bezoek “I saw the future of education” en de ervaring is dat ook grote sceptici, die op bezoek komen, tijdens dat bezoek de kracht en aantrekkelijkheid van de aanpak onderkennen.

Bij deze aanpak speelt de tablet een sleutelrol. Het is zowel een belangrijk hulpmiddel om de schoolstructuur ingrijpend te veranderen als een enthousiasmerend leermiddel voor de leerlingen. Die overigens een belangrijk deel van de dag niet met hun tablet aan de slag zijn.

Vanaf het moment dat deze schoolvorm werd aangekondigd was er veel kritiek. Je kunt er pagina’s van Google mee vullen. Ik vond het vaak gebaseerd op enerzijds een gebrek aan kennis van onze aanpak en anderzijds op een verheerlijking van het oude systeem, c.q. niet onderkennen hoe groot de problemen ermee waren. Vaak zag ik ook iets wat van alle tijden is “een generatieconflict”.  Ouderen die nieuwe ontwikkelingen bij jongeren alleen maar negatief beoordeelden vanuit hun eigen oude kaders. Zoals de afwijzing van het vele gebruik van mobieltjes/tablets/computers van jongeren en het stellen dat het slecht was voor jonge kinderen om al met tablets te spelen.

Anekdotes

Overtuigingen die vaak werden onderbouwd met onderzoeken of anekdotes. De onderzoeken bleken vaak niet te slaan op de tablets en jonge kinderen van nu of veel minder harde gegevens op te leveren dan werd geclaimd. (Manfred Spitzer met “Digitale Dementie”  had daar een handje van, zoals ook de “live recensie” van Peter Teffer liet zien). De anecdotes werden als ze naverteld werden steeds groter en bewezen eigenlijk niets. Zo werd gezegd dat veel executives in Silicon Valley hun eigen kinderen bewust naar scholen stuurden waar geen computers waren, terwijl het om een particuliere school (Steiner-school) ging en een heel klein deel van de executives.

Ik ben in inmiddels in veel landen geweest en heb veel scholen gezien en mensen uit het onderwijs gesproken.  Van alle scholen was er een die qua filosofie sterk op ons leek. En dat was AltSchool in San Francisco. Ik heb die school anderhalf jaar geleden bezocht en met de oprichter Max Ventilla gesproken.

Het was een particuliere school, waar ouders 20.000 dollar per jaar moesten betalen, en mede daardoor ook wat anders van opzet. (Het aantal leerkrachten kon hierdoor groter zijn dan op onze scholen in Nederland). Maar als je daar rondliep heerste er dezelfde sfeer als op onze scholen en zag je gelukkige kinderen die intensief met leren bezig waren (en amper problemen op het terrein van orde en discipline). Zelfs de iPad hoezen die werden gebruikt waren dezelfde als bij ons.

Aanpak

Bij het naast elkaar zetten van onze aanpak konden wij, door het Nederlandse onderwijssysteem wat voor scholen qua curriculum wat vrijer is dan in de VS, meer doen aan andere vaardigheden dan die traditioneel op school plaats vinden. (In de VS vinden veel vaker dan in Nederland gestandaardiseerde testen plaats. John Oliver heeft er onlangs een grappige, maar ook beangstigend item over gemaakt).

Bij het opzetten van de aanpak van AltSchool wil de organisatie een en ander zo maken dat een snelle verspreiding over de VS mogelijk is, door een groot deel van opzet en uitvoering in ICT-systemen te vangen. Ventilla komt zelf van Google af en er is veel software en tools beschikbaar voor het onderwijs, hetgeen trouwens bij Microsoft en Apple ook het geval is.

Onlangs heeft AltSchool van een groep investeerders uit Silicon Valley een bedrag van 100 miljoen dollar opgehaald om hun systeem te vervolmaken en de uitrol in de VS te laten plaatsvinden. Onder de investeerders is ook Marc Zuckerberg, evenals bij voorbeeld de Foundation van de weduwe van Steve Jobs. Allen hopen ze op deze manier een ingrijpende onderwijsvernieuwing tot stand te brengen. Die persoonlijke leerweg voor kinderen mogelijk te maken, in te spelen op hun talenten en mogelijkheden, hun intrinsieke motivatie te benutten, en voor te bereiden op de toekomst.

Geld

Bij onze aanpak in Nederland is (veel) minder geld gemoeid. Enerzijds hebben we in Nederland vrijwel alleen scholen die door de overheid worden gefinancierd, zodat het niet nodig is dat ouders er geld hiervoor uitgeven (dit in tegenstelling tot veel andere landen, waar dit onderwijs alleen kan doordat ouders ervoor betalen). Anderzijds zien we steeds meer schoolbesturen, schooldirecteuren, leerkrachten en ouders onderkennen dat dit de weg is om die broodnodige onderwijsvernieuwing tot stand te brengen.

Ik ben heel blij dat in de VS door deze investeringen deze nieuwe vorm van onderwijs een sterke impuls krijgt en het is een bevestiging van de weg die wij ingeslagen zijn en die ook, niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland steeds meer bewondering en erkenning krijgt.

N.B. Hopelijk hoor ik bij de discussies over onze nieuwe aanpak niet meer die anekdotes over die vele  executives in Silicon Valley die hun kind naar scholen sturen waar geen computers zijn. Met als dieptepunt Prof Theo Compernolle in Brandpunt , die daar zelfs zei dat Mac Zuckerberg zijn kind naar zo een school stuurde. Jammer voor hem en Brandpunt was dat Zuckerberg geen kinderen heeft en dus nu juist in een schoolaanpak gaat investeren waar ICT een centrale rol speelt.… En het erge is dat de rest van de uitspraken van die professor in dat programma van hetzelfde niveau waren:  borrelpraat met oogkleppen op, bangmakerijen onder de pretentie dat het wetenschappelijk onderbouwd was.

U heeft zojuist gelezen: AltSchool haalt 100 miljoen op, o.a. van Marc Zuckerberg.

Volg Maurice de Hond op Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
De olifant op het voetbalveld - 96019
De heftige reacties van Nederland op het debat over de regeringsverklaring - 95205