Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Ozon, de spil van Covid-19!? (Intro)

Ozon, de spil van alles omtrent Covid-19!? - 22511
Samenvatting van het artikel

Bij de verspreiding van Covid-19 zou ozon in de lucht een belangrijke rol kunnen spelen bij het "uitschakelen" van het virus. Een korte samenvatting van het heel uitgebreide stuk van Bart Buffing in onze Uitkijktoren.

Lees volledig artikel: Ozon, de spil van Covid-19!? (Intro)

Leestijd: 3 minuten

Met grote regelmaat heb ik de afgelopen 18 maanden mails gekregen met daarin allerlei analyses en mogelijke verklaringen voor alles wat met de Covid-19 crisis te maken heeft, zo ook over Ozon. Vaak worden er verbanden beschreven tussen twee of meer verschijnselen. Maar of die verbanden ook komen doordat het ene verschijnsel veroorzaakt wordt door de ander is meestal niet vast te stellen of zelfs onaannemelijk.

Een jaar geleden kreeg ik een uitgebreid stuk toegestuurd van Bart Buffing. Het ging over de grote rol, die ozon zou kunnen spelen bij de verspreiding van Covid-19. Het was een goed onderbouwd verhaal met vele verwijzingen en voorbeelden. Zijn veronderstellingen over die rol van ozon, zouden best eens waar kunnen zijn.

Vanuit maurice.nl hebben we een team van een aantal wetenschappers samengesteld om verdere studie te doen. Na een aantal maanden kwamen we tot de conclusie dat we veel voorbeelden konden zien van die mogelijke rol, maar dat het ook niet onomstotelijk was vast te stellen.

De rol van Ozon

Omdat het onderwerp te belangrijk is om er niet verder aan te werken, is besloten dat Bart Buffing een uitgebreid stuk zou schrijven, waarin hij zijn veronderstellingen uiteenzet. Niet vanuit de optiek dat wat hij veronderstelt 100% zeker zo gebeurt, maar in de hoop dat het verder wordt opgepakt, om het uitgebreid te gaan onderzoeken. En te zien of inderdaad de rol van ozon zo groot is als in zijn stuk wordt verondersteld.

In onze uitkijktoren treft u het volledig stuk aan. Het is heel uitgebreid (10.000 woorden – 37 minuten leestijd) en gedetailleerd.

Hieronder een hele korte samenvatting van dat stuk:

Ozon is een stof die in de lucht voorkomt en met name ontstaat door de UV stralen van de zon. Boven in de stratosfeer is er veel ozon, maar daar gaat het hier niet om. Het gaat om  ozon, laag in de atmosfeer en in binnenruimtes.

Het gehalte ozon daar varieert tussen dag en nacht en naar de seizoenen. Ozon is zeer reactief en reageert met veel andere stoffen. Als het in contact komt met een geschikte stof dan reageert het ermee, waardoor ozon verdwijnt en de stof beschadigd raakt of vernietigd wordt.

Ozon speelt een belangrijke rol bij het schoon houden van de lucht is de veronderstelling. Op verschillende manieren schakelt ozon als het ware verontreiniging van de lucht uit, en verdwijnt daarbij ook zelf (door de chemische reactie).

Naarmate er minder ozon in de lucht zit, kan de lucht minder goed schoon gehouden worden.

Weinig Ozon, meer Covid

Ozon zou dan ook een belangrijke rol spelen bij het uitschakelen van Covid-19 in de lucht. Als er echter weinig ozon in de lucht is, dan blijft er meer onbeschadigde Covid-19-virusdeeltjes in de lucht dan als er veel ozon in de lucht is.

Op twee manieren is er weinig ozon in de lucht. Als er weinig ozon wordt aangemaakt (dus ’s nachts, als de zon minder schijnt, en ook in de winter). En als er veel luchtverontreiniging is, want dan is de ozon dus als het ware heel actief geweest om zoveel mogelijk de luchtverontreiniging “aan te vallen”.

Dat zou dan ook de verklaring kunnen zijn dat in gebieden met veel luchtverontreiniging er vaker Covid-19 besmettingen plaats vinden. (Er zijn nog andere verklaringen, maar de rol van ozon zou daarbij toch een heel belangrijke zijn).

Zoals gezegd: het is een uitgebreid, zeer goed onderbouwd en leerzaam stuk. En we hebben het graag geplaatst in onze afdeling Uitkijktoren.

Het is een dermate interessante en belangwekkende veronderstelling dat het hopelijk verder wordt opgepikt en onderzocht. Het zou een belangrijke component kunnen zijn bij het verder begrijpen en bestrijden van de verspreiding van niet alleen Covid-19 door de lucht, maar ook van andere virussen en bacterieën die zich door de lucht verplaatsen.

U heeft zojuist gelezen: Ozon, de spil van Covid-19!? (Intro)

Volg Maurice de Hond op Twitter en YouTube.

Steun maurice.nl voor ook dit soort onderzoek t.a.v. de verspreidingswijze van Covid-19. Klik hier voor een kleine donatie.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.