Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Doe een kleine donatie en klik hier

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Over zomer-oversterfte en uitgestelde zorg

Over zomer-oversterfte en uitgestelde zorg - 23765
Samenvatting van het artikel

Niet alleen in Nederland zien we een opmerkelijke oversterfte in de afgelopen vier maanden. Anton Theunissen van Virusvaria heeft daar een uitgebreid artikel over geschreven. In Engeland wordt het met name toegeschreven aan de gevolgen van de uitgestelde zorg. Ook dat wijst erop dat het nemen van maatregelen t.a.v. Covid-19 ingrijpende nadelige gevolgen kan hebben t.a.v. de volksgezondheid.

Lees volledig artikel: Over zomer-oversterfte en uitgestelde zorg

Leestijd: 3 minuten

De onverwachte zomer-oversterfte

Anton Theunissen heeft ook vandaag op zijn site virusvaria.nl  weer een interessant artikel gewijd aan de oversterfte cijfers in Nederland. Op basis van de officiële sterftecijfers van CBS en RIVM, is te zien dat er bij de leeftijdsgroep tussen 65 en 80 jaar al sinds maart 2021 de sterftecijfers per week boven de gemiddelde verwachting liggen. In deze grafiek van hem is dat te zien in het lichtgekleurde deel.

Over zomer-oversterfte en uitgestelde zorg - 23759

Duidelijke oversterfte

In zijn artikel richt hij zich bewust alleen op de periode vanaf mei, toen in Nederland volgens de opgave van het RIVM de sterfte ten gevolge van Covid-19 laag was. Als een weekcijfer boven de lichtgroene band uitkomt, is er sprake van een oversterfte in een week.

Hoewel sinds mei dat maar enkele weken het geval is geweest, is wel te zien dat de cijfers in die periode steeds boven het verwachte gemiddelde uit is gekomen. Getotaliseerd is er een oversterfte in de laatste 16 weken geweest van 816 personen. Volgens opgave van het RIVM zijn er in die periode 110 personen aan/met Covid-19 overleden. Voor de overige ruim 700 personen is er een andere reden. Besef daarbij dat tussen oktober en maart er een duidelijke oversterfte is geweest. Normaliter wordt dat in de zomermaanden gecompenseerd met een ondersterfte.

In zijn artikel gaat Anton Theunissen ook in op de cijfers van de andere leeftijdsgroepen. En hij komt tot de conclusie dat ook bij de andere leeftijdsgroepen te zien is dat in die periode er een oversterfte heeft plaatsgevonden.

De reden

Nu zullen er direct mensen zeggen “zie je wel, het komt door het vaccineren”. Maar dat kan niet zomaar uit deze cijfers gehaald worden. Het is ook niet het doel van Anton of van mij om dat via dit artikel te gaan beweren. (Om dat wel te kunnen weten zijn andere analyses nodig met een bepaalde vorm van data-verzameling. Maar die vindt in Nederland -en in veel andere landen- niet goed plaats).

Waar Anton terecht op wijst, is dat RIVM niet wil onderkennen dat we in een aanhoudende fase van zomer-oversterfte zitten. Omdat in de meeste weken de weekcijfers onder de grenswaarde zitten, zegt men die week dat er geen oversterfte is. Maar als je naar de cumulatieve cijfers kijkt over die 16 weken is het wel zo.

En dan gaat het er vervolgens om: wat zou de verklaring kunnen zijn, of de verklaringen? Er zijn meerdere mogelijkheden. De drie die er bovenuit springen zijn:

  • De gevolgen van uitgestelde zorg, zoals die gestart is in maart 2020, waarbij enerzijds de zorgcapaciteit grotendeels was gericht op Covid-19 en anderzijds omdat burgers veel minder contact hadden met de eerstelijnszorg.
  • Allerlei directe of indirecte gevolgen van de overheidsmaatregelen, zoals “intelligente lockdown”, terughoudendheid bij elkaar bezoeken, sociaal isolement.
  • Directe of indirecte gevolgen van het vaccineren. Dit recente artikel uit Engeland van twee gerenommeerde professoren in de statistiek waar de totale sterftecijfers in Engeland worden bekeken op basis van de officiële gegevens, toont dat de totale sterftecijfers (op leeftijd gecorrigeerd) van de gevaccineerden en ongevaccineerden niet laat zien dat het vaccineren op dat vlak een netto rendement heeft opgeleverd.

Niet van Covid

Een recent interessant ander artikel uit Engeland van de Daily Telegraph gaat ook in op die zomer-oversterfte, die ook in Engeland vastgesteld is (ongeveer 10.000 in Engeland en Wales). Dit is de titel:

Over zomer-oversterfte en uitgestelde zorg - 23760

In het artikel met interessante cijfers en verklaringen van deskundigen, wordt gesteld dat deze oversterfte met name toe te schrijven is aan de uitgestelde zorg, die begon in maart 2020. In 2020 waren er in Engeland 23 miljoen minder raadplegingen van huisartsen dan in 2019. En de diagnose in 2020 van een aantal belangrijke aandoeningen daalde t.o.v. het jaar ervoor met 20 tot 50%.

Juist omdat de kwaliteit en de actualiteit van de data in het Verenigd Koninkrijk van een betere kwaliteit is dan in Nederland, lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat de oversterfte van deze zomer in Engeland en Nederland met name komt door de uitgestelde zorg.

Conclusie

Wat de belangrijkste conclusie zou moeten zijn is dat, terwijl er gedacht wordt dat bepaalde maatregelen (zoals de lockdown, anderhalve meter, thuis werken, etc. etc) een bepaald positief effect heeft, geen rekening wordt gehouden met de aanpalende negatieve effecten. En dan gaat het nu niet eens om de economische gevolgen of de sociaal-pyschologische gevolgen, maar echt die direct met de volksgezondheid te maken heeft.

Zoals blijkbaar ook al was voorspeld door ambtenaren van EZK. Die hadden de verwachting uitgesproken dat een lockdown zou zorgen voor het verlies van 520.000 qaly’s. (een rekeneenheid in de gezondheidszorg, die 1 gezond levensjaar betreft).

De hele Coronacrisis heeft bij velen geleid tot een vorm van bewustzijnsvernauwing, waardoor alleen nog het bestrijden van en het voorkomen van besmettingen met Covid-19 het doel was, zonder rekening te houden met de gevolgen, zoals Prof. Matthias Desmet goed uitlegt in o.a. deze aflevering van Tegenwind.tv.

Help ons alstublieft om Maurice.nl draaiende te houden met een kleine, vrijwillige bijdrage. Dat kunt u HIER doen. Dank!

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
Hoe de begrippen links en rechts de kabinetsformatie bemoeilijken - 70963