Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Wat zegt het over “de wetenschap” als er zulke grote verschillen zijn met de VS rond vaccinatie jonge kinderen?

Wat zegt het over “de wetenschap” als er nu zulke grote verschillen zijn met de VS rond vaccinatie van jonge kinderen? - 44838
Samenvatting van het artikel

Tegengestelde verhalen werden de afgelopen twee jaar niet getolereerd. Als je van het dominante verhaal afweek was je een anti-wetenschapper of erger. Maar hoe moet je dan aankijken tegen het grote verschil in aanpak van het vaccineren van de vijfjarigen in de VS en hier?

Lees volledig artikel: Wat zegt het over “de wetenschap” als er zulke grote verschillen zijn met de VS rond vaccinatie jonge kinderen?

Leestijd: 6 minuten

Wat zegt het over “de wetenschap” als er zulke grote verschillen zijn met de VS rond vaccinatie jonge kinderen?

Geen afwijkend verhaal mogelijk

Eén van de onderwerpen, die me de afgelopen twee jaar verbijsterde, was hoe slecht door velen (professoren, politici en journalisten) met het woord “wetenschap” is omgegaan. Want als je niet meeging met het dominante verhaal, dan werd je voor alles en nog wat uitgemaakt.

Ik heb het zelf meegemaakt toen ik op basis van mijn analyses en het beoordelen van het werk van met name natuurkundigen tot de conclusie kwam dat het virus zich anders verspreidde dan de WHO en het RIVM aangaf. Namelijk met name door de lucht in plaats van via grote druppels. Een bevinding, die grote gevolgen zou moeten hebben voor de wijze waarop je de verspreiding van het virus zou kunnen tegen gaan.

Dit artikel van het hoofd communicatie van de artsenfederatie KNMG naar aanleiding van een debat bij OP1 tussen Prof. Voss en mij, is kenmerkend voor die aanpak.  Ik was een “anti-wetenschapper” volgens hem. Een lijn die toen in meer media werd aangehouden. Van Dissel en het OMT waren immers “De Wetenschappers” en als je wat anders stelde dan wat zij in hun adviezen aangaven, dan was dat geen wetenschap.

Zwaartekracht

Het fascinerende eraan was dat men er daarbij van uitging dat de “wetenschappers” uit het medische veld beter zouden weten hoe druppels zich verspreiden dan de wetenschappers uit het natuurkundige veld. Want die laatste groep zei direct (en riep dat ook al jaren eerder t.a.v. influenza), dat ook een druppel groter dan 5 micron (de grens die men aanhield t.a.v. aerosolen) langdurig bleven zweven. Want dat was gewoon de wet van de zwaartekracht. Druppels in wolken zijn namelijk rond de 25 micron en die blijven ook zweven, zoals we vrijwel dagelijks kunnen zien.

Maar door die misvatting en – ik zeg het maar zo duidelijk mogelijk – de arrogantie van veel medici t.a.v. hun eigen kennis, zaten en zitten we met veel verkeerde maatregelen, die per saldo veel meer schade hebben berokkend dan zonder die maatregelen het geval zou zijn. Een goed voorbeeld van de weigering van een medicus om bij te leren zijn de uitspraken van Minister Kuipers over het hangen van spatschermen als de ‘R’ in de maand is en geen handen te schudden, maar “de boks” te geven om daarmee de kans te verminderen dat je het virus overbrengt.

Verschil in kennis

De meest indringende manier om te laten zien hoe groot het verschil in kennis is tussen medici en natuurkundigen vond ik deze uitleg van Stephen Petty voor  een commissie over hoe je mensen in binnenruimtes kunt beschermen tegen het inademen van schadelijke stoffen. Hij is een specialist op dat terrein en adviseert op de plekken waar men in aanraking kan komen met die schadelijke stoffen. Hij gaf aan wat het effect was van verschillende maatregelen. Ventilatie en luchtfiltering stonden hoog op zijn lijstje van werkende maatregelen. Maar ook gaf hij aan dat de mondneusmaskers die nu massaal werden en worden  gebruikt (vrijwel) geen bescherming boden. Alleen het soort apparatuur, die duikers gebruiken, zou dan werken, maar al het andere liet teveel door.

Maar blijkbaar denken veel medici dat ze het beter weten en adviseerden ze om mondkapjes/mondneusmaskers te dragen, die we lang in binnenruimtes en het Openbaar Vervoer hebben moeten opdoen. Met zelfs de mogelijkheid dat het in Duitsland wettelijk wordt voorgeschreven tussen oktober en Pasen, zoals @Welt schrijft.

Verboden onderwerp

Een onderwerp waarover de afgelopen twee jaar ook niet echt gesproken mocht worden en met regelmaat ook van sociale media werd verwijderd, was de mogelijke voor- en nadelen van het vaccineren met mRNA-vaccins.

Terwijl je bij iedere medische handeling moet afvragen of de voordelen opwegen tegen de nadelen (heel vaak is het antwoord “ja”) was dat rondom de vaccinatie tegen Covid-19 als het ware verboden. Hoewel het (nog net) niet leidde tot een algemene vaccinatieplicht werd er veel aan gedaan om mensen die afweging niet zelf te laten maken. En dat werd gedaan door degenen die bij die afweging kozen zich niet te laten vaccineren, het moeilijk te maken (denk aan de Coronatoegangspas) en hen in de media weg te zetten als “anti-vaxxers” of “wappies”.  Hoe durfde je je te verzetten tegen “De Wetenschap”?

Men deed er alles aan om het gevaar van de infectie met het virus zo zwaar mogelijk aan te zetten, ook voor jongeren, en de risico’s van het vaccineren als (vrijwel) niet bestaand te beschrijven.

Onder de 60 jaar

Het is de moeite waard om even kort terug te kijken wat Sam Brokken (uit Tegenwind), in februari 2021 in een Belgische talkshow zei over het vaccinatiebeleid. En wat hij zei over het vaccineren van mensen onder de 60 jaar tegen Covid-19. Die redelijke uitspraken met onderbouwing, leidde ertoe dat hij ontslagen werd bij de Hogeschool waar hij werkte en niet meer in België aan de bak kwam.

Het is tekenend voor een situatie die ik onlangs treffend beschreven zag in een tweet van @DrEliDavid:

“Covid is een dodelijke pandemie. Het doodde wetenschap, logica, evidence-based-medicine en gezond verstand”.

Het kan namelijk niet zo zijn dat voor elke leeftijd en voor elke coronamutatie het vaccin altijd de minst risicovolle keuze is. En toch was dat wat we de afgelopen 18 maanden vrijwel steeds hebben gehoord. Pas bij de wat lagere leeftijden kwam er iets meer discussie in Nederland, maar tot zo jong als 12 jaar werd het vaccin geadviseerd.

En nu we dus Omikron als dominante variant hebben is het advies in principe nog hetzelfde als toen de vorige varianten dominant waren.

Is er andere “wetenschap” in de VS?

Gelukkig is men in Nederland niet zo ver gegaan om het vaccin sterk te adviseren bij kinderen tussen 5 en 11 jaar.

En voor sommige leeftijdsgroepen en met sommige vaccins wordt in een aantal landen het vaccin afgeraden. In meerdere landen in Europa is dat sinds een tijdje met Moderna voor de leeftijdsgroepen onder de 30 jaar.

Maar in de VS is men weer één of zelfs twee stappen verder. Het vaccin is daar goedgekeurd voor baby’s en kleuters tussen 6 maanden en 5 jaar.

Ik heb de onderzoeken daarover gelezen en de commentaren erop en het is verbijsterend dat op basis daarvan gezondheidsautoriteiten hebben besloten dat voor allen in die leeftijdscategorie de risico’s opwegen tegen de voordelen.

Maar toen ik Rochelle Walensky, de Jaap van Dissel van de VS, gisteren zag melden dat er nu dus een veilig en effectief vaccin was voor die jongste leeftijdsgroep, kon ik eigenlijk mijn ogen niet geloven. Hier kan je lezen wat ze zegt en hieronder kan je het ook zien.

Liever vandaag dan morgen

En aan de reacties eronder kon ik opmaken dat er ook nogal wat ouders waren die een zucht van opluchting slaakten en hun kind liever vandaag dan morgen die drie vaccinaties geven. (Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 20% het zeker zal gaan doen en ongeveer 25% aangeeft het zeker niet te gaan doen).

Besef wel wat zij hier doet. Ze zegt niet dat er misschien kleine kinderen zijn die hier voordeel van kunnen hebben. Nee, ze beveelt aan dat die kinderen in die leeftijdsgroep gevaccineerd worden tegen Covid-19.

En bij de stemming binnen de FDA (de Amerikaanse gezondheidsraad) was de uitslag 22-0. Geen van de aanwezige specialisten vond het blijkbaar niet zo verstandig.

In Europa is er gelukkig geen sprake van een dergelijk dringend advies. Alhoewel ik tegen het advies om 12-17 jarigen te vaccineren, terwijl nu Omikron dominant is,  net zo aankijk als tegen deze CDC-director die over de onder 6-jarigen spreekt.

Maar het laat nu wel iets zien, wat we vorig jaar niet zagen en ook niet mochten zien. Dat het dominante verhaal in het ene land (de VS) anders is dan het dominante verhaal bij ons.  Het is zelfs zo dat als er op social media in de VS het Europese standpunt wordt gemeld als reactie op dit vaccinatieadvies, dit van vele kanten wordt aangemerkt als “misinformatie”. Met name valt men Florida aan, die als enige staat geen order had geplaatst voor het vaccin voor de allerjongsten.

Want blijkbaar is “Wetenschap” in relatie tot vaccinatie tegen Covid-19 iets anders als je in de VS woont of in Europa!

Open debat

Wat Wetenschap was en hoort te zijn, is dat er verschillen zijn van opvattingen en onderbouwingen en dat er een open debat over wordt gevoerd. Uitmondend in een situatie waar een burger, goed geadviseerd door zijn eigen arts, een afgewogen oordeel kan vormen. En dat in de media ruimte wordt geboden voor die verschillende standpunten, zeker als die worden geuit door mensen, die hun standpunten transparant onderbouwen met data en studies.

Want het woord “Wetenschap” is helaas de afgelopen twee jaar gekaapt door leden van het OMT en aanpalende deskundigen, en daarmee werd ook – vaak heel expliciet – de ruimte voor andere opvattingen aan derden ontzegd. Hopelijk is het nog niet te laat voor onze minister van Wetenschap om dat te onderkennen en wel de stappen te nemen om de wetenschap weer echt de juiste plek te geven bij zowel besluitvorming binnen de politiek als informatie aan het publiek. Het blind volgen van het dominante verhaal (van dat moment) heeft de afgelopen twee jaar bewezen niet de juiste aanpak te zijn en op lange termijn de wetenschap schade toe te brengen.

U heeft zojuist gelezen: Wat zegt het over “de wetenschap” als er grote verschillen zijn met de VS rond vaccinatie jonge kinderen?

Volg Maurice de Hond op Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube.

Steun onze site in het geven van onafhankelijke en goed onderbouwde informatie. Klik hier voor af en toe een (kleine) donatie. 

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
De notulen van het – Duitse – OMT compleet openbaar - 96782
De bijzondere aanpassingen van de oversterftemetingen - 96665