Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Slechts 10 meter zicht door de data-mist in het Oversterfte-rapport

Slechts 10 meter zicht door de data-mist in het Oversterfte-rapport - 45045
Samenvatting van het artikel

Ook het oversterfte rapport van RIVM en CBS lijdt aan de slechte kwaliteit van de onderliggende data en de wens om bepaalde conclusies naar buiten te brengen. Vergelijkbare voorbeelden laten op schokkende wijze zien hoezeer dat de standaard is geworden de afgelopen twee jaar.

Lees volledig artikel: Slechts 10 meter zicht door de data-mist in het Oversterfte-rapport

Leestijd: 5 minuten

Slechts 10 meter zicht door de data-mist in het Oversterfte-rapport

Aanhoudende data-misère

Al vroeg tijdens de Coronacrisis maakte ik me erg druk over de slechte kwaliteit van de data. Ruim twee jaar geleden schreef ik een artikel met de titel “Met een blinddoek op en watten in de oren wordt beleid gemaakt”. 

De kern van dit artikel was dat door de slechte kwaliteit van de data rondom het hele Coronadossier het onmogelijk was om een goed beleid te voeren laat staan het gevoerde beleid te evalueren.

Dat men in maart 2020 door de ontwikkelingen was overvallen is tot daar aan toe. Maar ook daarna werd er vrijwel niets gedaan rondom de ernstige problemen om goede en actuele data te verkrijgen.

Wat ik echt bijzonder vond, was dat men bureaucratische obstakels aanvoerde en het feit dat er ook allerlei hinderpalen waren in relatie tot de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en dergelijke. Terwijl men bij het nemen van de maatregelen met een tijdelijke spoedwet allerlei bureaucratische en juridische obstakels verwijderde, gebeurde dat niet bij de dataverzameling en presentatie. En dat werd in 2021 nog erger na de start van het vaccinatieprogramma.

Schat aan materiaal

Op 20 juni 2020 stelde ik voor hoe relatief gemakkelijk veel relevante data verzameld kon worden. En dat kon door via beschikbare standaard software iedereen die zich liet testen online een eenvoudige vragenlijst te laten afnemen, die dan geanonimiseerd gekoppeld zou kunnen worden aan de uitslag van de test en andere relevante data.

Als je dat zou aanvullen met een maandelijkse landelijke steekproef dan had je een schat aan materiaal gehad, die via open data door velen geanalyseerd zou kunnen worden. De kosten zouden, zeker in het licht van wat er allemaal is uitgegeven (nog los van de schade die er is aangebracht met onnodige maatregelen), laag zijn geweest.

Maar niets van dit alles. Ik laat maar in het midden of dit onwil of onkunde was.

Wel ging men vanuit het RIVM en aanpalende instanties continu door om uit de data de conclusies te trekken, die op dat moment het meest wenselijk waren. En als er wetenschappelijke rapporten werden gepubliceerd door medewerkers van het RIVM, dan zag je hun problematische aannames en slechte data terug, zoals in dit rapport. 

Want de lijn was vanaf het begin duidelijk:

  • vaccinatie biedt een hoge bescherming (aanvankelijk ook tegen infectie, maar later vooral tegen ernstige ziekte en overlijden)
  • het vaccin is veilig
  • voor alle leeftijdsgroepen vanaf 12 jaar valt de afweging vaccinatie of niet in het voordeel uit van vaccinatie
  • de maatregelen hebben de gestelde doelen behaald

De cijfers en analyses die werden gepresenteerd, dienden om deze punten te onderbouwen. Er was weinig tot geen ruimte, ook niet in de media, om met andere bevindingen te komen.
En dat in sommige andere landen de cijfers tot andere conclusies leidden, werd genegeerd.

Het oversterfte rapport van RIVM en CBS

Dat er forse oversterfte is vanaf maart 2020 en dat die zich ook voordeed en doet nadat het overgrote deel van de volwassen bevolking – meermalen – gevaccineerd is, is wel duidelijk. En niet alleen in ons land, maar ook in veel andere landen. Maar waardoor dat komt?

Juist omdat de kwaliteit van de basisdata zo slecht is, zal eigenlijk iedere conclusie die je trekt op basis van de data in de lucht komen te hangen.

In het eergisteren verschenen rapport zelf wordt eigenlijk regelmatig gesteld dat er problemen met die data zijn.

Maar desondanks wordt het onderzoek naar buiten toe gebruikt alsof het nu min of meer zeker is dat het overgrote deel van de oversterfte door corona en de onverklaarde oversterfte – vermoedelijk – niet door de vaccinatie komt. Maar dat het is ontstaan door de bijwerking van de maatregelen of zo.

In ieder geval hebben twee leden van de klankbordgroep stevige kritiek op het rapport. En zij roepen ook op om de basisdata veel ruimer beschikbaar te stellen. Maar die wens is er al lang en heeft niets opgeleverd en zal niets opleveren.

Nu kan ik wel het rapport gaan uitvogelen en aangeven waar de problemen liggen, maar dat is eigenlijk onbegonnen werk. Want bij het verzamelen van de basisdata hebben grote problemen gespeeld. Hoe goed is de doodsoorzaak geregistreerd door de schouwarts? Hoe vaak werden aanwijzingen of sterke vermoedens van overlijden door vaccinatie ook geregistreerd en aan Lareb doorgegeven?

En hoe kan het dat een aantal uitkomsten rondom vaccinatie-efficiency fors verschillen van die uit studies in een aantal andere landen?

Ontwikkelingen worden gemaskeerd

Houd me ten goede: Ik zit niet in het kamp dat denkt dat vrijwel alle oversterfte door de vaccinatie komt. Net zomin als ik denk dat voor alle leeftijdsgroepen boven de 12 jaar het vaccineren een betere beslissing was/is dan Covid-19 doormaken (of althans het risico daarvan te ondergaan).

Maar ik ben wereldwijd voldoende informatie tegengekomen om te zien hoe men via dit soort analyses belangwekkende ontwikkelingen maskeert. Zodat we eigenlijk bij al onze beslissingen die we nemen als het ware aan het autorijden zijn met nog maar 10 meter zicht. (Ik heb dat ooit in de jaren zeventig moeten doen en het kostte me bijna 2 uur om van Purmerend naar Abcoude te rijden, waarbij ik ondertussen menig aanrijding zag, evenals auto’s die van de weg waren geraakt).

Geschokt

En weet u waarom ik ook eigenlijk niet de energie heb om dit rapport uit te pluizen? Omdat ik de afgelopen week tegen twee belangrijke analyses ben aangelopen, waardoor je denkt, dat elke data-analyse naar aanleiding van data waarvan je zelf niet zeker weet of die kloppen, eigenlijk zinloos is.

Het erge is dat het informatie is, die je alleen via alternatieve kanalen krijgt en die nergens doordringen in de traditionele media. Ook als er door mensen informatie over verstrekt wordt op sociale media, wordt dat gecensureerd of verdwijnt het account.

En de personen die deze informatie schrijven en de onderbouwing die zij bieden lijken me dusdanig betrouwbaar dat ze serieus genomen moeten worden.

Ik kan hier alleen naar dit artikel verwijzen. Het is in het Engels, maar via DeepL of Google Translate is dat te vertalen.

  1. Het betreft de analyse van de basisdata van Pfizer uit het eerste onderzoek (najaar 2020) waaruit zou blijken dat de vaccine-efficiency 95% was. Nu de originele documenten zijn vrijgegeven (op last van een Amerikaanse rechter) is dat beeld toch wel fors anders dan in november 2020 gesuggereerd werd en ik druk me nog eufemistisch uit.  U kunt die anlayse hier lezen. 
  2. Een analyse van de studie in de VS, die geleid heeft tot de toestemming van de vaccinatie van kinderen tussen 6 maanden en 5 jaar.  Een arts en data-analist die ik volg (Clare Craig)  heeft daar een grondige analyse van gemaakt en in deze video legt ze haar bevindingen uit. 

(En er zijn meer zoals deze analyses van andere respectabele medici/onderzoekers/statistici/wetenschappers.)

Ik weet niet wat ik erger vind.

Deze bevindingen op zich of het feit dat deze bevindingen breed worden gecensureerd en in ieder geval niet naar de oppervlakte komen. Dat zou wellicht kunnen leiden tot discussies, waardoor de conclusies van deze twee afgezwakt moeten worden. Maar ook dat gebeurt niet. Dat is de tijd waarin we leven helaas.

Dus mijn hoop dat er echt goede analyses worden gemaakt om te verklaren waar de oversterfte vandaan komt, heb ik opgegeven. Degenen die gaan over de kwaliteit van de data en over de analyses hebben weinig belang om tot het gaatje te gaan. En de stemming in de politiek, de media en een fors deel van de bevolking is niet zo dat ze er toe gedwongen zullen worden.

Of dat in de toekomst gaat veranderen, waag ik te betwijfelen.

Daarvoor zijn de belangen t.a.v. reeds ingenomen posities te groot en blijven er achter de schermen teveel mensen, die beter weten, te lang stil.

Steun onze site in de strijd om onafhankelijke, objectieve en transparante informatie openbaar te blijven maken. Klik hier voor (af en toe) een donatie.

Volg Maurice de Hond op Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube.

U heeft zojuist gelezen: Slechts 10 meter zicht door de data-mist in het Oversterfte-rapport.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
De olifant op het voetbalveld - 96019
De heftige reacties van Nederland op het debat over de regeringsverklaring - 95205