Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Iedereen in zijn eigen bubbel

Iedereen in zijn eigen bubbel - 53150
Samenvatting van het artikel

Onderzoek laat zien hoe ingrijpend de werking is van afzonderlijke bubbels. Maar ook hoe conclusies op basis van data vooral worden bepaald door in welke bubbel je zit en wat je mening over iets is.

Lees volledig artikel: Iedereen in zijn eigen bubbel

Leestijd: 5 minuten

Iedereen in zijn eigen bubbel

Ajax- vs Feyenoordsupporters

In 2016 zat ik bij Pauw en het onderwerp was democratie. Het ging daarbij om de toenemende polarisatie. Ik vergeleek toen die ontwikkelingen met de tegenstelling tussen Ajax- en Feyenoord-supporters. Als die naar dezelfde wedstrijd kijken zien ze toch iets heel anders. Daarbij denken ze dat wat zij zien de objectieve werkelijkheid is en wat de anderen zien heel erg gekleurd/eenzijdig is. Ook hebben de beide groepen supporters geen enkel respect voor elkaar. Als je tijd hebt moet je het gesprek van 6 jaar geleden echt even terugkijken. Zelfs de griepvaccinatie komt langs.

Ik weet nog hoe Jort Kelder en Jeroen Pauw toen zeiden dat er toch ook neutrale “feiten” zijn, waar niemand omheen kan. Ik gaf echter aan dat veel zaken die als neutrale “feiten” worden gepresenteerd, ook een bepaalde interpretatie betreffen. Mijn verhaal toen sloeg toen niet zo aan. Maar als je het nu nog een keer terugkijkt, met dat wat we nu al 2,5 jaar meemaken, dan denk ik dat velen beter begrijpen wat ik toen bedoelde.

Verharding

Die afgelopen 2,5 jaar hebben tot een sterke verharding geleid van die polarisatie, waarbij het nog moeilijker lijkt om die tegenstellingen te overbruggen. Met name omdat de beide kanten zo sterk overtuigd zijn van hun eigen gelijk, dat niets ze er vanaf kan brengen. Daarbij lijkt het er ook op dat de organisaties die data verzamelen en interpreteren hun onafhankelijke rol kwijt zijn geraakt.

Dat er geen onafhankelijke evaluaties plaatsvinden van grote gebeurtenissen van de afgelopen 2,5 jaar is kenmerkend hiervoor. Niet naar de basis van de besluitvorming om ingrijpende maatregelen te treffen. Geen evaluatie naar het echte effect van de maatregelen. En geen grondige analyse van de – inmiddels aanhoudende – oversterfte. Maar zelfs als dit alles wordt uitgevoerd dan denk ik nog niet dat dit de polarisatie zal doen verminderen. De uitkomsten zullen door degenen die een andere positie innamen, niet worden erkend.

Ieder zijn eigen bubbel

Via Peil.nl heb ik afgelopen weekend een aantal vragen gesteld om te laten zien hoezeer mensen in hun eigen bubbels verkeren. En hoezeer datgene wat dan feit zou zijn samenhangt met de bubbel waarin je verkeert, de overtuiging die je hebt.  Ik laat voor een aantal onderwerpen zien wat de relatie is met de huidige politieke voorkeur. Ik kies daarvoor zes specifieke partijen omdat ze het hele spectrum vertegenwoordigen.

Iedereen in zijn eigen bubbel - 53108

De verschillen tussen D66-, PvdA- en VVD-kiezers aan de ene kant en die van BBB-, PVV- en FVD-kiezers aan de andere kant zijn heel groot. Op ieder van deze drie punten. Dat het virus vanuit het lab zou komen wordt door weinigen in de eerste groep verondersteld. Dat vaccinatieschade een belangrijke rol speelt bij de oversterfte evenmin. De eerste groep kiezers heeft beduidend vaker een 3e booster genomen dan de laatste groep kiezers.

Nu weet ik precies hoe hier door de lezers op wordt gereageerd. Afhankelijk van in welke bubbel je zelf zit heb je een oordeel over één van deze twee groepen. En dat is nu precies wat ik met dit artikel probeer aan te geven, inclusief de vergelijking die ik maak met de Ajax- en Feyenoord-supporters. Besef namelijk ook dat je zelf ook in je eigen bubbel zit en we als samenleving geen klap verder komen als we niets doen om die twee polen dichter bij elkaar te brengen.

Data die niet spreken

Hoe die polarisatie werkt zal ik nu met een volgend voorbeeld laten zien. De RIVM medewerkers publiceerden in februari 2022 een grote studie op basis van meer dan een half miljoen uitgevoerde PCR-testen bij de GGD tussen november 2021 en februari 2022. Daaruit zou o.a. blijken dat degenen die niet gevaccineerd waren beduidend vaker een positieve test hadden dan degenen die meerdere keren gevaccineerd waren. Vervolgens worden op basis hiervan allerlei berekeningen gedaan over de effectiviteit van de vaccinatie.

De fundamentele fout van deze studie is dat er dus impliciet wordt aangenomen dat de besluitvorming van gevaccineerden om zich bij de GGD te laten testen dezelfde is als die van ongevaccineerden. Maar het is goed denkbaar dat gevaccineerden zich toen sneller hebben laten testen als ze beperkte symptomen hadden, of zelfs als ze in contact waren geweest met een geïnfecteerde, dan ongevaccineerden. Die besteedden waarschijnlijk minder aandacht aan geringe symptomen en stelden ook minder prijs op een bewijs van infectie.

Dus het aandeel positief getesten wordt op die manier – beduidend – hoger dan het aandeel positief getesten onder de gevaccineerden. Die cijfers zeggen dus letterlijk niets over de werkelijke cijfers onder de bevolking.

Desondanks werd de studie gepubliceerd en er verscheen een persbericht over de uitslagen. Juist omdat de cijfers blijkbaar de boodschap ondersteunden die het RIVM wilde communiceren over het effect van de vaccinatie.

Kan niet aangetoond worden

Nu is mijn punt niet of dat al dan niet waar is, maar dat met een dergelijk onderzoek het niet aangetoond kan worden. Desondanks is de studie verschenen en zelfs in augustus in Nature gepubliceerd. Maar deze manier van werken is niet exclusief problematisch aan een kant van het spectrum. Ik laat u nu een simpele tabel zien, van hetzelfde onderzoek van Peil.nl van de bovenstaande tabel. De vraag was gesteld “Wanneer heeft u voor het laatst Covid gekregen?” en men kon o.a. kiezen uit 3e en 4e kwartaal 2022. Dat resultaat heb ik afgezet tegen de gemelde vaccinatiestatus.

Iedereen in zijn eigen bubbel - 53148

Dit zijn de twee tabellen voor de groep boven de 55 jaar en tussen 18 en 54 jaar. Van de eerste groep geeft 58% aan de derde booster genomen te hebben (sinds 19 september) en van de tweede groep is dat 25%.

Iedereen in zijn eigen bubbel - 53149

Beide tabellen laten zien dat na het krijgen van de 3e booster in het 4e kwartaal meer mensen Covid-19 hebben gekregen dan degenen die niet gevaccineerd waren.  Het verschil is dus 13% tegenover 3%.

Ik denk dat veel lezers nu denken “zie je wel, na het krijgen van de 3e booster is de kans groter dat je een infectie kreeg dan als je je niet had laten vaccineren”……

Maar is dat dan wel echt zo? Denk nog eens goed na.

Blijf altijd goed nadenken

Bij het grote RIVM rapport heb ik aangegeven dat er eigenlijk geen conclusies konden worden getrokken omdat het besluit om je te laten testen bij gevaccineerden anders kan zijn geweest dan bij ongevaccineerden. Maar een soortgelijk probleem kan ook bij deze tabel spelen. Want het kan best zijn dat niet gevaccineerden als ze – al dan niet lichte – symptomen hebben gehad van Covid-19 dat niet als Covid-19 hebben vastgesteld. Door geen thuistest te doen. Terwijl degenen die zich voor de derde keer hebben laten boosteren waarschijnlijk bij symptomen, ook als ze licht zijn, zich sneller zullen hebben laten testen.

Plus dat het ook nog kan zijn dat degenen die niet gevaccineerd zijn, in grotere mate eerder dit jaar een infectie hadden opgelopen (wat ze al dan niet wisten), terwijl dat bij de 3 keer geboosterden wellicht in mindere mate is gebeurd.

Kortom: ook deze cijfers kunnen niet tot een harde conclusie leiden… De data en de opzet van het onderzoek zijn niet goed genoeg om deze conclusie te trekken.

Ik ga er zo diep op in omdat ik de afgelopen 2,5 jaar voortdurend voorbeelden heb gezien van conclusies die op data getrokken werden, waarvoor de data eigenlijk niet geschikt waren. Maar men deed dat (en dat was van alle kanten) als de data het standpunt leken te onderbouwen dat men al eerder had.

Voor onafhankelijke onderzoekers zijn dit eigenlijk doodzonden, maar ik was en ben verbijsterd hoe vaak ik dat heb zien gebeuren en hoe officiële instanties en wetenschappers, van wie je zou mogen hopen dat zij in ieder geval beter zouden moeten weten, zich daaraan hebben bezondigd.

Dit is een uitvloeisel van de verschillende bubbels, die er zijn, maar eigenlijk vooral de oorzaak ervan.

U heeft zojuist gelezen: Iedereen in zijn eigen bubbel.

Volg Maurice de Hond op Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube.

Blijf onze site steunen met af en toe een kleine donatie. Klik hier.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.