Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Wat te doen tegen Covid-19 en Influenza in najaar 2023?

Wat te doen tegen Covid-19 en Influenza in najaar 2023? - 64309
Samenvatting van het artikel

Door de virale doses te beperken loopt men minder kans op een influenza- of Covid-besmetting in het a.s. herfst- winterseizoen. Maar de lessen lijken nog niet geleerd te zijn.

Lees volledig artikel: Wat te doen tegen Covid-19 en Influenza in najaar 2023?

Leestijd: 4 minuten

Wat te doen tegen Covid-19 en Influenza in najaar 2023?

Lessen geleerd?

Het is zeker dat in de loop van het najaar, net zoals ieder jaar, een forse stijging zal ontstaan van respiratoire infectieziektes. Naast influenza is er een grote kans dat Covid-19 zich ook zal aandienen. De impact van Covid-19 zal niet groter zijn dan die van influenza. Maar door de ervaringen van de afgelopen jaren lopen we toch weer een risico, dat mocht Covid-19 in Nederland duidelijk gaan stijgen, er toch weer bepaalde maatregelen worden ingevoerd. We zien bijvoorbeeld in bepaalde delen van de wereld, de invoering van de mondkapjesplicht in ziekenhuizen, zorginstellingen (en in sommige scholen). En diverse Universiteiten in de VS kennen een vaccinatieverplichting.

Het bijzondere aan de Covid-pandemie sinds begin 2020 was dat er een compleet naïeve bevolking was. Dat betekent dat – in tegenstelling tot influenza – nog niemand voorheen met het Covid-19 virus in contact was geweest. En dat betekende dat je veel beter via data- en andere analyses kon begrijpen hoe de verspreiding verliep. Bij influenza is dat veel lastiger, omdat al een deel van de bevolking contact met het influenza virus had gehad, waardoor analyses veel moeilijker waren uit te voeren. (Nu is inmiddels de situatie met Covid-19 zoals met influenza. Het overgrote deel van de bevolking heeft een mate van immuniteit opgebouwd.)

Koorrepetitie

Een heel goed voorbeeld van dit grote verschil is dat we vrij snel door kregen dat een koorrepetitie de plek was waar het overgrote deel van de aanwezigen geïnfecteerd raakte als er iemand aanwezig was die het virus verspreidde. Dat is ongetwijfeld ook altijd al het geval geweest bij influenza, maar omdat dan slechts een klein deel van de aanwezigen geïnfecteerd raakte, beseften we niet dat de koorrepetitie de plek was waar het gebeurde.

Juist als je je losmaakte van de dogma’s (zoals: het virus verspreidt zich via grote druppels) was het een zeer leerzame periode. Met lessen die je goed kan gebruiken bij de bescherming tegen influenza- en Covid-besmettingen in de toekomst. Maar helaas lijkt het er niet op dat dit gebeurd is.

Sleutel: virale doses

Op logische gronden kwam ik al vroeg in 2020 tot de conclusie, in aansluiting op wat een aantal andere wetenschappers ook al concludeerden, dat de virale doses een sleutelrol speelt bij het proces van verspreiding van het respiratoire virus. Hier heb ik er uitvoerig over geschreven. Simpel gezegd: hoe meer virusdeeltjes je inademt, hoe groter de kans wordt dat je een infectie krijgt.

Op de volgende manier:

  • als het boven een grenswaarde komt dan gaan de virusdeeltjes in je lichaam zich snel vermenigvuldigen.
  • als het onder een grenswaarde blijft dan gebeurt dat niet.

Die grenswaarde verschilt per persoon (leeftijd, gezondheidssituatie, eerdere infecties) en verschilt ook in de tijd.

Daarbij is het ook zo dat als de grenswaarde sterk wordt overschreden de kans op – ernstige – symptomen groter wordt. Als die grenswaarde niet wordt bereikt dan heeft dat wel als gevolg dat de grenswaarde door het beperkte “contact” wat omhoog gaat. Prof. Bouma noemt dit “micro-vaccinaties”. Het lijkt een beetje op rood worden bij de eerste zon in de zomer en langzamerhand meer in de zon kunnen zijn zonder te verbranden.

Onderzoek onder gevangenen

Een fascinerende recente studie heeft daar een sterke onderbouwing aan gegeven. Het betrof onderzoek onder circa 10.000 gevangenen in Connecticut (VS). Daar deed men heel veel testen onder zowel gevangenen met als zonder symptomen. En stelde men vast of er bij een nieuwe geïnfecteerde al dan niet een geïnfecteerde was geweest in de eigen cel of in het celblok of niet. Daarnaast keek men welke “bescherming”  een vaccinatie en/of een eerdere infectie bood.

Het onderzoek liet zien dat een eerdere infectie en/of vaccinatie minder bescherming bood als er een hogere virale druk was (dus in de eigen cel of in het celblok). Wanneer er geen andere geïnfecteerden in het eigen celblok waren, dan bood die eerdere infectie en/of vaccinatie wel een goede bescherming. (Maar was het totale aantal geïnfecteerden onder degenen die geen eerdere infectie of vaccinatie hadden ook erg klein, nl. circa 1%).

Deze studie bevestigt het beeld dat ik in 2020 beschreef: door de virale doses te verminderen neemt de kans op een infectie met symptomen met Covid-19 en influenza af.

Het betekent ook dat de mate van immuniteit stabiel blijft in de tijd. Die lijkt weer geleidelijk deels af te nemen.

De “maatregelen”

We lopen weer het gevaar dat als er een forse stijging is van de druk op de zorg, door welke respiratoire infectieziekte dan ook, dat er maatregelen genomen worden, die “toch zo goed hebben gewerkt tijdens de Covid-19 periode”. Die zijn opgenomen in de gereedschapskist van de wet die in 2022 is aangenomen.

Plus dat er weer veel geld en aandacht gegeven zal worden aan vaccinaties. In het najaar zullen in ieder geval de 60 plussers worden opgeroepen om zowel een influenza als een Covid-vaccinatie te nemen met alle nadelen van dien. Nog los van de kosten, die ik op meer dan 300 miljoen euro schat.

Maar een gestructureerde aanpak in gemeenschappelijke ruimtes om daar het virus zo veel mogelijk uit de lucht te halen zien we niet. Geen verplichte CO2-meters, noch verplichte procedures bij het overschrijden van bepaalde grenswaarden. Ook niet over de mate waarin frisse buitenlucht in de ruimte dient te komen. Of het bevorderen van de aankoop van apparaten die de lucht filteren. Zoals ik al in juni 2020 heb omschreven in het Deltaplan Ventilatie.

Persoonlijke bescherming

Terwijl die maatregelen niet alleen een sterk risicoverminderend effect zullen hebben op het geïnfecteerd raken door een resporatoir virus (en bacterie), maar ook allerlei additionele voordelen kennen.

Daarnaast wordt er weinig informatie gegeven aan individuen hoe ze hun persoonlijke bescherming kunnen verhogen. Door – als men kwetsbaar is – niet te lang in ruimtes te blijven waar te weinig wordt gedaan op het gebied van ventilatie en filtering. Door thuis als er bezoek komt in een periode met een hoog aandeel geïnfecteerden ook te zorgen voor een “zuivere” atmosfeer.

Plus dat ik me steeds meer verbaas over hoe een goedkope manier om je grenswaarde tegen infectie te verhogen genegeerd wordt: Het dagelijks innemen van vitamine D3, zeker in de herfst en winter, geeft aanvullende bescherming. Hier is een overzicht van studies, waaruit dat effect blijkt.

U heeft zojuist gelezen: Wat te doen tegen Covid-19 en Influenza in najaar 2023?

Volg Maurice de Hond op Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube.

Deze website opereert dankzij de financiële steun van de bezoekers en kent geen paywall of adverteerder. Klik hier als u een (kleine) donatie wilt geven. Onze dank is groot.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.