Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Doe een kleine donatie en klik hier

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Het verbijsterende commentaar van De Volkskrant op het OVV-rapport

Het verbijsterende commentaar van De Volkskrant op het OVV-rapport - 65197
Samenvatting van het artikel

De conclusie van De Volkskrant is dat de regering beter naar het OMT had moeten luisteren, want dan was er geen lockdown eind 2021 nodig geweest. Maar die conclusie staat haaks op de feiten van toen en het interview met de premier van het Verenigd Koninkrijk (Sunak) laat dat zien.

Lees volledig artikel: Het verbijsterende commentaar van De Volkskrant op het OVV-rapport

Leestijd: 7 minuten

Het verbijsterende commentaar van De Volkskrant op het OVV-rapport

Over het 3e OVV-rapport

(Lees ook mijn analyse over het 3e OVV-rapport van woensdag jl.)

Naast een nieuwsbericht met de beschrijving van de belangrijkste conclusies van het OVV-rapport was vrijdag 27-10 het hoofdredactionele commentaar van De Volkskrant aan dat rapport gewijd. Het was geschreven door Raoul du Pré, maar er staat altijd bij dat dit standpunt van de krant tot stand komt na een discussie tussen de commentatoren en de hoofdredactie.

Als je nog precies weet wat er eind 2021 is gebeurd in Nederland is dat commentaar ronduit verbijsterend. Het gaat om eind november 2021. Volgens het commentaar had de regering haar beleid op het meest waarschijnlijke scenario gericht. En daardoor wachtte het te lang om maatregelen te nemen, waardoor het voor de ziekenhuizen eigenlijk te laat was. Dan komt het volgende fragment:

“Het kabinet luisterde te veel naar de artsen, te weinig naar andere sectoren, is een andere conclusie van het OVV rapport. Daarop valt wel wat af te dingen. Als het kabinet naar de medici en de virologen had geluisterd, had het in het najaar van 2021 de beperkingen eerder opgeschaald, waardoor een nieuwe lockdown misschien niet nodig was geweest. Zeker naarmate de crisis vorderde, was het Outbreak Management Team vaak strenger dan de bewindslieden wilden zijn. Het was juist de aanhoudende roep vanuit de samenleving, de Tweede Kamer voorop, waarvoor het kabinet niet doof wilde blijven. ……..Luister beter, en vooral eerder, naar de medici, had dus net zo goed het advies kunnen zijn. “. (De link in deze tekst wijst naar een eerder artikel uit 2020 (sic)).

Doordat het kabinet, volgens dit commentaar TE WEINIG naar het OMT luisterde liep er veel mis en kregen we ook de lockdown van 19 december 2021. Daarbij waren we ongeveer de enige in Europa. En dat allemaal volgens De Volkskrant omdat we te slecht naar het OMT hadden geluisterd.

Besef daarbij dat het advies van het OMT van 16 december 2021 was om tot die lockdown over te gaan.

Maar nu de feiten

Niet alleen heb ik in de aanloop naar die lockdown al gewezen op wat zich toen aan het afspelen was, maar ook het OVV-rapport bevestigt mijn artikel van toen. De twee elementen zijn:

  • Toen de regering op 27 november besloot tot een verzwaring van de maatregelen die in de loop van november waren genomen (mondkapjesplicht, 1,5 meter, sluiten van horeca om 20 uur, thuiswerken wordt geadviseerd) waren de besmettingen al weer aan het dalen!
  • De lockdown hebben we alleen gekregen omdat in het cijfermatig model van het RIVM het effect van Omikron volledig verkeerd werd ingeschat. Ja, het was veel besmettelijker, maar ook veel minder ziekmakend. Maar dat werd niet in het model opgenomen.

De dalende ziekenhuiscijfers

Dit is het overzicht van de ziekenhuis- en IC-opnames zoals ze staan in het rapport van het OVV. Cijfers die ook toen steeds actueel beschikbaar waren. Het hoogtepunt (met 50 ic-opnames per dag) was in week 47, die eindigt op 28 november 2021. Dat betreft dus infecties die ruim een week ervoor hadden plaatsgevonden. De daling vanaf die week was ingezet, de maatregelen van 27 november konden nog geen effect hebben op de lagere ziekenhuisopnames van week 48.

OVV-rapport - 65169

Dezelfde grafiek laat dus zien dat toen men half december besloot tot de lockdown die ziekenhuisopnames ongeveer een kwart lagen onder het hoogtepunt in november.

De naderende Omikronvariant

Vanaf midden november greep in Zuid-Afrika de Omikron-variant om zich heen. Al heel snel kwamen er berichten (mede door interviews met artsen daar) dat die variant beduidend besmettelijker was, maar veel minder ziekmakend! De arts die daar al vanaf eind november in het nieuws mee kwam, de Zuidafrikaanse Angélique Coetzee, meldde al direct die kenmerken van de nieuwe variant. Dit is een artikel van 28 november in een Belgische krant.

Begin februari 2022 kwam zij trouwens nog een keer in het nieuws toen ze vertelde hoe ze nadat ze naar buiten kwam met de mildheid van de nieuwe variant, aangevallen werd door medici en politici (o.a. uit Europa) dat ze niet had mogen zeggen dat die variant milder was.

Het verbijsterende commentaar van De Volkskrant op het OVV-rapport - 65174

En zo kwam het RIVM half december 2021 met gitzwarte voorspellingen over de druk op de ziekenhuizen in januari vanwege de Omikron-uitbraak.

65176

IC-opnames

De rode lijn was de prognose als de maatregelen van eind november zouden blijven gehandhaafd. Met een top van 340 IC-opnames per dag eind januari (bijna 3 keer zo hoog als de top uit april 2020). En met een strenge lockdown vanaf de kerstvakantie zou dat toch nog tot 140 IC-opnames per dag leiden half januari. Ook dat was meer dan tijdens de top begin april 2020.

Op basis hiervan besloot de regering tot die lockdown. (Terwijl ik in mijn artikel van 18-12-2021 aangaf dat de daling van de IC-opnames van december, gecombineerd met de gunstige berichten uit Zuid-Afrika de ruimte gaf om niet tot die lockdown over te gaan.)

In werkelijkheid was het aantal IC-opnames eind januari niet de voorspelde 140 per dag van het RIVM onder de condities van die lockdown, maar 20! (zie de blauwe lijn). Zie de echte cijfers hieronder (gele lijn):

OVV-rapport - 65593

Informatie die blijkbaar de commentator van De Volkskrant niet paraat had. En dus de lockdown van half december toeschreef aan het feit dat de regering in oktober/november de adviezen van het OMT te weinig had opgevolgd…… Terwijl de lockdown juist was ingesteld doordat die adviezen van het OMT half december kritiekloos werden overgenomen!

Hoe ging het wel achter de schermen toe?

Er is nooit goed naar buiten gekomen hoe het er achter de schermen bij de Nederlandse regering en bij het OMT aan toeging. Maar er is toch een zeer belangrijke bron, die een goede indruk kan geven van wat zich daar moet hebben afgespeeld. En dat is de huidige premier van het Verenigd Koninkrijk: Rishi Sunak. Hij was tijdens de Coronaperiode Minister van Financiën in Engeland en hij heeft in de zomer van 2022 een uitgebreid interview gegeven aan het gerenommeerde The Spectator over wat zich achter de schermen in Engeland had afgespeeld. Zowel binnen de regering als in relatie tot de medische deskundigen daar.

En in het interview geeft hij bijvoorbeeld ook aan dat de deskundigen in Engeland, net zoals in Nederland, uiterst sombere voorspellingen hadden gedaan voor de Omikron golf. En dat de regering van plan was om ook daar een lockdown in te stellen. Maar dat hij, doordat hij ook wist dat Omikron veel minder ziekmakend was, dat heeft kunnen verhinderen.

Dat uitgebreide interview, en de grote overeenkomsten met Nederland hebben wij in 2022 vertaald, en ik raad u, en zeker de journalisten van De Volkskrant (evenals de andere media in Nederland) aan, dat interview terug te lezen. 

Hieronder een aantal fragmenten uit dit interview met Rishi Sunak, de toenmalige minister van Financiën:

Over de situatie half maart 2020: “Dit veranderde allemaal toen Neil Ferguson en zijn team van het Imperial College hun beroemde “Report 9” publiceerden, waarin werd gesteld dat het aantal slachtoffers onder de Britten 500.000 zou kunnen bereiken als er geen actie werd ondernomen – maar dat dit aantal onder de 20.000 zou kunnen blijven als Groot-Brittannië zou worden afgesloten. Dat bleek natuurlijk een enorme overdrijving te zijn van het vermogen van de lockdown om het aantal Covid-doden te beperken.”

Dit was de crux: niemand deed het echt. Er werd nooit een kosten-batenberekening gemaakt – een basisvereiste voor zo’n beetje elke volksgezondheidsinterventie.

Toen hij wel probeerde zijn bezorgdheid te uiten, stuitte hij op een muur. “Die vergaderingen kwamen letterlijk neer op enkel mijzelf rond die tafel die aan het vechten was. Het was elke keer ongelooflijk ongemakkelijk.” Hij herinnert zich een vergadering waar hij het over onderwijs had. “Ik was er erg emotioneel over. Ik had zoiets van: Vergeet de economie. We kunnen het er toch allemaal over eens zijn dat kinderen die niet naar school gaan een grote nachtmerrie is of zoiets. Er was een grote stilte na afloop. Het was de eerste keer dat iemand dat zei. Ik was zo woedend!’

In de belangrijke notulen van de vergaderingen van het Sage comité zijn de tegenstemmen vaak weggelaten. (Dit is zoiets als het OMT).

Lockdown – het sluiten van scholen en een groot deel van de economie, terwijl de politie achter mensen aan werd gestuurd die op bankjes in het park zaten – was het meest draconische beleid dat in vredestijd werd ingevoerd. Nr. 10 wilde het beleid presenteren als “volgens de wetenschap” in plaats van als een politieke beslissing, en dit had gevolgen voor de bedrading van de besluitvorming van de regering. Het betekende dat Sage (OMT), een wijdvertakte groep wetenschappelijke adviseurs, werd verheven tot een comité dat kon beslissen of het land al dan niet zou worden afgesloten. Er was geen sociaal-economisch equivalent voor Sage; geen forum waar andere vragen zouden worden gesteld.

“Ik had zoiets van: Vat voor mij de belangrijkste veronderstellingen samen, op één pagina, met een heleboel gevoeligheden en een redenering voor elke veronderstelling”, zegt Sunak. “In het eerste jaar kon ik dit nooit krijgen. Het ministerie van Financiën”, zegt hij, “zou nooit beleid aanbevelen op basis van onverklaarbare modellen”: Sunak beschouwde dit als een kwestie van basiscompetentie. Maar een jaar lang werd het beleid van de Britse regering – en het lot van miljoenen – bepaald door half verklaarde grafieken die door externe academici waren bedacht. “Dit is het probleem,” zegt hij. “Als je al deze onafhankelijke mensen macht geeft, ben je de klos.”

Toen de Omicron variant afgelopen december begon te stijgen, begon de dans opnieuw.

Een Sage analyse stelde dat zonder een vierde lockdown, Covid sterfgevallen konden oplopen tot 6.000 per dag. Dat was een factor 20 te hoog. Maar dat weten we alleen omdat de regering voor een keer Sage’s advies verwierp. Deze keer deed Sunak zelf navraag – onder meer bij academici van de Stanford University, waar hij zijn opleiding had gevolgd, en bij zijn voormalige collega’s in de financiële wereld die met Covid-modellen waren begonnen. Van cruciaal belang is dat JP Morgan Zuid-Afrikaanse gegevens over Omicron gebruikte om te suggereren dat Britse ziekenhuizen niet onder de voet zouden worden gelopen – in tegenstelling tot de voorspellingen van Sage.

“We hadden de wetenschappers geen macht moeten geven op de manier waarop we dat hebben gedaan,” zegt hij. “En je moet vanaf het begin erkennen dat er compromissen zijn gesloten.”

Aldus de huidige premier van Engeland, toenmalige Minister van Financiën.

En leg daar nu eens het commentaar van De Volkskrant over het 3e OVV-rapport naast. “Als we beter naar het OMT hadden geluisterd was de lockdown waarschijnlijk niet nodig geweest”.

Dit commentaar was  – ironisch genoeg – de perfecte illustratie van hoe de media in Nederland  tijdens de Coronaperiode hun waakhondenfunctie niet hebben vervuld en de regering de ruimte hebben gegeven om het beleid te voeren waar de OVV zo kritisch over is in hun rapport. En hoe die kranten, met De Volkskrant voorop, als een schoothondje achter het RIVM en het OMT aanliepen. Uitmondend in dit commentaar met de beschuldiging dat de regering er nog beter naar had moeten luisteren.

Verbijsterend…..

U heeft zojuist gelezen: Het verbijsterende commentaar van De Volkskrant op het OVV-rapport

Deze website opereert dankzij de financiële steun van de bezoekers en kent geen paywall of adverteerder. Klik hier als u een (kleine) donatie wilt geven. Onze dank is groot.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
Zo kan wel een regering gevormd worden die verbindt - 69285
Enorme electorale schommelingen na de verkiezingen - 69237