Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Doe een kleine donatie en klik hier

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Wie kregen er onlangs weer Corona?

Wie kregen er onlangs weer Corona? - 69635
Samenvatting van het artikel

Het afgelopen kwartaal heerste er zowel Covid-19 als griep. Via een groot steekproefonderzoek wordt daar meer inzicht in gegeven.

Lees volledig artikel: Wie kregen er onlangs weer Corona?

Leestijd: 4 minuten

Steekproefonderzoek

Op 22 december werd er via Peil.nl (weer) een steekproefonderzoek uitgevoerd naar of en wanneer men -voor het laatst- Corona heeft gehad en die informatie werd afgezet naar een aantal interessante kenmerken.

Een steekproefonderzoek onder Nederlanders heeft als voordeel dat het geen specifieke subgroep is. Dus de resultaten kunnen gezien worden als een goed beeld van hoe de situatie onder alle Nederlanders is. Het nadeel is dat de resultaten gebaseerd zijn op de opgaves van de ondervraagden. Dat geldt bijvoorbeeld voor de vraag hoeveel keer men Covid-19 heeft gehad. Het is goed voorstelbaar dat degenen die zich niet laten vaccineren ook minder vaststellen als ze niet lekker zijn of het Covid is. Dus ook bij steekproefonderzoek moet men voorzichtig zijn met conclusies.

Zeker als men rekening houdt met dit soort voorbehouden, biedt een steekproefonderzoek toch een interessant beeld.

Het onderzoek is uitgevoerd onder bijna 7.000 Nederlanders. Eerdere onderzoeken treft u hier aan: april 2020, oktober 2020, januari 2021, oktober 2021, september 2022, oktober 2023

Vaccinatiestatus naar kenmerken

De overzichten van het RIVM over de vaccinatiestatus naar leeftijd staan hieronder in deze grafiek weergegeven.

Wie kreeg er weer Corona? - 69583

Van alle Nederlanders boven de 18 jaar heeft 18% zich nooit tegen Covid-19 laten vaccineren. Boven de 65 jaar is dat 7%. 

De booster van het afgelopen najaar is door 59% van de Nederlanders boven de 65 jaar genomen. Die hebben dan in totaal gemiddeld 5 vaccinaties tegen Covid-19 gehad.

Op basis van ons steekproef-onderzoek is nog te zien dat:

  • Vrouwen zich wat minder hebben laten vaccineren dan mannen. Dat is met name het geval bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd.
  • Er zijn duidelijke verschillen naar stemkeuze op 22 november 2023. Kiezers van partijen met heel weinig niet-gevaccineerden zijn: D66 (1%), VVD en PvdA/GroenLinks (3%). De middenwaardes zien we bij CDA (8%), NSC (13%) en SP(18%). Van de BBB-kiezers is het 23% en de PVV-kiezers 27%. Degenen die niet gestemd hebben geven voor 44% aan zich niet te hebben laten vaccineren. 

Covid-19 gehad

Op  basis van de eigen opgave van de ondervraagden heeft 25% van de Nederlanders nooit Covid-19 gehad. 15% denkt het 3 keer of meer gehad te hebben. Naar leeftijd is dit de verdeling.

Wie kreeg er weer Corona? - 69584

Ouderen geven aan minder vaak Covid-19 gekregen te hebben dan jongeren. Daarbij dient wel in aanmerking genomen te worden dat sinds maart 2020 ongeveer 600.000 mensen zijn overleden, voor het overgrote deel personen boven de 65 jaar. En daarvan ook een deel door of met Covid-19. Daarmee zal in werkelijkheid het aandeel boven de 65 jaar dat nooit Covid-19 heeft gehad wat worden overschat. Maar ook de leeftijdsgroep tussen de 55 en 64 jaar met 30% die nooit Covid-19 heeft gehad, laat zien dat ouderen in Nederland minder Covid-19 hebben gehad dan jongeren. 

Dat zal ook zeker sterk samenhangen met het feit dat jongeren (veel) vaker in gelegenheden komen met een groot aantal anderen dan dat dit bij ouderen het geval is. (Denk aan festivals, concerten, clubs, cafe’s, kroegen, onderwijs-instellingen).

Een vergelijkbaar patroon kennen we ook bij griepgolven. Dat lijkt dan samen te hangen met het feit dat ouderen meer kans hebben gehad eerder in hun leven al contact te hebben gehad met een virus, dat -mede- gezorgd heeft voor een vorm van extra immuniteit.

Of en in welke mate vaccinatie hierop invloed heeft gehad willen we op de volgende manier laten zien. We richten ons dan alleen op de leeftijdsgroep van 55 jaar en ouder. 

Dit is de relatie tussen het aantal keren dat men zegt Covid-19 gehad te hebben naar vaccinatiestatus bij de groep boven de 55 jaar.

Wie kreeg er weer Corona? - 69585

Deze grafiek laat zien dat degenen die 3 keer of meer gevaccineerd zijn en degenen die zich nooit tegen Covid-19 hebben laten vaccineren het vaakst aangeven nooit Covid-19 gehad te hebben. Nogmaals: dit is de eigen opgave van de ondervraagden en dat kan deze resultaten beïnvloeden. 

Het laatste kwartaal zijn er relatief veel mensen geweest die aangeven Covid-19 gehad te hebben. 16% geeft dat aan. Ook in de leeftijdsgroepen onder de 55 jaar zien we dit percentage van 16%. 

Daarnaast geeft nog eens 23% van de groep boven de 55 jaar aan het laatste kwartaal griep te hebben gehad, waarvan een kwart “zware griep”. Kijken we naar de opgave van griep in de verschillende leeftijdsklassen dan zien we een groot verschil naar leeftijd. Tussen de 18 en 35 jaar meldt ruim 40% het laatste kwartaal griep gehad te hebben en dat loopt dan af bij de groep boven de 65 jaar tot 18%. Bij de jongste groep geeft een vijfde aan dat het een “zware griep” was.  

Dit verschil naar leeftijd kan samenhangen met het feit dat ouderen meer immuniteit hebben opgebouwd tegen diverse influenzavarianten. Maar dit cijfer kan ook/mede beïnvloed zijn door het feit dat de jongeren minder geïnteresseerd zijn bij griepverschijnselen of het Covid-19 is of niet.

Covid-19 naar vaccinatiestatus

De onderstaande grafiek van de relatie tussen Covid-19 gehad en de vaccinatiestatus betreft alleen de groep 55+.

Wie kreeg er onlangs weer Corona? - 69625

Deze grafiek laat zien dat degenen die zich vaker hebben laten vaccineren tegen Covid-19 meer melden dat ze het laatste kwartaal Covid-19  hebben gehad. Zoals al eerder aangegeven, dit kan -mede- komen, doordat degenen die zich niet hebben laten vaccineren of geen boosters hebben genomen, niet meer zo opletten als ze zich niet lekker voelen of ze al dan niet Covid-19 hebben.

We kunnen wel concluderen dat meer dan een vijfde van degenen die de laatste booster hebben genomen wel Covid-19 hebben gekregen.

 

 

 

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.