Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Vingerafdrukken van de daders in het lab van Wuhan gevonden

Nieuw bewijs voor de oorsprong van SARS-CoV-2 in een lab - 69828
Samenvatting van het artikel

Nieuwe documenten zijn opgedoken in de VS waar in 2017/2018 al de blauwdruk stond van de bijzondere kenmerken die SARS-COV-2 eind 2019 bleek te hebben. Het wordt beschouwd als de vingerafdrukken van de makers van het virus.

Lees volledig artikel: Vingerafdrukken van de daders in het lab van Wuhan gevonden

Leestijd: 4 minuten

Vingerafdrukken van de daders in het lab van Wuhan gevonden

Nieuwe openbaargemaakte stukken

Naast alles wat we al weten wat wijst op de niet-natuurlijke oorsprong van SARS-CoV-2, inclusief de geheime correspondentie van virologen/microbiologen, zijn er nu weer stukken opgedoken, die door deskundigen als smoking-gun worden aangemerkt. De vingerafdrukken van de makers van het virus zijn als het ware gevonden. Deze stukken zijn openbaar geworden door de Amerikaanse tegenhanger van een WOB-verzoek. Het betreft een grote set aan documenten rondom een verzoek uit 2018 voor subsidie voor onderzoek over het gevaar van Coronavirussen.

Dit is de inmiddels beruchte aanvraag DEFUSE, van o.a. Peter Daszak van EcoHealth Alliance, waar ook het lab uit Wuhan aan deelnam. Het verzoek was ingediend bij DARPA. Dat is een organisatie van de Amerikaanse overheid die onderzoeksprojecten financiert, die van belang kunnen zijn voor de veiligheid van de VS. Hier heb ik er al meer over geschreven.

Dit verzoek is toen afgewezen.

Vingerafdrukken

Hier treft u een uitgebreid verslag van wat er in die nieuwe stukken over dit verzoek uit 2018 is opgedoken. De journalist Emily Kopp heeft daar al heel veel onderzoek naar gedaan. En dit bijzondere overzicht laat veel zien van wat er inmiddels boven water is gehaald.

Het gaat erom welke plannen het consortium uit Amerika en Wuhan (!) in 2018 had om aan het Coronavirus te gaan sleutelen om het dan gevaarlijker te maken voor de mens. (Dit vanuit de insteek dat men, als het dan in de natuur zou gebeuren, men zich al had kunnen voorbereiden op een dergelijke uitbraak. Althans, dat wordt steeds als argument gehanteerd).

De uitleg en de bewijzen zijn behoorlijk technisch, maar ik probeer in eigen woorden te vertellen wat de essentie is. In Nederland heeft Jan B. Hommel hierover veel geschreven en binnenkort komt van hem een boek hierover naar buiten.

Los van alles wat naar boven gekomen is uit de onderlinge communicatie van de betrokkenen waren er twee belangrijke aspecten, die sterk tegen de hypothese pleitten dat het virus van een dier op de mens (op de markt in Wuhan) was overgesprongen.

Geen andere dieren

Als het via een dier op de mens was overgesprongen dan zou het logisch zijn dat er nogal wat dieren (van één of meerdere soorten)  gevonden waren uit de periode eind 2019-begin 2020 die drager waren van het virus of een tussenvorm van het virus (op zijn weg van een vleermuis naar de mens). Maar die zijn niet gevonden. Er zijn al een paar dieren die werden aangedragen als die tussenschakel (pangolin en wasbeer). Maar niet alleen is dat bewijs (zeer) zwak, er zijn geen dieren gevonden die de drager van het virus waren.

Bijzondere kenmerken

De kenmerken van het virus SARS-CoV-2 waren heel bijzonder. In dit belangrijke artikel van oktober 2022 wordt dat uitgelegd. Dit is vrij vertaald hun conclusie:

“In het onderzoek wordt beschreven hoe synthetische varianten van coronavirussen in laboratoria worden gemaakt via een methode genaamd  ‘in vitro genoomassemblage’, waarbij stukken DNA met behulp van restrictie-enzymen worden samengevoegd. Er is ontdekt dat SARS-CoV-2 een restrictieplaats-vingerafdruk heeft die typisch is voor in laboratoria gemaakte virussen. De vingerafdruk en mutaties in SARS-CoV-2 wijzen ook op laboratoriumsynthese, omdat deze kenmerken ongewoon zijn voor natuurlijke virussen maar vaak voorkomen in kunstmatige virussen. De bevindingen suggereren dat SARS-CoV-2 waarschijnlijk synthetisch van oorsprong is.”

In het virus zitten zes plekken waar de DNA-fragmenten van het virus gekoppeld lijken te zijn.

In het artikel wordt ook nog beschreven met welke enzymen die koppeling kan plaatsvinden. Als het ware de schroefjes om die delen aan elkaar te koppelen. Belangrijk is daarbij om te weten dat er een bedrijf is in de VS dat deze bijzondere “schroefjes” levert. 

Vanzelfsprekend werd dit artikel aangevallen door degenen die zeggen dat het virus op de markt is overgesprongen (en het artikel werd genegeerd door de media).

Het artikel wordt nu echter volledig ondersteund door wat er nu gekomen is uit een recent “Wob-verzoek” (Freedom of Information Act) waarbij allerlei onderliggende documenten beschikbaar zijn gekomen over dat DEFUSE verzoek uit 2018.

En wat blijkt dan:
  • In de concepten stonden voorstellen om een Coronavirus te construeren dat precies op die 6 plekken in elkaar gezet zou worden met die speciale “schroefjes”.
  • Er is een kopie van een orderformulier voor de bestelling van die “schroefjes”.
  • Een beschrijving van het werk dat in 2017 door één van de deelnemers aan het voorstel (Ralph Baric) in zijn lab in de VS is gedaan, dat als voorbereiding beschouwd kan worden voor het maken van het virus op deze manier.

Dit wordt beschouwd als de vingerafdrukken van degenen die ervoor gezorgd hebben dat eind 2019 het SARS-CoV-virus opdook met alle gevolgen van dien.

De kans dat SARS-CoV-2 op een natuurlijke wijze zo is ontstaan is vrijwel nihil. Het is vrijwel zeker dat het virus gemaakt is op basis van datgene wat in DEFUSE (en de onderliggende stukken) is beschreven.

Waarom het zo belangrijk is

Nu wordt als verdediging gezegd dat het voorstel DEFUSE in 2018 is afgewezen door DARPA en dus dat men het gevraagde geld niet heeft gekregen. Maar dat betekent niet dat zonder die financiering van DARPA het project is gestopt. Er liepen nog andere financieringen van de Amerikaanse overheid in de richting van EcoHealth e.a. (het is een ngo, die ook giften verzamelt). Plus dat het ook kan zijn dat in Wuhan het project wel is doorgezet, al dan niet met actieve medewerking uit de VS.

Als je alle informatie gelezen hebt over wat er voor- en achter de schermen is gebeurd rondom de “zoektocht” naar de “bron” van het virus, dan besef je dat dit de finale klap zou horen te zijn over dit onderwerp: “het virus is in het lab in Wuhan gemaakt, waarbij er een grote kans is dat Amerikanen zoals Peter Daszak en Ralph Baric daar een actieve rol bij hebben gespeeld”.

Door de grote belangen die er zijn, en het feit dat veel media klakkeloos de lijn hebben gevolgd van Marion Koopmans c.s. dat het virus van de markt afkomstig is en het praten over een lablek louter het voeden is van een complottheorie.

In nogal wat media in het buitenland dringen deze nieuwe aspecten van het verhaal wel door, in Nederland nog amper.

Dit onderwerp is van enorm belang: Besef dat het gaat om de vraag of virologen/microbiologen al dan niet een actieve rol hebben gespeeld bij het ontstaan van het virus dat wereldwijd zoveel schade heeft aangericht. Maar misschien nog meer: dat als niet onderkend wordt dat ze dat gedaan hebben de kans bestaat dat het nog een keer gaat gebeuren. En die kans lijkt steeds groter te worden.

U heeft zojuist gelezen: Vingerafdrukken van de daders in het lab van Wuhan gevonden.

Volg Maurice de Hond op X | Facebook | LinkedIn | YouTube.

Deze website opereert dankzij de financiële steun van de bezoekers en kent geen paywall of adverteerder. Klik hier als u een (kleine) donatie wilt geven. Onze dank is groot.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
De olifant op het voetbalveld - 96019
De heftige reacties van Nederland op het debat over de regeringsverklaring - 95205