Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Doe een kleine donatie en klik hier

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Exclusief interview met Prof. Jimenez – Het ultieme bewijs!

Exclusief interview met Prof. Jimenez – Het ultieme bewijs! - 12840
Samenvatting van het artikel

In een alleszeggend en exclusief gesprek met Professor Jimenez komt de gigantische denkfout van Rutte, De Jonge en Van Dissel aan het licht.

Lees volledig artikel: Exclusief interview met Prof. Jimenez – Het ultieme bewijs!

Leestijd: 5 minuten

Het afgelopen weekend is er ten behoeve van ons MDH Corona Journaal een uitgebreid interview geweest met Prof. Jimenez van de Universiteit van Colorado. Hij is één van de grote deskundigen op het vlak van aerosolen. Hij vertelt o.a. over zijn ervaringen met de WHO sinds april en legt uit waar de koppigheid vandaan komt om aerosolen niet te erkennen als de belangrijkste verspreidingsweg van Covid-19.

Alles gebaseerd op een gigantische denkfout die al heel lang bestaat. Die koppigheid zien we ook in Nederland bij het RIVM en Minister de Jonge en Premier Rutte. Die blijft bestaan doordat de Nederlandse media hen daarop niet aanspreken. Mede daarom zullen het aantal besmettingen in de komende tijd niet fors dalen, zodat we nog een lange tijd met de huidige maatregelen zullen moeten leven. Ook dat legt Prof. Jimenez uit.

In diverse landen is inmiddels op dat punt sprake van een grote omslag en verscheen Prof. Jimenez in de media aldaar. Nederland blijft wat dat betreft ver achter. Zo hoorden we Premier Rutte in de persconferentie van 17 november weer zeggen dat we thuis door 1,5 meter afstand houden veilig zouden zijn. En meldde hij weer niets over andere mogelijkheden om het zwevende virus te verdrijven.

Geen ruimte

In de Nederlandse media is blijkbaar geen ruimte voor een interview met Prof. Jimenez. In die lacune hebben wij voorzien. Op drie manieren schenken wij aandacht aan dat interview:

De oorzaak van de weerstand van WHO en RIVM

Vanuit het interview wil ik vooral het cruciale deel uitlichten dat gaat over de weerstand van WHO en RIVM om de grote rol van en aerosolen bij de verspreiding van het virus te onderkennen. En vervolgens de weigering om zo breed mogelijk daar aandacht voor vragen. Dit om deze belangrijke verspreidingsweg zoveel mogelijk af te sluiten.

Prof. Jimenez: “Ik werk al jaren aan metingen van aerosolen. Zowel buiten als binnen, maar ik had nog niet eerder gewerkt aan de overdracht van ziektes. Toen Covid-19 opdook, vroeg ik me net als veel anderen af hoe het zich zo snel kon verspreiden, als het niet via aerosolen zou gaan. Ik sprak daarom met een aantal collega’s, zoals Linsey Marr en Lydia Morawska. Zij hadden ook de indruk dat het zich verspreidde via aerosolen. Op 28 maart kwam de WHO met een duidelijke aankondiging, dat het virus zich via druppels verspreidt en niet via de lucht. Als je minimaal 1 meter afstand houdt, dan ben je veilig. Ze zeiden zelfs dat informatie over verspreiding via de lucht desinformatie was. Ze namen dus een extreem harde positie in.

Met een aantal andere aerosolen deskundigen hebben we op 6 april een gesprek gevoerd. Dit was met de belangrijkste commissie van de WHO om ze te vertellen dat het een enorme fout was om de rol van aerosolen niet te onderkennen. Maar het werd duidelijk dat ze daar absoluut niet voor open stonden.

Bewijs van fout

Het bewijs van de fout die ze maken, is dat aangegeven wordt dat druppels die groter zijn dan 5 micrometer (µ) als een soort projectiel uit mond of neus komen en dan binnen 1 meter op de grond vallen. Maar dat is complete onzin. Besef dat de druppels in wolken al een omvang hebben van 10 tot 20 µ en die blijven zweven. Druppels tot 300µ kunnen namelijk heel lang blijven zweven en heeft de zwaartekracht amper vat op. Maar ja, er zit niemand bij die cruciale commissie van de WHO die iets van aerosolen weten.

De oorzaak hiervan is fascinerend en is goed om die te beseffen, want dan begrijp je beter waarom de WHO niet om wil gaan.

Vanaf 1860 wist men, met dank aan Pasteur, dat mensen ziek konden worden door ziektekiemen. Maar hoe men besmet werd, was niet duidelijk. Men dacht dat die in afval zaten of in water en dat die zich over hele grote afstand  konden verplaatsen. In 1910 ontdekte Charles Chapin dat mensen besmet werden door andere mensen die besmettelijk waren. Hij noemde dat “contactinfectie” en schreef daar een handboek over.  Daaruit volgden allerlei goede adviezen om besmetting te voorkomen. Hij heeft echter doelbewust het besmetten via de lucht niet vermeld omdat daar geen echte bescherming tegen was.

Besef dat het uiteindelijk nog 75 jaar geduurd heeft voordat men onderkende dat het mazelen virus zich alleen via de lucht verspreidt. En het duurde 40 jaar voordat men dat bij de tuberculose bacterie onderkende. Ook van die beide ziektes werd heel lang gedacht dat de besmetting via grotere druppels verliep!

1910…

Maar die bevindingen van Chapin uit 1910 spelen tot op vandaag nog een grote rol bij de opleiding van epidemiologen en virologen.

Toen we dus op 6 april met die commissie van de WHO spraken vroegen zij waar het bewijs was van de aerosolen. Dat legden we uit, en gaven aan dat er juist minder bewijs was voor besmetting via grote druppels en oppervlaktes. Zij bevestigden dat daar inderdaad weinig bewijs voor was, maar ze gaven aan dat ze het wel zeker wisten. Maar dat voor aerosolen juist extra veel bewijs nodig is. Ze zaten volledig vast in de opleiding van hun vakgebied vanaf 1910. Juist ontwikkelingen rondom Covid-19 zijn het grootschalig bewijs van het grote belang van aerosolen. Die zorgen voor minstens 75% van de verspreiding van het virus.

Wij namen contact op met journalisten, maar die schreven er niet over, omdat epidemiologen en virologen ontkenden dat aerosolen een rol spelen.

De weigering ons serieus te nemen bracht ons er toe om begin juli met 239 wetenschappers een brief te sturen naar de WHO over dit onderwerp. Vanaf dat moment werden we in de media in diverse landen steeds serieuzer genomen.

Inmiddels heeft de WHO  langzamerhand de verspreiding door aerosolen geaccepteerd. Die organisatie heeft natuurlijk ook slimme mensen. En in de afgelopen 10 dagen waren er twee videoconferenties van twee cruciale functionarissen: Maria van Kerkhove en Maria Neira, die beiden aangaven dat ventilatie erg belangrijk is. Alleen het woord aerosolen nemen ze niet in de mond.

Ventilatie

Maar ja, als je weet wat er aan de hand is, weet je dat ventilatie er alleen toe doet voor aerosolen. Voor grotere druppels geeft ventilatie geen bescherming. Maar als de WHO zegt dat ventilatie erg belangrijk is, zeggen ze eigenlijk ook dat aerosolen erg belangrijk zijn, maar dat kunnen ze gewoon niet over hun lippen krijgen.

Via het CDC praten we direct met topmensen van de WHO en we dringen aan om schoon schip te maken. Aangezien ze al weten dat aerosolen erg belangrijk zijn. Ze moeten het alleen expliciet zeggen, maar dat hebben ze nog niet gedaan.

Ze worden elke maand een beetje meer wakker. Het bewijs is zo overweldigend dat ze wel moeten opschuiven in deze richting, maar het gaat frustrerend traag en vooral als je weet dat veel van de maatregelen om aerosolen te beheersen niet zo ingewikkeld zijn.

Besef dat we helemaal niet zoveel druppels boven de 300 µ uitstoten. En dat de kans dan ook nog klein is dat zo een grote druppel in de ogen, neus of mond van iemand anders terecht komt. Terwijl er wel heel veel aerosolen worden uitgestoten, die onder ongunstige omstandigheden lange tijd kunnen blijven zweven. En om maatregelen daartegen te nemen is helemaal niet zo  moeilijk.

Maar het is dramatisch voor de wereld dat de WHO zo koppig is en standpunten aanhoudt, die wetenschappelijk helemaal geen hout snijden”.

Tot zover Prof. Jimenez.

Nederland is een land dat de lijn van de WHO strak volgt en dat is ook goed te merken via de uitspraken van onze premier en Minister de Jonge. Door het risico van aerosolen te ontkennen en niet te wijzen op het belang van goede maatregelen, blijft het aantal besmettingen hoger dan noodzakelijk is en is de kans ook niet groot dat we half januari wel veel maatregelen kunnen afschalen. Precies zoals ik dat half oktober heb voorspeld toen die maatregelen werden aangekondigd. 

U heeft zojuist gelezen: Exclusief interview met Prof. Jimenez – Het ultieme bewijs!

Volg Maurice de Hond op Twitter | YouTube | Facebook | LinkedIn.

Mocht u ons werk ook met een kleine donatie financieel willen ondersteunen klik dan hier. Het is helaas nog steeds nodig.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
Enorme electorale schommelingen na de verkiezingen - 69237