Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

De Grand Prix in Zandvoort als katalysator voor Coronabeleid

De Grand Prix in Zandvoort als katalysator voor Coronabeleid - 23137
Samenvatting van het artikel

De Grand Prix in Zandvoort zou best wel eens als katalysator functioneren voor nieuw Coronabeleid in Nederland. Wat wordt er de komende weken aangekondigd? En hoe gaat men om met drie cruciale vragen die er liggen.

Lees volledig artikel: De Grand Prix in Zandvoort als katalysator voor Coronabeleid

Leestijd: 5 minuten

We gaan naar Zandvoort

De Grand Prix in Zandvoort als katalysator voor Coronabeleid - 23136

De Grand Prix in Zandvoort als katalysator voor Coronabeleid

Als ik zie wat zich vanaf vrijdag in Zandvoort aan het afspelen is, dan denk ik dat dit voor het Nederlandse Coronabeleid als katalysator een grote rol gaat spelen. In de media zie je grote mensenmassa’s, die zich bewegen van het station naar het circuit. Of de gigantische rijen die ontstaan bij de toegangscontrole bij het evenement. Want iedereen moet niet alleen zijn toegangsbewijs laten zien maar ook zijn QR-code.

(Dat laatste had ik ook ervaren toen ik naar een wedstrijd van Ajax ging in de Amsterdam Arena. Hoewel in het stadion maar de helft van de mensen mochten, waren de rijen bij de ingang twee keer zo lang. Hierdoor duurde het twee keer zo lang als normaal voordat je binnen was).

Ik denk dat de impact van wat zich dit weekend in Zandvoort afspeelt, groot zal zijn voor het Coronabeleid in Nederland. Want hoe je het ook bekijkt, het zal de mogelijkheid van de regering om bepaalde maatregelen nog langer vol te houden, sterk verkleinen.

Frustrerende terughoudendheid

Vanaf april vorig jaar heb ik me op het standpunt gesteld dat de risico’s bij evenementen in de buitenlucht voor besmettingshaarden klein zijn. Mits men beseft dat de risico’s ook dan binnen zijn (in restaurants, toiletten, vervoer ernaar toe of er vandaan, of wat mensen gaan doen als het flink gaat regenen).

Maar de overheid was zeer terughoudend, zelfs voor buitenevenementen in de zomer. De restricties voor binnenevenementen/voorstellingen waren nog vele malen groter. Dat leverde veel frustraties op bij mensen die hun hart en ziel leggen in de performances, die ze doen om de aanwezigen te vermaken (nog los van de nadelige financiële  consequenties). En bij degenen die graag zich via die evenementen/voorstellingen

Maar juist omdat het Coronabeleid tot nu toe is geweest dat veel van de buitenevenementen, ook in de zomer, niet mochten plaats vinden of met grote restricties en dat dit nog meer gold voor binnenevenementen, dan zie je al dat wat er dit weekend gebeurt nogal wat ophef veroorzaakt, om een understatement te gebruiken. Waarbij het verschil in waardering van het Formule 1 racen er nog dwars doorheen loopt.

Omslag in het Coronabeleid

Het vertrouwen in het Coronabeleid is sterk aan het dalen. Dat wordt nog versterkt door de lange formatie en het verschuiven van kabinetsposities in een demissionair kabinet. Dat houdt niet in dat er meer consensus is. Want de tegenstellingen binnen de samenleving lijken eerder toegenomen dan gedaald.

In België heeft men onlangs de maatregelen fors afgeschaald. Maar als je de aankondiging leest blijven er toch nog behoorlijk wat aan maatregelen over. Daarbij probeert men in veel landen via het Coronabeleid dat deel van de bevolking dat zich niet heeft (willen) laten vaccineren, toch zover te krijgen. Met name door het hen moeilijker te maken hun werk te doen of om bepaalde plekken te bezoeken.

Daarbij lijkt het erop of belangrijke wetenschappelijke bevindingen genegeerd worden om het ingezette Coronabeleid niet te ondergraven.

Er wordt niet slim omgegaan met het feit dat:

  • geïnfecteerden een duidelijk betere en langdurige bescherming hebben tegen herinfectie.
  • gevaccineerden nog wel kans lopen om besmet te raken en anderen te besmetten.
  • de aantoonbaar sterke bescherming die vaccinatie biedt tegen ernstig ziek worden en overlijden, in de tijd gezien afneemt.
  • de grote verschillen in kansen om ernstig ziek te worden of te overlijden tussen mensen van verschillende leeftijd en met een verschil in gezondheidssituatie.

Daarmee hebben de deskundigen en de bestuurders zich in een steeds moeilijker parket gebracht.

Nu de vaccinatiegraad echter hoog is en de sterftecijfers laag zijn, en het vertrouwen in het Coronabeleid fors afneemt, moet men wel de omslag gaan maken.

En wat er dit weekend in Zandvoort aan het afspelen is, zal de steun voor de overheid bij het continueren van maatregelen verder verlagen. Want altijd zal het argument zijn “Herinneren jullie je nog wat jullie wel hebben toegestaan bij de Formule 1 in Zandvoort?”.

Resterende vragen

Er blijven echter drie grote vragen over:

  1. Zullen de aankondigingen die de regering zal gaan doen, vooral gericht zijn om de resterende angst onder de bevolking zoveel mogelijk weg te nemen? Zodat er een andere modus onder de bevolking gaat ontstaan? Dat was wel de lijn die de Belgische premier twee weken geleden volgde.
  2. Gaat men echt door met een intensivering van een Coronabeleid? Waarbij men alleen toegang krijgt tot relevante plekken in de samenleving als men gevaccineerd is of een recente negatieve test heeft ondergaan? Zelfs nu men weet dat gevaccineerden ook anderen kunnen besmetten?  Die eigenlijk alleen maar tot doel heeft de vaccinatiegraad op te voeren, terwijl die al heel hoog is?
  3. Wat gaat er gebeuren als de druk op de ziekenhuizen weer gaat toenemen? Los van het feit of dat gebeurt door een stijging van Covid-19 of door andere infectieziektes van de luchtwegorganen? Iets wat we vaak tijdens herfst/winter in Nederland kennen.

Niet gerust

Bij ieder van deze drie vragen ben ik er niet zo gerust op hoe dat in de komende tijd zal verlopen.

1 – Tot nu toe hebben Rutte en De Jonge zich vrijwel steeds verscholen achter de brede rug van het OMT. Die zal nog steeds blijven waarschuwen voor de gevaren, ook als ze licht zien aan het einde van de tunnel. Maar Rutte en De Jonge moeten een grote omslag maken in hun benadering van het probleem en de communicatie met de bevolking. Over anderhalve week zullen we in de volgende persconferentie zien of ze dat echt gaan doen. En als ze die omslag maken en of ze die ook volhouden als er toch weer tegenslagen komen.

2 – Alles wijst erop dat men snel overgaat tot restrictief toegangsbeleid op plekken waar (veel) mensen zijn. Een beleid dat veel kwetsbaarder en onlogischer is dan men ons wil doen geloven. (Nog los van de ethische discussies eromheen). Maar ook een Coronabeleid waarvan ik bang ben dat het nog lang zal blijven bestaan. Terwijl wellicht de angel er meer uitgenomen zou worden als direct zou worden aangekondigd dat het een maatregel is die bijvoorbeeld maximaal tot het einde van het jaar zal gelden.

Grote zorgen

3 – Over dit derde punt maak ik me de grootste zorgen. Langs twee wegen lopen we grote risico’s. Het kan best zijn dat Covid-19 zelf niet meer zal zorgen voor grote stijgingen. (En de berekeningen van Kuipers c.s. over die 3000 mogelijke nieuwe opnames in het najaar op de IC’s van de ongevaccineerden kunnen toegevoegd worden aan zijn eerdere ongefundeerde voorspellingen). Hoewel we wel weten dat bijzondere nieuwe varianten en afname van het effect van het vaccin in de tijd toch op dat punt roet in het eten kunnen gooien.

Maar ik vrees met grote vreze dat, net zoals we het nu bij RS-virus bij jonge kinderen hebben gezien, er een ander virus van de luchtwegorganen (zoals influenza/griep) tot een duidelijke toename van de druk op de zorg zal leiden. En ik hoor van verschillende kanten dat er niet alleen geen capaciteit is bijgekomen, maar dat ook de bestaande capaciteit juist lager aan het worden is. Mede omdat er nogal wat zorgpersoneel naar een andere baan uitkijkt. Besef dat Nederland vergeleken met veel landen om ons heen een beduidend lagere ziekenhuiscapaciteit heeft.

Geluks-boost

Laten we hopen dat Max Verstappen morgen wint en uiteindelijk wereldkampioen wordt. Vele Nederlanders zullen daardoor een geluks-boost krijgen en die misgun ik hen niet. Mede omdat ik somber ben over de ontwikkelingen in de herfst en winter, die op ons afkomt. En als de verantwoordelijken in Den Haag bijna 6 maanden na de verkiezingen, in de grootste crisissituatie na de Tweede Wereldoorlog, nog steeds niet in staat zijn om een regering te vormen, dan heb ik weinig vertrouwen in de bestuurskracht in de komende tijd. En blijft men op veel terreinen aanmodderen.

Ik hoop dat ik veel te somber ben, en dat dit weekeinde van de Grand Prix in Zandvoort  juist op diverse manieren de start is van een veel positievere periode in Nederland dan we tot nu toe hebben meegemaakt. Velen snakken ernaar.

U heeft zojuist gelezen: De Grand Prix in Zandvoort als katalysator voor Coronabeleid.

Soms lijkt het erop dat maurice.nl ook een race aan het rijden is om ervoor te zorgen dat we de eindjes aan elkaar kunnen knopen. Een site als deze in de lucht houden, kost geld. Het zou ons enorm helpen als u een kleine vrijwillige bijdrage zou willen doen.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
De olifant op het voetbalveld - 96019
De heftige reacties van Nederland op het debat over de regeringsverklaring - 95205