Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Covid Dagcijfers 21 januari 2022

Covid Dagcijfers 21 januari 2022 - 32921
Samenvatting van het artikel

Op deze pagina worden dagelijks de laatste cijfers over de covid-19 epidemie gepresenteerd, op basis van de gegevens van het NICE, aangevuld met de voorspellingen voor de komende weken. Vandaag de cijfers voor 21 januari 2022.

Lees volledig artikel: Covid Dagcijfers 21 januari 2022

Leestijd: 4 minuten

Waarheidsvinding

Een heftige titel, maar we denken dat het nodig wordt. Alles draait om aannames en cijfers van het RIVM. De extreme voorspellingen van het RIVM zijn al ruimschoots aan bod geweest, daar gaan we geen energie meer aan besteden. Er komen wel inmiddels een paar andere belangwekkende zaken boven drijven, waar grote vraagtekens bij gezet moeten worden en die schreeuwen om uitleg van het RIVM:

  • Welk effect heeft het sluiten/openen van scholen?
  • Waarom gaan RIVM PCR cijfers als een speer omhoog en GGD cijfers niet?

Laten we deze punten eens afzonderlijk bekijken.

Sluiten scholen

Het sluiten van de scholen werd aangevoerd als middel om de epidemie te bestrijden, het aantal besmettingen op school zou daarmee beperkt worden. Scholen zouden een bron van verspreiding zijn. Met het gegeven dat de meeste besmettingen thuis plaats vinden, roept dat dan wel vraagtekens op.

De GGD beschikt over de PCR-cijfers uitgesplitst naar leeftijd. Wat we nu hebben gedaan is de PCR cijfers in twee groepen verdeeld. 0-29 jaar en vanaf 30 jaar. Hierdoor zitten vrijwel alle scholieren dus in dezelfde leeftijdsgroep. Vervolgens hebben we de het aandeel van de beide groepen in de tijd in een grafiek gezet, met dit als resultaat:

Covid Dagcijfers 21 januari 2022 - 32923

En nu zien we iets interessants. Enkele dagen nadat het onderwijs werd gesloten, begon het aandeel van de scholieren bij de PCR-cijfers sterk te stijgen, van 40% naar bijna 60%. Een daling van dezelfde orde-grootte zagen we aan het einde van de schoolvakanties: van 50% naar 35%. Het wekt het beeld op dat de thuissituatie meer besmettingen oplevert dan de schoolsituatie. Omdat de grootste toename ook geweest is in die periode onder de 18-24 jarigen, zal dat gebeurd kunnen zijn bij feestjes of wanneer jongeren bij elkaar komen. Want niet naar school gaan betekent niet dat men elkaar niet meer wil ontmoeten. Integendeel zelfs. 

PCR cijfers RIVM

Het zal niemand zijn ontgaan dat de “Besmettingscijfers” zoals ze dagelijks op het corona dashboard staan als een speer omhoog gaan, zoals ook al door Rutte werd aangekondigd. Ook hier zijn alternatieve cijfers bekend bij de GGD zelf. Hier zien we eveneens wat merkwaardigs. Naast het verschil tussen de twee leeftijdsgroepen (wat we kunnen begrijpen) lijken de GGD cijfers wel de prognose van het Green Team te volgen. Een complicatie is dat deze cijfers achter lopen, omdat ze worden gesorteerd op “datum besmetting”. Dat betekent dat deze cijfers pas na een dikke week compleet zijn. We kunnen dus niet de cijfers van de afgelopen week vergelijken, maar wel de trend van de week ervoor. Laten we eerst de Dagcijfers zelf tonen:

Covid Dagcijfers 21 januari 2022 - 32924

Als eerste hebben we de geschaalde PCR-cijfers voor de 30+ groep opgenomen (waarden op 1 december gelijkgetrokken, alleen complete cijfers). Tot 1 januari lopen die vrijwel gelijk op met de RIVM cijfers. Echter vanaf januari is de stijging minder steil dan het totaal. Dat kunnen we deels verklaren met het feit dat de jongeren een flink deel van de besmettingslast op de schouders namen en zo de 30+ groep ontzien. Maar dat is maar voor een deel de verklaring. Als we het totaal aantal positieve PCR uitslagen bekijken, dan blijven die nu steken rond de 34.000 positieven en lijken niet verder te stijgen. De wegen tussen RIVM en GGD lijken zich hier te scheiden. Wel meldt het RIVM een achterstand van ongeveer 25.000, maar dat zou best wel eens meer kunnen zijn. Over enkele dagen kunnen we dit met meer zekerheid vaststellen als die achterstanden zijn ingelopen. 

In de grafiek van het reproductiegetal is dit nog beter te zien:

Covid Dagcijfers 21 januari 2022 - 32926

De R berekent op de GGD-PCR cijfers is de rode lijn. Deze lijn volgt wel vrijwel exact de prognose lijn. Het wekt de suggestie dat de GGD cijfers wel in relatie staan tot het ziek-worden proces, maar de RIVM cijfers niet. Het is nog een pril lijntje, maar de cijfers die door onvolledigheid nog niet meetellen, wekken niet de suggestie dat ze de incomplete 61.193 en 57.800 van gisteren en vandaag achterna gaan. De laatst berekende waarde is 32.585 en die kan nog aangroeien tot 34.000.

Daarnaast verstoort bij de GGD in hele grote mate de groep mensen die een bevestiging willen voor hun positieve sneltest. Die groep maakt nu circa 70% van alle positieve GGD-testen uit. De bevestiging betekent immers een verlenging van de QR-code. Dat zorgt voor een invloed op de cijfers, die vergelijkingen in de tijd steeds moeilijker maken.

Heel opmerkelijk was wat Van Dissel gisteren in de Tweede Kamer zei, dat hij ook graag veel betere data zou hebben, maar dat regelgeving dat in de weg zat.

Bezetting

De overbezetting van de verpleegafdelingen en IC’s was de grootste zorg van het RIVM. Die onterechte zorg, dat er op de IC’s tot wel 4300 patiënten zouden kunnen gaan liggen, is de directe aanleiding voor de lockdown geweest. Het Green Team heeft alweer enkele weken geleden ook een prognose neergelegd voor de bezettingen en die wordt nog steeds goed gevolgd. We zitten nog steeds vrijwel op koers van een bezetting van rond de 200 bedden op 1 februari:

Covid Dagcijfers 21 januari 2022 - 32927

Door de lockdown wordt de golf afgeremd en uitgesmeerd en schieten we straks met het aantal ziekenhuisopnames wat door de voorspelling heen. Maar dat kan nooit veel zijn; de PCR cijfers van de GGD, voor wat ze waard zijn, laten de stabilisering al zien!

De dagcijfers van de ziekenhuisopnames zijn:

  • Aantal ziekenhuisopnames gisteren 117 *
  • Aantal ziekenhuisopnames eergisteren: 140 *
  • Actuele geschatte R-waarde op basis van ziekenhuisopnames: 0,96 **

We gaan het weer zien!

Toelichting

In de grafiek met ziekenhuisopnames, geeft de blauwe lijn gemerkt “I-PCR” de voorspelling weer van het aantal ziekenhuisopnames op basis van de PCR test. Zie ook ons blog hierover.

* Gecorrigeerde waarden. Ongecorrigeerde waarden op stichting-nice.nl
** Let op: deze R dag-waarde kan dus nog 0,02 wijzigen de komende tijd, als gevolg van het bijplussen (toevoegen door NICE van nog niet ingevoerde patiënten met een positieve PCR-test).

U heeft zojuist gelezen: Covid Dagcijfers 21 januari 2022 – Waarheidsvinding

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.