Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

De sneeuwbal wordt een lawine

De sneeuwbal wordt een lawine - 36412
Samenvatting van het artikel

Je hoort wereldwijd in de traditionele media steeds meer het tegengeluid, dat gedurende lange tijd amper te horen was. Dat moet in de komende maanden nog veel harder klinken om niet het gevaar te lopen in het najaar weer in het patroon van de afgelopen twee jaar te vervallen.

Lees volledig artikel: De sneeuwbal wordt een lawine

Leestijd: 6 minuten

De sneeuwbal wordt een lawine

Op steeds meer plekken in de wereld wordt in de traditionele media ruimte gemaakt voor het tegengeluid, dat gedurende langere tijd amper te horen was. En zo hoor je meer over wat er achter de schermen gebeurde, in plaats van dat je alleen maar het verhaal hoorde dat de gezondheidsautoriteiten wilden dat je hoorde. Hoe data werden misbruikt, dogma’s overeind werden gehouden, modellen nergens op sloegen, criticasters werden kaltgestellt en onwelgevallige data niet werden verzameld of werden weggehouden.

Door die verschrikkelijke oorlog in Oekraïne is de aandacht er daar – begrijpelijk – nog niet maximaal voor, maar wat er nu naar buiten komt, laat zien dat in de komende tijd de sneeuwbal zich zal gaan ontwikkelen tot een lawine.

Ik noem een aantal voorbeelden:

Engeland

In Engeland gebeurt nu het meeste op dat vlak. Dat zal mede komen doordat het land in feite al in juli 2021 Freedom Day heeft gehad en er ondanks de doemscenario’s van SAGE rond Kerst geen lockdown werd ingesteld.
Een onderzoekscommissie is aan de gang gegaan rondom die scenario’s en de voorzitter daarvan heeft in het openbaar verantwoording moeten afleggen. Ik schreef daarover enkele dagen geleden. 

Maar nog meer impact heeft het boek gemaakt van Prof. Mark Woolhouse, die lid was van de groep die voor de regering de modellen moest beoordelen en die 25 jaar de regering adviseerde op het terrein van infectieziektes. Hij schreef een boek met de titel “The year the world went mad” met als ondertitel “a scientific memoir”. 

In de Sunday Telegraph staat een artikel hierover met o.a. de volgende teksten:

 • lockdowns hadden verrassend weinig effect en zorgden hooguit voor enige uitstel
 • de wetenschappelijke adviseurs hebben teveel belang gehecht aan het voorkomen van doden door Covid-19, en te weinig rekening gehouden met de indirecte gevolgen van de lockdowns, zoals de schade voor het onderwijs, de mentale gezondheid, de economie en de rest van de gezondheidszorg
 • de BBC overdreef de risico’s van Covid-19
 • wetenschappers gingen politiek bedrijven
 • adviseurs van de overheid gingen over de schreef door in de media op te roepen tot bepaalde maatregelen

In een interview met Sky News zei Prof. Woolhouse o.a.

 • dat hij zijn opvattingen stil moest houden over grafieken met voorspellingen, die hem uitermate onwaarschijnlijk leken
 • dat hij zich bij zijn dochter verontschuldigde voor zijn generatie die haar generatie zo slecht had behandeld
 • dat simpele ratio een belangrijk slachtoffer van deze crisis was

Zijn boek en zijn interviews laten datgene zien, wat o.a. ook op deze site al bijna twee jaar wordt gesteld, maar waar de traditionele media weinig ruimte voor boden. Met name omdat vrijwel alle virologen, epidemiologen, microbiologen en hun clique naar buiten toe maar één verhaal vertelden (terwijl dat achter de schermen niet zo was, maar iemand die zich naar buiten toe anders opstelde, kon daar grote professionele schade van ervaren. Daarom noemde ik dit destijds een omerta).

Ook rond de data in Engeland komen kritische data-analisten zoals Prof. Norman Fenton en Dr. Clare Craig steeds meer aan de oppervlakte met hun analyses van o.a. de sterftecijfers en de cijfers van het originele Pfizer onderzoek.

V.S.

Door de sterke polarisatie in de VS en de belangrijke rol die gouverneurs in de afzonderlijke staten spelen, heb je grote tegenstellingen in wat de aanpak was en is t.a.v. Covid-19. De Republikeinse gouverneur van Florida doet het echt totaal anders dan de Democratische gouverneur in Californië. En dus is er ook forse tegenstand in die Republikeinse bolwerken tegen het Covid-19 beleid van de nationale regering.

Maar dat betekende en betekent wel dat tegengeluiden met betrekking tot  de centrale aanpak van Fauci en CDC (Walensky) daar steeds ruimte kregen. Hoewel een stuk minder in de media, die meer tot het Democratische kamp behoorde.

Op dit moment echter zie je dat de prominente functionarissen een draai aan het maken zijn. De CDC-directeur Walensky komt meer onder vuur te liggen, ook in de media in het Democratische New York.

Dit artikel in de New York Post is daar een voorbeeld van (een krant, die overigens veel meer aan de Republikeinse kant zit dan de New York Times). Dit artikel gaat over het pushen van boosters voor jongeren.

Enkele fragmenten uit dit artikel:

 • Het expert-panel van CDC adviseerde tegen het boosteradvies voor iedereen, maar de CDC ging daar aan voorbij (op verzoek van het Witte Huis).
 • Ze verborgen de data rondom de effectiviteit van de boosters, door alleen die van boven de 50 te presenteren.
 • Maar o.a. uit een Israëlische studie bleek het risico voor personen onder de 30 jaar om te overlijden aan Covid zonder booster nul te zijn (en dat was nog met de Delta variant).
 • De CDC verdedigde het niet naar buiten brengen van de data over het risico bij jongeren, met het argument dat ze verkeerd geïnterpreteerd zouden kunnen worden. Maar dit gebeurde vanwege een heel andere reden niet: omdat die cijfers de agenda niet ondersteunden.

Juist omdat men in steeds meer staten van de VS de maatregelen laat vallen wordt ook daar de kans steeds groter dat de traditionele media het beleid gaan evalueren en de data meer laten spreken.

Duitsland

In Duitsland dient zich een grote clash aan. De Duitse minister van gezondheidszorg, de epidemioloog Karl Lauterbach, is uitermate fanatiek. Op veel plekken wordt 2G en 3G nog toegepast. Hij wil niet snel versoepelen en richt zich nog steeds op een wetgeving om vaccinatie te verplichten. Op 20 maart zal daar in het Duitse parlement over gestemd gaan worden.

Maar je ziet dat steeds meer deelstaten zich van dat nationale beleid afkeren. En dat ook steeds meer Duitsers zich van het beleid afkeren. (Het is grappig om te zien hoe nu de Duitsers in het grensgebied graag naar Nederland gaan, omdat we sinds 25 februari geen maatregelen meer hebben).

Door die starheid van de minister  en de ontwikkelingen in de meeste Europese landen (en ook in de ziekenhuizen in Duitsland), zullen er steeds meer tegengeluiden naar de oppervlakte komen. Terwijl dat op diverse momenten al gebeurde in de traditionele media in Duitsland, zal dat in de komende tijd, juist door de opstelling van Minister Lauterbach, steeds meer gebeuren.

Nederland

In Nederland zien we nog niet datgene wat zich in Engeland aan het afspelen is t.a.v. het aan de oppervlakte komen van de kritiek over de aanpak van de afgelopen twee jaar. Het evalueren van het beleid heeft noch bij Van Dissel, noch bij de coalitiepartners een hoge prioriteit. Wellicht dat de volgende twee delen van het OVV-rapport meer ophef zullen creëeren.

Maar toch zie je al wat meer hoopgevende signalen. Het tegengeluid in de Kamer krijgt meer weerklank. Beleid (1G en mondmaskers in het openbaar vervoer) wordt steeds moeilijker uit te leggen met de lagere ziekenhuislast. En lees eens dit artikel over de verlening van Europese coronabewijs bij RTL Nieuws. Als dat echt doorgaat dan zal dat grote gevolgen kunnen hebben voor het reizen, omdat landen daar verschillend mee zullen omgaan en het chaos zal scheppen met name rondom het al dan niet geboosterd zijn. Een chaos die ook meer ruimte zal geven aan de kritische benadering van het gevoerde en te voeren beleid.

Door de inspanningen van verschillende personen die de – heel laat-  vrijgekomen documenten dankzij WOB-verzoeken aan het doorspitten zijn, krijg je al een indruk van wat zich achter de schermen afgespeeld heeft en hoezeer men bezig was om via het framen de bevolking de kant op te krijgen die men wilde. Deze informatie zien we nog niet echt terug in de traditionele media, maar dat zal wel gaan gebeuren, denk ik.

Framing

Marc van der Vegt  heeft op dat vlak al veel werk verricht en heeft op twitter een hele serie prints geplaatst, die laten zien hoe men vanuit VWS met framing bezig was. Dit is dat overzicht. Ik pak er een kenmerkend plaatje uit:

De sneeuwbal wordt een lawine

Een dag voor het schrijven van deze email was Minister De Jonge en speciaal gezant Sybesma (van DSM) bij Sanquin geweest. Dit is het persbericht van Sanquin over dat bezoek. 

De sneeuwbal wordt een lawine

Hoewel veel teksten bij WOB-verzoeken worden weggelakt, zullen we in de komende tijd nog veel meer ontdekken wat zich achter de schermen echt heeft afgespeeld. Hoezeer men via framing heeft geprobeerd de bevolking maar één gevoel te laten krijgen “iedereen loopt groot gevaar door het virus”, “de maatregelen die we genomen hebben zijn noodzakelijk”, “vaccinatie is 100% veilig en de enige uitweg uit deze crisis”, “oversterfte komt alleen door Covid-19”  enz. enz, terwijl tegengeluiden werden onderdrukt.

Mocht zich in het najaar weer een grote druk op de ziekenhuizen voordoen (door welk virus dan ook) dan wordt – als die geluiden in voldoende mate tot aan september boven water komen – de kans groter, dat de steun voor het toepassen van maatregelen (die nog in de gereedschapskist liggen) een stuk lager zal zijn dan die in de afgelopen twee jaar is geweest.

U heeft zojuist gelezen: De sneeuwbal wordt een lawine.

Volg Maurice de Hond op Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube.

Onze site blijft van belang om dit proces te entameren, zodat we in het najaar niet terugvallen in de oude fouten. Klik hier voor af en toe een (kleine) donatie. 

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.