Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Enorme verschillen in inschatting risicokansen Covid-19

Enorme verschillen in inschatting risicokansen Covid-19 - 41258
Samenvatting van het artikel

Er waren en blijven grote verschillen in risico-inschatting door Covid-19 tussen gevaccineerden en ongevaccineerden. Ook schatten twee keer geboosterden de risico's een stuk hoger in dan de rest. De Omikron-periode laat op dat punt geen grote verschuivingen zien t.o.v. de Delta-periode.

Lees volledig artikel: Enorme verschillen in inschatting risicokansen Covid-19

Leestijd: 4 minuten

Enorme verschillen in inschatting risicokansen Covid-19

De kans om in het ziekenhuis te komen

Het blijft fascinerend om te zien hoe groot de verschillen in inschatting van de risicokansen bij een infectie door Covid-19 zijn. Degenen die zich niet hebben laten vaccineren denken daar volledig anders over, dan degenen die dat wel hebben gedaan. Maar ook zijn er hele grote verschillen in inschatting tussen mensen die een tweede booster hebben genomen en mensen die dat niet hebben gedaan. En dan gaat het bij de vraagstelling niet om de inschatting van het eigen risico, maar die van een gehele groep (“de gevaccineerden” of “de ongevaccineerden”).

Omdat we met Omikron nu in een andere fase zitten dan ervoor is het interessant om vergelijkingen te trekken tussen de beantwoording op dergelijke vragen op 8 april en die op twee eerdere momenten (oktober 2021 en februari 2022).

Om de beantwoording inzichtelijk te maken hebben we een driedeling gemaakt: Men kreeg de vraag hoe groot men het risico achtte om in het ziekenhuis te belanden als men nu wel gevaccineerd is of niet.

De scores die we presenteren zijn:

De kans is:

  • 1% of minder
  • 10% (dat zijn alle antwoorden van 10% en hoger)
  • groter dan 30% (dat zijn alle antwoorden van 30% en hoger).

Om te beginnen de antwoorden van april 2022. We laten daarbij de verschillen in beantwoording zien door gevaccineerden (de eerste kolom) en ongevaccineerden (de tweede kolom).

De kans om in een ziekenhuis opgenomen te worden is:Antwoorden gegeven door gevaccineerden:Antwoorden gegeven door ongevaccineerden:
1% of kleiner voor een gevaccineerde54%60%
1% of kleiner voor een ongevaccineerde24%90%

Hier is onmiddellijk het enorme verschil te zien:

  • 60% van de ongevaccineerden denkt dat een gevaccineerde een hele kleine kans heeft (1% of minder) om in het ziekenhuis te komen na infectie. Maar als de betrokkene niet gevaccineerd is, dan denkt 90% dat.
  • Andersom zien we dat 54% van de gevaccineerden denkt dat de kans voor geïnfecteerden als ze gevaccineerd zijn om in het ziekenhuis te komen heel klein is, maar als de betrokkene niet gevaccineerd is, denkt maar 24% dat.

Als we kijken naar een grotere kans (bijvoorbeeld 10% of meer) dan zie je een tegengesteld patroon:

De kans om in een ziekenhuis opgenomen te worden is:Antwoorden gegeven door gevaccineerden:Antwoorden gegeven door ongevaccineerden:
10% of hoger voor een gevaccineerde18%25%
10% of hoger voor een ongevaccineerde49%2%

Dus 25% van de ongevaccineerden denkt dat een gevaccineerde een kans van 10% of meer heeft om in het ziekenhuis te belanden na infectie, terwijl slechts 2% van die groep dat denkt als een ongevaccineerde geïnfecteerd raakt.

Het laat heel goed zien hoe groot het verschil in kansinschatting is tussen gevaccineerden en ongevaccineerden.

Als we de gevaccineerden ook nog opdelen naar vaccinatiestatus dan is het patroon nog duidelijker. Ik neem nu alleen de inschatting van een kans van 1% of lager dat men in het ziekenhuis komt als men geïnfecteerd raakt.

Antwoorden gegeven door:Kans is 1% of minder voor gevaccineerdenKans is 1% of minder voor ongevaccineerden
twee keer geboosterden35%9%
een keer geboosterden59%27%
alleen de basisvaccinatie69%50%
niet gevaccineerd60%90%

Dus 35% van degenen die twee keer geboosterd zijn denkt dat de kans om in het ziekenhuis te komen na infectie 1% of lager is voor gevaccineerden. Terwijl 9% denkt dat dit zo is voor ongevaccineerden. Als men één keer geboosterd is zijn die percentages duidelijk anders (59% en 27%). Dus twee keer geboosterden achten de kans voor iemand die een infectie krijgt om in het ziekenhuis te komen een stuk hoger in, dan degenen die een keer geboosterd zijn of minder!

Veranderingen van Delta naar Omikron

Kijken we naar de ontwikkeling van de beantwoording van deze vraag in de tijd, dan zijn de verschuivingen niet heel erg groot. Zeker als we beseffen dat oktober ’21 de Delta-periode betreft en april ’22 de Omikron periode. En het risico voor een geïnfecteerde om nu in het ziekenhuis te komen ten opzichte van de Delta-periode is vele malen lager. Tijdens de Delta-periode zagen we dat van alle positief getesten rond de 1% in het ziekenhuis zijn beland. Dat is nu tijdens de Omikronperiode rond de 0,25%.

Maar als je naar de cijfers kijkt en oktober ’21 vergelijkt met april’ 22 dan zien we dat de verschuiving in inschatting niet erg groot is. We zien o.a. dat nu 54% van de gevaccineerden denken dat een gevaccineerde nu 1% of minder kans heeft om in een ziekenhuis te komen. En 49% van de gevaccineerden denkt dat ongevaccineerden een kans van 10% of meer hebben om in het ziekenhuis terecht te komen.

Gigantische verschillen in inschatting risicokansen Covid-19 - 40853
Gigantische verschillen in inschatting risicokansen Covid-19 - 40854

Dezelfde twee grafieken, maar dan voor de inschattingen door de ongevaccineerden zien er zo  uit.  Ook onder de ongevaccineerden zien we geen hele grote verschuivingen sinds de Delta-periode.  Opmerkelijk is dat van de ongevaccineerden 25% denkt dat de kans voor gevaccineerden om na infectie in het ziekenhuis te komen 10% is of meer.

Gigantische verschillen in inschatting risicokansen Covid-19 - 40855
Gigantische verschillen in inschatting risicokansen Covid-19 - 40856

Per saldo zien we dus geen grote verschuivingen en nog steeds grote verschillen tussen gevaccineerden en ongevaccineerden.

Neutrale informatie nodig

Als we vragen stellen over het oordeel over de maatregelen en de mogelijke aanpak dan blijkt dat grote verschil in inschatting van de risico’s op ziekenhuisopname en overlijden een groot effect te hebben op dat uiteindelijke oordeel.  Dat geldt ook ten aanzien van de keuze om je te laten vaccineren of – meerdere keren – te boosteren.

Juist als de samenleving – wellicht in het najaar – weer voor forse uitdagingen wordt gesteld, met daarbij vele mogelijke keuzes, zou het fijn zijn als onder brede lagen van de bevolking ongeveer dezelfde inschattingen kunnen worden gemaakt van de diverse risico’s.

Maar helaas is het zo dat voor wat betreft de dataverzameling en  -presentatie te weinig inspanningen zijn verricht om de discussie daarover niet alleen goed te laten voeren, maar deze ook neutraal te presenteren.

Daarom krijg je cijfers, waardoor het lijkt of mensen in verschillende werelden leven. Iets wat steeds meer vast te stellen is bij ook andere belangrijke maatschappelijke problemen.

U heeft zojuist gelezen: Enorme verschillen in inschatting risicokansen Covid-19.

Volg Maurice de Hond op Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube.

Wij zullen doorgaan om dit soort frappante cijfers te blijven presenteren, omdat dit verschijnsel een grote invloed kan hebben op het verloop van de crisis en mogelijk toekomstig optreden van de overheid. Klik hier voor af en toe een (kleine) donatie. 

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
De olifant op het voetbalveld - 96019
De heftige reacties van Nederland op het debat over de regeringsverklaring - 95205