Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Lessons Learned? Het enorme belang van de virale doses

Lessons Learned? Het enorme belang van de virale doses - 41551
Samenvatting van het artikel

Onderzoeken van Prof. Streeck tonen aan hoe groot het belang is voor het geïnfecteerd worden door en klachten krijgen van de virale doses. Door dat goed te beseffen is er zowel individueel als collectief een sterke verdedigingslijn op te bouwen voor het najaar.

Lees volledig artikel: Lessons Learned? Het enorme belang van de virale doses

Leestijd: 5 minuten

Lessons Learned? Het enorme belang van de virale doses

Lessons learned? deel 1c

In de vorige afleveringen lieten we zien dat het volgende inmiddels algemeen bekend is:

 • Kleinere druppels vormen het grote gevaar
 • De verspreiding vindt vrijwel alleen via de lucht plaats

In deze aflevering zullen we laten zien hoe de relatie is tussen die “zwevende” virussen en het risico geïnfecteerd te raken. De onderzoeken van Prof. Streeck zijn daarover zeer informatief.

De onderzoeken van Prof. Streeck in Gangelt

Eind februari 2020 was er een grote uitbraak in Gangelt, dichtbij de Nederlandse grens (Sittard). Het was gestart door een superspreadevent (een carnavalsbijeenkomst op 15 februari 2020 van 5 uur met meer dan 400 aanwezigen),

Keihard bewijs over de gang van zaken tijdens superspreadevents - 23297

Prof. Streeck trok met een groot team naar Gangelt en voerde uitgebreide onderzoeken uit vanaf maart 2020. Een groot deel van de bevolking werd onderzocht (of men geïnfecteerd was of niet). Dat was een heel goed uitgevoerd onderzoek in een situatie waar nog niemand in de bevolking met Covid-19 in aanraking was geweest. Dat was daardoor een ideale situatie. Na zijn onderzoeksverslagen in april/mei 2020 kwam een half jaar geleden nog een aanvullend onderzoek uit, waarbij men uitgebreid onderzoek had gedaan (ook via enquetes en foto-analyse) onder alle aanwezigen bij die carnavalsbijeenkomst.

Niets in de media

Op deze site hebben we regelmatig over dat onderzoek geschreven. Het was heel opmerkelijk hoe vrijwel niets van die onderzoeksresultaten in de Nederlandse media verscheen of door het RIVM of OMT-leden was gereageerd.

De belangrijkste bevindingen van de eerste onderzoeksverslagen waren: 

 • Terwijl we inmiddels wisten dat bij het koor in Seattle van alle 60 aanwezigen bij een koorrepetitie van 2,5 uur een groot deel besmet was geraakt, bleek bij huisgenoten van een geïnfecteerde, die dagenlang in de nabijheid van een geïnfecteerde hadden verkeerd, de kans beduidend minder te zijn.
 • Een groter deel van de aanwezigen bij de carnavalsbijeenkomst, die geïnfecteerd waren, hadden meer symptomen dan degenen die thuis waren geïnfecteerd (84% tegen 64%).
 • De geïnfecteerden bij de carnavalsbijeenkomsten hadden meer klachten dan degenen die thuis waren geïnfecteerd (een factor 1,63 zoveel).

En van het laatste onderzoek:

 • Degenen die bij de carnavalsbijeenkomst (die in totaal 5 uur duurde) korter in de zaal aanwezig waren hadden geen/minder symptomen, dan degenen die langer binnen waren. (Van alle 411 aanwezigen was 46% geïnfecteerd geraakt).
 • Waar iemand zat t.o.v. de luchtstromen in de zaal (dichtbij de inlaat van buitenlucht of juist dichtbij de plek waar de lucht werd weggezogen) maakte veel uit voor het risico om geïnfecteerd te raken. 75% van de lucht werd hergebruikt en er was een inlaat van 25% verse lucht.

Deze informatie gecombineerd leert ons een heel belangrijke les:

De hoeveelheid virus, die je inademt, bepaalt of je geïnfecteerd raakt of niet en hoe meer je inademt, hoe ernstiger de symptomen zijn.

Dit heet de “viral doses”. En het geruststellende ervan is, dat je blijkbaar een behoorlijke hoeveelheid kan binnenkrijgen voordat je geïnfecteerd raakt!

Die virale doses is dus afhankelijk van het aantal virusdeeltjes dat in de lucht is en de tijd dat je je in die ruimte bevindt.

De individuele grenswaarde om geïnfecteerd te worden

Maar ook de kenmerken van degene die de virusdeeltjes inademt bepaalt het risico. In het onderzoek van Prof. Streeck bleek bijvoorbeeld dat bij iedere 10 jaar dat een aanwezige ouder was, het risico om geïnfecteerd te raken met 28% toeneemt.

Maar naast de leeftijd zullen ook de volgende factoren een rol spelen bij de hoogte van de grenswaarde van een individu om geïnfecteerd te raken:

 • de algehele gezondheidssituatie van de persoon, die het virus inademt
 • de kracht van het immuniteitssysteem (die natuurlijk met leeftijd en met de gezondheidssituatie samenhangt)
 • in welke mate de betrokkene al eerder met het virus in contact is geweest (want al degenen die wel het virus inademen, maar de grenswaarde niet overschrijden hebben als het ware een vorm van training gekregen)

Maar wat zeker ook een rol speelt is:

 • Is iemand al eerder geïnfecteerd geweest en wanneer was dat?
 • Is iemand gevaccineerd geweest, met welk vaccin en wanneer was dat voor het laatst?

Heel belangrijk is te beseffen dat:

 • Hoe forser die individuele grenswaarde wordt overschreden hoe groter de kans is dat men symptomen krijgt. Met andere woorden: hoe ernstiger de klachten kunnen worden.

Maar ook speelt natuurlijk een nieuwe mutatie van het virus een rol. Enerzijds kunnen er meer virusdeeltjes in de lucht komen/of kan de benodigde virale doses om geïnfecteerd te raken lager worden. Anderzijds kan de bescherming verschillen (van de vorige infectie en/of van de vaccinatie en  misschien ook andere componenten).

Twee verdedigingsmechanismen

Het logische gevolg van het bovenstaande is dat er twee hoofdvormen zijn van verdedigingsmechanismen tegen het geïnfecteerd raken/ ontwikkelen van ernstige symptomen.

1. De eigen grenswaarde van de virale doses gaat omhoog

Dit kan door je eigen gezondheidssituatie te verbeteren. Trachten te zorgen dat je immuunsysteem versterkt wordt. Ik heb zelf genoeg onderbouwingen gezien waardoor ik  consequent D3+K2+Zink dagelijks neem.

En er zijn ook heel veel aanwijzingen dat die grenswaarde omhooggaat als je in lichte mate met het virus in contact bent geweest. Zo blijken mensen in contactberoepen meer weerstanden op te bouwen tegen allerlei ziektes dan mensen, die weinig anderen ontmoeten. Maar het is moeilijk te bepalen wat nu dan jouw persoonlijke grenswaarde is en hoeveel virusdeeltjes er in de lucht zitten, zodat je weet hoe je gestructureerd zelf kunt zorgen dat via viruscontact je de grenswaarde omhoog brengt.

2. Zorgen dat je minder virus inademt

De aanpak van de overheden in de afgelopen twee jaar was om te zorgen dat via het houden van een afstand van minstens 1,5 meter en zorgen dat minder mensen elkaar konden ontmoeten (via lockdowns, beperking van bezoek horeca, evenementen, scholensluiting, etc)  het virus zich niet/minder zou verspreiden. Omdat men daarbij uitging van de verspreiding via grote druppels en voorwerpen, zaten daar heel veel manco’s aan. (Plus ook nog heel veel nevenschade).

Maar omdat men daarbij niet uitging van de dominantie van de verspreiding via de lucht en het principe van de beperking van de virale doses, werkte het niet zoals gewenst. Men dacht de gaten in de dijk gedicht te hebben, maar er stonden er nog een aantal open met alle gevolgen van dien.

Op individueel niveau was/is het wel mogelijk om te zorgen dat je minder virus inademt.  Als je niet of korte tijd in ruimtes verkeert waar het virus zweeft dan adem je minder virus in dan als je wel langere tijd in zo’n ruimte verkeert.

Ik denk trouwens ook dat de kwetsbare situatie tijdens zingen vooral komt door het diepe inademen van de zangers, waardoor virussen niet alleen ingeademd worden, maar ook diep in de longen terecht komen.

Mondneusmaskers

Er wordt daarbij heel wisselend gedacht over het effect van mondneusmaskers. Ik kom daar in een aparte aflevering uitgebreid op terug. (Mijn conclusie was en is dat een goede kwaliteit mondneusmasker kan zorgen voor een vermindering van het inademen van het virus, maar dat er zoveel mitsen en maren zijn dat een verplichting voor alle aanwezigen om een mondneusmasker te dragen geen zin heeft en zelfs contraproductief kan werken).

Er is echter één benadering die ervoor zorgt dat alle aanwezigen een stuk minder virussen inademen en dat is de virusdeeltjes uit de lucht te halen.

Daar gaan we in de volgende aflevering op in.

Eerdere afleveringen waren:

Lessons learned?: Inleiding

Lessons learned?: Grote druppels zijn veel minder gevaarlijk dan hele kleine

Lessons learned?: De verspreiding vindt vooral plaats via de lucht.

 Steun onze site om dit soort artikelen te blijven schrijven om te voorkomen dat we nog jarenlang onder het juk moeten blijven zitten van dit soort beschreven dogma’s. Klik hier voor een (kleine) donatie. 

U heeft zojuist gelezen: Lessons Learned? Het enorme belang van de virale doses.

Volg Maurice de Hond op Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
De olifant op het voetbalveld - 96019
De heftige reacties van Nederland op het debat over de regeringsverklaring - 95205