Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Toelichting bij het grote nieuws over de Deventer Moordzaak

Toelichting bij het grote nieuws over de Deventer Moordzaak - 45206
Samenvatting van het artikel

Vandaag schenkt De Volkskrant uitgebreid aandacht aan een groot rapport van de politie zelf over wat er allemaal mis is gegaan bij het onderzoek naar de Deventer Moordzaak. Veel ervan bevestigde wat ons onderzoeksteam (en andere onderzoekers) al lang geleden hebben vastgesteld. Dit is een overzicht van de bevindingen van het ColdCase team en links naar eerdere informatie van ons.

Lees volledig artikel: Toelichting bij het grote nieuws over de Deventer Moordzaak

Leestijd: 4 minuten

Toelichting bij het grote nieuws over de Deventer Moordzaak

Het Coldcaseteam Amsterdam

Vanmorgen kwam via De Volkskrant het rapport in de publiciteit dat het Coldcaseteam Amsterdam had gemaakt in opdracht van de Hoge Raad. Na drie jaar onderzoek concludeert dit politieteam dat ontlastend bewijs voor Louwes door de politie is achtergehouden en bij het onderzoek diverse desastreuze fouten zijn gemaakt.

Veel van het rapport, zoals in De Volkskrant beschreven, is door ons onderzoeksteam in 2006/2007 al naar boven gehaald en gepubliceerd, maar destijds door een onderzoekscommissie van het OM genegeerd. Maar het Coldcaseteam, dat wel de beschikking kreeg over het geheime dossier bij de politie, heeft zelfs nog meer schokkends boven tafel gekregen.

Ik zal kort vermelden wat volgens de Volkskrant de bevindingen zijn van dat team en dan een link plaatsen naar het desbetreffende artikel op het speciaal aan de Deventer Moordzaak gewijde deel van deze site. Ook zal ik aangeven wat dit voor de zaak betekent.

Onderin treft u de complete twee artikelen van De Volkskrant aan.

1. Het telefoongesprek vanaf de A28

Een belangrijke component bij de veroordeling van Louwes was dat hij op de avond van de moord om 20:36 uur een kort telefoongesprek heeft gevoerd met de weduwe. Volgens zijn zeggen vanaf de A28 tussen Harderwijk en ’t Harde.

Dit telefoongesprek was afgewerkt door een telefoonmast in Deventer. Circa 25 kilometer hemelsbreed van waar Louwes had gereden.

Volgens de politie was het onmogelijk dat vanaf de A28 dit gesprek gevoerd zou kunnen zijn, want de afstand zou te ver zijn. Dat is in het vonnis als één van de twee bewijsmiddelen terug te lezen. Louwes had gelogen dat hij die avond niet in Deventer was.

Ondertussen had de belangrijkste getuige destijds al gemeld dat hij zijn getuigenis introk (een zogenaamd novum), maar wat dit Coldcaseteam naar boven heeft gehaald en tot nu toe niet bekend was, is het volgende:

Bij het onderzoek door de politie zijn er mobiele gesprekken gevoerd tot wel 80 kilometer afstand. Door de politie is deze ontlastende informatie bewust weggehouden van de rechters en is gezegd dat het onmogelijk was om over een afstand van meer dan 15 kilometer een gesprek te voeren.

In het dossier had het Coldcaseteam zelfs de opmerking teruggevonden bij die lange afstandsgesprekken:  “ontlastend voor Louwes”.

File

Over dat telefoongesprek en de mogelijkheid om over langere afstand een gesprek te voeren hebben diverse particuliere onderzoekers sinds 2002 al rapporten geschreven, maar tot dusverre was dat altijd genegeerd.

Ook is het van belang om  te beseffen dat Louwes meldde dat hij bij Harderwijk rond 20 uur in een file heeft gestaan op een plek waar vrijwel nooit files staan. Dat wordt o.a. door Prof. Derksen (boek “Leugens over Louwes’) gezien als een hard alibi.

Op deze plek treft u veel informatie aan over dit onderwerp (mijn podcast aflevering 4, plus een uitvoerig rapport).

Dit is een verklaring van een zendamateur die uit eigen ervaring op die avond meldde dat over grote afstand gesprekken mogelijk waren. Toen hij de politie in 1999 daarvan op de hoogte stelde, werd hij afgeblaft. 

En hier kunt u ook de video aantreffen van ruim vier minuten over dit onderwerp. 

2. De versleping van het lichaam

Eén van de bijzondere aspecten van deze moord is dat de weduwe in de gang is gewurgd, versleept naar een plek onder het schilderij van haar man en dat de dader daar bewust in haar hart heeft gestoken, terwijl ze vrijwel zeker toen al overleden was.

Dit getuigt van een emotionele reden voor de moord en van bijzondere psychische omstandigheden. Dit unieke verloop van de moord, dat ons onderzoeksteam in 2006 had vastgesteld, is altijd door politie en OM genegeerd. Maar het Coldcaseteam heeft dit nu ook vastgesteld op basis van de aanwijzingen op de Plaats Delict en de blouse.

Hier treft u een uiteenzetting aan van wat er gebeurd is en het gevonden bewijs ervoor.

Ook deze informatie pleit tegen een dader als Louwes, waarvan gezegd wordt dat hij financiële motieven zou hebben gehad.

3. Zeer slecht uitgevoerd technisch onderzoek

Het rapport van het Coldcaseteam staat blijkbaar vol van fouten en gebreken die er waren bij het technisch onderzoek. Ook dat waren bevindingen van ons onderzoeksteam in 2006.

De rij van fouten en gebreken, zoals die in De Volkskrant staat, is te lang om hier te vermelden.

Het onderzoek was dermate slecht uitgevoerd, dat op basis daarvan geen enkele conclusie getrokken had kunnen worden.

Een belangrijk aspect van die problemen/fouten betrof de blouse van de weduwe, waarop vier jaar na dato door het NFI onderzoek is uitgevoerd. Een onderzoek dat toen niet meer uitgevoerd had kunnen worden, omdat de blouse zeer slecht was behandeld in die vier jaar ervoor.

Van onze bevindingen destijds had ik op deze site al een overzicht gemaakt onder de titel “De mishandeling van de blouse”.  U kunt het hier lezen. 

Door die ‘mishandeling’ van de blouse kunnen er allerlei sporen op het kledingstuk  gekomen zijn, die er nog niet waren op de Plaats Delict. Waarbij sporen/vlekken van de ene plek van de blouse konden zijn overgedragen naar andere plekken op de blouse.

Die sporen op de blouse waren 1 van de twee pijlers van de veroordeling van Louwes, die nu echt weggevallen is.

Eigen podcast

In deze podcast bespreek ik met Pim van Galen de Deventer Moordzaak uitgebreid. Dit is een samenvatting van alle delen. 

Voor extra informatie kunt u ook kijken naar de website van een andere onderzoeker, die ook veel relevante informatie boven tafel heeft gekregen en die beschrijft.

Haal Louwes nu uit zijn hel

Dit rapport zal ongetwijfeld leiden tot een herziening van het vonnis van Den Bosch door de Hoge Raad. Met deze informatie, die nu boven tafel komt, zouden de rechters Louwes niet hebben veroordeeld.

De normale procedure zou dan nog wel 24 maanden kunnen duren. Herzieningsverzoek van Knoops bij de Hoge Raad. Advies van de Procureur Generaal. Uitspraak van de Hoge Raad. Wederom een rechtszaak bij het Hof in een andere plaats dan Den Bosch of Arnhem.

Besef dat Louwes nu al 23 jaar in een hel leeft, die veroorzaakt is door dat slechte onderzoek uit 1999 en 2003/2004. Iets dat nu onmiskenbaar is aangetoond door dit Coldcase team van de politie zelf. Louwes heeft 8 jaar in de gevangenis gezeten. Na een herziening op een mes dat het moordwapen niet was en een geurproef, waarbij gefraudeerd was, heeft hij al negen maanden vastgezeten, waarna hij -wederom op onhoudbaar bewijs- is veroordeeld.

Louwes is nu 68 jaar.

Zou het niet tijd worden dat het Openbaar Ministerie, de politie en de rechterlijke macht op korte termijn melden dat Louwes onrecht is aangedaan en zijn vonnis wordt vernietigd? In plaats van zijn hel nog eens minstens twee jaar te verlengen?

Het Volkskrant artikel van 27 juni 2022

Er stonden twee artikelen in de krant.

Dit is het ene artikel uit De Volkskrant van vandaag.

Toelichting bij grote nieuws over de Deventer Moordzaak - 45192
Toelichting bij het grote nieuws over de Deventer Moordzaak - 45196
Toelichting bij het grote nieuws over de Deventer Moordzaak - 45200
Toelichting bij het grote nieuws over de Deventer Moordzaak - 45195
Toelichting bij het grote nieuws over de Deventer Moordzaak - 45201
Toelichting bij het grote nieuws over de Deventer Moordzaak - 45194
Toelichting bij het grote nieuws over de Deventer Moordzaak - 45202

En dit is een tweede artikel met meer inhoudelijke details.

Toelichting bij het grote nieuws over de Deventer Moordzaak - 45229
Toelichting bij het grote nieuws over de Deventer Moordzaak - 45228
Toelichting bij het grote nieuws over de Deventer Moordzaak - 45227
Toelichting bij het grote nieuws over de Deventer Moordzaak - 45226
Toelichting bij het grote nieuws over de Deventer Moordzaak - 45225
Toelichting bij het grote nieuws over de Deventer Moordzaak - 45224
Toelichting bij het grote nieuws over de Deventer Moordzaak - 45223
Toelichting bij het grote nieuws over de Deventer Moordzaak - 45222
Toelichting bij het grote nieuws over de Deventer Moordzaak - 45221
Toelichting bij het grote nieuws over de Deventer Moordzaak - 45220
Toelichting bij het grote nieuws over de Deventer Moordzaak - 45219
Toelichting bij het grote nieuws over de Deventer Moordzaak - 45231
Toelichting bij het grote nieuws over de Deventer Moordzaak - 45232

U heeft zojuist gelezen: Toelichting bij het grote nieuws over de Deventer Moordzaak.

Volg Maurice de Hond op Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube.

Blijf onze site steunen met af en toe een kleine donatie. Klik hier.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
De olifant op het voetbalveld - 96019
De heftige reacties van Nederland op het debat over de regeringsverklaring - 95205