Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Oversterfte en de continue datasoep

Oversterfte en de continue data-verkrachting - 69337
Samenvatting van het artikel

Het net uitgekomen CBS-rapport over de oversterfte past goed in de traditie van CBS en RIVM om te komen met data en interpretaties die geen enkele twijfel openlaat over de juistheid van het gevoerde beleid en de veiligheid van de vaccinaties. Maar als je wat dieper in die data en het rapport duikt, weet je - net zoals met die andere rapporten - dat het weinig met goede dataverzameling en integere interpretatie te maken heeft .

Lees volledig artikel: Oversterfte en de continue datasoep

Leestijd: 4 minuten

Oversterfte en de continue datasoep

Data-analyses

Eigenlijk ben ik altijd met cijfers in de weer geweest. Niet alleen met het verzamelen van cijfers, maar ook met het interpreteren van die cijfers.

Niet alleen ben ik tijdens mijn studie onderwezen in hoe dat goed gedaan moet worden, maar ik heb ook nog een aantal jaren daarover college gegeven. Vervolgens heb ik in mijn werkzame leven veel met het verzamelen en interpreteren van data gedaan. En dat betrof niet alleen mijn peilingen, waar ik sinds 1976 mee naar buiten kom.

Het goed verzamelen van data is geen sinecure. En het is zeker zo dat op basis van dezelfde data verschillende conclusies getrokken kunnen worden. Maar dat is dan een transparant proces, waar anderen dan hun conclusies uit kunnen trekken.

Natuurlijk ben ik wel eens onderzoeken tegen gekomen, waarbij ik grote twijfels had over de kwaliteit van de data of de onafhankelijkheid van degenen die de conclusies trokken. Maar dat was dan een incident, dat doorgaans ook nog openbaar aan de kaak werd gesteld.

Maar wat ik de afgelopen jaren heb meegemaakt had ik me nooit kunnen voorstellen. Dit heeft mijn vertrouwen in belangrijke instanties, maar ook  “de wetenschap” ernstig geschokt.

De grote omslag

Wellicht was het een sluipend proces, dat ik eerder had moeten onderkennen. Maar wat ik sinds begin 2020 heb ervaren tart eigenlijk iedere beschrijving en het duurt tot de dag van vandaag voort. En helaas niet alleen op het dossier van Corona.

Dataverzameling en data-analyses waren niet langer hulpmiddelen om goed beleid mee te maken/beleid goed mee te evalueren. Het werd een middel om mensen mee te manipuleren. Om hen dat gedrag te laten vertonen wat de autoriteiten, al dan niet daartoe aangemoedigd door deskundigen, wensten.

Daarbij laat ik buiten beschouwing in welke mate die wensen al dan niet te goeder trouw waren. Ik neem zo aan, dat de meesten daarbij echt dachten dat het goed zou zijn voor de bevolking om te doen wat er gewenst werd. Zoals 1.5 meter afstand houden – ook in de buitenlucht -, maandenlang niet sporten omdat dat ook verboden was, vaak je handen wassen, trouw al je vaccinaties en je boosters nemen, zelfs als je zwanger was, niet met je kleinkinderen knuffelen, etc.

Oversterfte en de data-verkrachting - 69335

Toenmalige Minister Grapperhaus die op een looppad naar het strand ging meten of de komende en gaande strandgangers elkaar wel op meer dan 1,5 meter konden passeren.

Aanpak ondersteunen

Maar wat ik tot mijn ontsteltenis vaststelde, is dat zowel bij de data-verzameling als data-interpretatie er bijna alles aan werd gedaan om de resultaten te krijgen, die de gewenste aanpak ondersteunden. Waarbij ook de ineffectiviteit van deze aanpak en de – vaak ook ernstige – bijeffecten weggemoffeld werden, of erger.

En dan niet alleen door individuele wetenschappers, maar ook (en eigenlijk vooral) door officiële instanties. In Nederland bijvoorbeeld het RIVM en het CBS. Bij welke ik voor 2020 blindelings ervan uitging dat wat zij weergaven boven iedere twijfel verheven was.

En wat me daarbij ook opvalt is hoe kritiekloos de media vervolgens de conclusies overneemt. (De opluchting druipt ervan af, want men hoeft niet terug te komen op eerdere artikelen).

Dat was ook weer het geval met het rapport van het CBS de afgelopen maandag over de oversterfte. Volkskrant en NRC namen de conclusies één-op-één over. Maar als je het rapport leest dan zie je weer hetzelfde patroon van de afgelopen jaren. Er is naar de gewenste eindconclusies toegeredeneerd, de gekozen definities zijn twijfelachtig, het basismateriaal is niet beschikbaar.

Prof. Meesters, hoogleraar waarschijnlijkheidsrekening aan de VU, heeft zijn reactie op Linkedin geplaatst. Ik neem die hieronder letterlijk over.

Reactie Prof. Meesters

“De oversterfte is weer even prominent in het nieuws. Een nieuw rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek zou aantonen dat deze oversterfte in ieder geval niets met de vaccins te maken heeft. Natuurlijk waren Maarten Keulemans (Volkskrant) en Martine Kamsma (NRC)er als de kippen bij om deze blijde boodschap zo vlak voor Kerstmis wereldkundig te maken.

Er is echter één klein probleem: wat de studie van het CBS ook laat zien, het is zeker niet wat Keulemans en Kamsma ervan maken. Ik volsta met een paar opmerkingen:

1. Het onderzoek ging kennelijk over een periode van 8 weken na de prik. Dat zegt dus werkelijk vrijwel niets over de oorzaken van de oversterfte die al jaren aanhoudt. Overlijden als gevolg van het vaccin kan ook veel later plaatsvinden, en dat maakt het precies zo ongelooflijk ingewikkeld.

2. De studie vermeldt dat het vaccin niet alleen de sterfte aan Covid lager maakt, maar ook aan non-Covid. Een beter bewijs dat de studie lijdt aan het zogenaamde “healthy-vaccinee effect” is nauwelijks denkbaar, tenzij het vaccin ook heel goed helpt tegen bijvoorbeeld kanker en hart- en vaatziektes. Dat zal wel niet, dus dit zal een enorm effect hebben op de uitkomst. (MdH: Degenen die zich hebben laten vaccineren zijn op het moment van vaccinatie gemiddeld gezonder dan degenen die dat niet hebben laten doen).

3. De studie geeft geen enkele informatie over de groepen die met elkaar zijn vergeleken. Waarom zijn die groepen vergelijkbaar en zo niet, hoe precies is daarvoor gecorrigeerd? We weten het niet.

4. De claim dat er maximaal 20 mensen aan het vaccin zijn overleden vind ik schokkend. De doodsoorzakenregistratie in Nederland laat zo’n conclusie helemaal niet toe.

Ik heb het al eerder geschreven: statistisch onderzoek naar de oversterfte en de eventuele rol van vaccins daarin is veel moeilijker dan Keulemans en Kamsma denken. Ik doe er vooralsnog geen definitieve uitspraak over. Dat kunnen het CBS, Keulemans en Kamsma maar beter ook niet doen.”

Tot zover Prof. Meester.

Helaas zijn er maar weinigen uit de wetenschappelijke wereld die – althans in het openbaar – zich uitspreken tegen dit misbruik van data, eenzijdige analyses en het weigeren om echt transparant te zijn.

U heeft zojuist gelezen: Oversterfte en de continue datasoep

Volg Maurice de Hond op X | Facebook | LinkedIn | YouTube.

Deze website opereert dankzij de financiële steun van de bezoekers en kent geen paywall of adverteerder. Klik hier als u een (kleine) donatie wilt geven. Onze dank is groot.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
De olifant op het voetbalveld - 96019
De heftige reacties van Nederland op het debat over de regeringsverklaring - 95205