Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Keulemans en zijn uitvoering van de regel “Negeren, Ridiculiseren, We wisten het altijd al”

Keulemans en zijn uitvoering van de NRW-regel “Negeren, Ridiculiseren, We wisten het altijd al” - 86583
Samenvatting van het artikel

Hoe de reactie van Maarten Keulemans op Ton Verlinds positieve review van de Docu "Dood door Schuld?" een perfecte apotheose is van de door Keulemans gehanteerde NRW-regel: "Negeren, Ridiculiseren en dan We wisten het altijd al".

Lees volledig artikel: Keulemans en zijn uitvoering van de regel “Negeren, Ridiculiseren, We wisten het altijd al”

Leestijd: 6 minuten

Keulemans en zijn uitvoering van de regel “Negeren, Ridiculiseren, We wisten het altijd al”

De NRW regel

Toen ik in het voorjaar van 2020 me zo uitsprak over het virus dat door de lucht ging en mijn grote zorgen uitte over uitbraken in zorginstellingen zei een wijs iemand tegen mij:

Eerst negeren ze je, daarna ridiculiseren ze je, en dan zeggen ze dat ze het altijd al wisten!

Ik noem dit gemakshalve de NRW-regel.

Gisteren liet Maarten Keulemans zien hoezeer hij zich weer perfect aan de regel houdt. Hij is nu in fase 3, terwijl hij de vorige stadia vanaf maart 2020 keurig heeft doorlopen,

Maarten kwam gisteren in actie omdat Ton Verlind, die bij de première van de documentaire “Dood door Schuld?” aanwezig was, daar een artikel over had geschreven. Een artikel met een positieve ondertoon van mijn strijd om de autoriteiten te laten onderkennen, dat het virus zich vooral door de lucht verspreidde.

Fase 3

Dat schoot in het verkeerde keelgat van Maarten Keulemans. En die plaatste een blog met de titel “Waarom Maurice de Hond geen gelijk had met corona”. Vanzelfsprekend retweette Marion Koopmans het artikel van Maarten. (Dit is de reactie van Ton Verlind op Maarten Keulemans).

Dat blog van Maarten Keulemans is een perfect voorbeeld van dat we in fase 3 zijn beland van de NRW-regel.

Er staat zoveel halve onzin in en zo veel verdraaiingen dat ik niet op de inhoud zelf in zal gaan. Alleen al via deze zin over mij snap je hoe Maarten, de wetenschapsjournalist, erin zit. “Een raampje openzetten! En wég zou het virus zijn”.

Plus dat hij – zoals hij recentelijk ook bij een kamerlid had gedaan – een totaal andere beschrijving geeft van mijn brief aan De Volkskrantjournalisten dan hoe deze in werkelijkheid was. Door alleen het begin van mijn brief aan journalisten van De Volkskrant te laten zien en niet de inhoud, geeft hij de indruk dat ik hem in die brief een verrader zou hebben genoemd of om zijn ontslag had gevraagd.

Wat ik louter in de onderstaande reactie zal doen is via wat voorbeelden langs de drie stadia lopen van deze NRW-regel en de rol van Maarten Keulemans daarbij.

Negeren

Toen ik begin maart 2020 de sterke relatie tussen het weer, de luchtvochtigheid en het uitbreken van Corona vaststelde schreef ik op 14 maart 2020 een mail naar Toine Mudde, met wie ik voorheen regelmatig contact had gehad en Maarten Keulemans.  Dat was naar aanleiding van een wetenschappelijk artikel waar ik in deze tweet van 13 maart naar verwees.

Keulemans en zijn uitvoering van de NRW-regel “Negeren, Ridiculiseren, zeggen dat ze het altijd al Wisten” - 86552

Ik citeer uit die mail van 14 maart 2020 waarin ik aandacht vraag voor de sterke relatie tussen het weer en de uitbraken:

“Ik heb enkele dagen geleden dit wetenschappelijk artikel gelezen. Het zijn natuurlijk hypotheses (zoals ze zelf zeggen), maar sindsdien ben ik in vrijwel alle landen waar Corona was uitgebroken de tempe

raturen gaan volgen. Het interessante is dat daar waar nu gemeld wordt dat het aantal nieuwe gevallen (sterk) daalt of gedaald is, zoals in China en nu ook in Zuid Korea, er duidelijk zichtbaar is dat de temperatuur gestegen was. De grens lijkt inderdaad rond de 12 à 14 graden te zijn.

Singapore (en Hong Kong) worden als voorbeelden gezien van het goede beleid dat ze voeren. Maar besef dat Singapore ook in januari een temperatuur had van rum boven de 25 graden. (En ook daar lijken vrijwel alle gevallen afkomstig te zijn vanuit China, Iran, Korea e.d.).

Ook is het interessant dat in Spanje het rond Madrid veel meer heerst dan rond Barcelona. Maar de afgelopen maanden was het temperatuurverschil zeker 5 graden tussen die twee steden.

Als deze hypotheses juist zijn dan zullen we o.a. zien dat in het zuidelijke deel van Italië het veel minder erg wordt dan in het noordelijke gedeelte. Dat het ook uit Nederland gaat wegtrekken (hoewel het weer de komende weken rond 12 graden zal zijn, maar vanaf eind volgende week wel met veel zon).

Volgens dat artikel springt het dan over naar de herfst en winter op het Zuidelijk Halfrond. Dat zou dan wel betekenen dat er diverse landen zullen zijn op het Zuidelijk Halfrond waar het lang zal heersen, omdat het dan aan het begin van de winter gaat gebeuren en niet in het midden of eind (zoals bij ons). Maar tegelijkertijd zou dan de echte grote klap pas na september bij ons komen (met wel weer een lange winter).”

Grote vraagtekens

Op 19 maart stuurde ik een concept artikel voor De Volkskrant hierover naar hen toe. Maar die werd niet geplaatst, omdat zij aangaven dat deskundigen, die geraadpleegd waren, er grote vraagtekens bij zetten.

Dus heb ik dat artikel (en daarna vele anderen) op deze site gezet. Dit was de eerste, waarin ik opriep tot een echt intelligente lockdown, rekening houdend met de temperatuursontwikkeling, luchtvochtigheid etc. Hier treft u de inhoudsopgave aan van de artikelen uit die eerste periode.

In de weken erna heb ik veel artikelen geplaatst met o.a. een Japans filmpje op 2 april dat goed liet zien hoe aerosolen zich over een ruimte verspreidden.

Keulemans en zijn uitvoering van de NRW-regel “Negeren, Ridiculiseren, zeggen dat ze het altijd al Wisten” - 86559

Zorginstellingen

En ik maakte me hele grote zorgen over het verkeerde beleid in zorginstellingen. Juist door de verspreiding van het virus door de lucht (en via het ventilatiesysteem) te negeren, maar wel vrijwel letterlijk alles op slot te doen, zorgde dat voor een sterke aanjaging van de zware infecties en vele overlijdensgevallen.

Maar daarover kwam niets in De Volkskrant. Want volgens de deskundigen (en Maarten Keulemans) werd men op korte afstand besmet door de grote druppels en was 1,5 meter afstand en goed je handen wassen een goede beschermingstechniek.

Toen ik op 19 april bij OP1 deze zorgen mocht uiten, werd ik door de tv-criticus van De Volkskrant met de grond gelijk gemaakt. Ik was een handelaar in vrijblijvendheid, want ik was geen vakdeskundige maar slechts een Bekende Nederlander.

Maar de media, en ook De Volkskrant hielden zich aan de echte deskundigen, die het wel goed zouden weten. Hoe groot hun bedrijfsblindheid was kunnen we teruglezen uit deze verbaasde reactie van Marc Bonten in mei 2020 toen een Duitse viroloog opperde dat ventilatie wellicht beter was dan handen wassen. (Bonten was één van de deskundigen die had gezegd dat we ook voorzichtig moesten zijn met kleingeld, omdat dat ook het virus zou kunnen overbrengen).

Keulemans en zijn uitvoering van de NRW-regel “Negeren, Ridiculiseren, zeggen dat ze het altijd al Wisten” - 86561

Eind mei plaatste Keulemans een artikel over superspreadevents. Een onderwerp dat ik begin april op mijn site had aangeduid als de belangrijkste aanjager van de pandemie. Dit was de reactie van Maarten Keulemans toen ik hem op mijn artikel van toen attendeerde.

Keulemans en zijn uitvoering van de NRW-regel “Negeren, Ridiculiseren, zeggen dat ze het altijd al Wisten” - 86571

Met zijn “natte scheet” ging Keulemans naadloos over van de fase van negeren naar ridiculiseren.

Ridiculiseren

Er volgt nu een korte verzameling van tweets van Keulemans uit die periode, die onder fase 2 van de NRW-regel vallen.

Keulemans en zijn uitvoering van de NRW-regel “Negeren, Ridiculiseren, zeggen dat ze het altijd al Wisten” - 86569

Roeptoeter De Hond, die zich ten opzichte van Corona verhield als het kruidenvrouwtje Klazien uit Zalk ten opzichte van de medische wetenschap.

En toen zijn was uit zijn tuin was gestolen, maakte hij deze grap:

Keulemans en zijn uitvoering van de NRW-regel “Negeren, Ridiculiseren, zeggen dat ze het altijd al Wisten” - 86570

Ook plaatste hij in die periode een smiley onder een reactie van iemand die mij in verband bracht met een Jodenstreek. Na een klacht van mij bij Pieter Klok heeft hij die weer verwijderd.

Maartens aanpak is voortdurend om anderen, met wie hij het niet eens is, op X met dedain te behandelen. Dat was dus exact het onderwerp waarover ik mijn onvrede had geuit in de richting van de Volkskrant. Ik zou nog een waslijst van gevallen kunnen plaatsen (zowel over mij als anderen).

De laatste in de serie van deze regel van Ridiculiseren.

Keulemans en zijn uitvoering van de NRW-regel “Negeren, Ridiculiseren, zeggen dat ze het altijd al Wisten” - 86572

Dit is een unieke tweet. Want hiermee ridiculiseerde hij niet mij, maar zichzelf.

Want het is een perfecte overgang naar fase 3 van de regel.

We hebben het altijd al geweten

Het artikel van Keulemans van gisteren heeft als lijn dat hij de wijze waarop het virus zich verspreidde (ook door de lucht) al sinds 2003 bij SARS-1 kende. En dat wat ik te berde had gebracht daarover ook niet klopte. (En passant mijn analyses en conclusies voor een deel fout weergeven en voor een deel negeren). Alleen al die tweet van 29 januari 2021 waarin hij stelt dat het aantoonbare onzin is dat SARS-CoV-2 airborne was laat al zien hoe anders de werkelijkheid van Maarten Keulemans is.

En het is helemaal lachwekkend hoe hij en anderen proberen te bewijzen dat het virus in 2020 veel minder door de lucht ging dan nu het geval is. (De vele en grote superspreadevents vanaf februari 2020 bewijzen het tegendeel. Zoals in Mulhouse in Frankrijk bij een evangelische bijeenkomst waar de helft van de 2000 pelgrims geïnfecteerd raakte).

Wat hij en mensen als Marion Koopmans doen is krampachtig blijven beweren dat wat ze in 2020 gesteld hebben ook met de kennis van nu, toen al juist was. Lees daar nog eens het artikel over terug in relatie tot de uitbraak bij de Tweemaster in Maassluis. Waarbij Maarten Keulemans standaard gelijk optrekt met Marion Koopmans, zoals ook deze week bleek toen hij over die uitbraak in de Tweemaster ook weer een tweet plaatste die de plank missloeg.

Openbaar debat

Ik ga verder geen energie besteden aan het artikel van Keulemans om het punt voor punt na te lopen en te laten zien hoe eenzijdig het is en hoezeer hij mijn stukken en mijn onderbouwingen impliciet negeert of verkeert weergeeft.

Ik zal ook niet verder ingaan op de vele andere misstappen van Keulemans, zoals b.v. zijn berekening van het aantal doden dat voorkomen was door de maatregelen in 2020. Er zouden in 2020 136.000 doden gespaard zijn. Hij rekende daar met een sterftecijfer van Corona van 1% en dat in het eerste jaar 80% besmet zou zijn geraakt zonder maatregelen.

Die 1% was zeker een factor 3 te hoog en die 80% was ook een belachelijke aanname. Maar ook bij het omgaan met data laat Keulemans zien dat hij niet de autoriteit is die hij pretendeert te zijn. Want rekenen kan hij zeker niet.

Net zoals ik dat aangaf in 2020 was en ben ik bereid een openbaar debat met hem te voeren. Maar op dat aanbod is noch De Volkskrant, noch Maarten Keulemans ingegaan. Het is namelijk veel makkelijker voor hem vanuit zijn machtspositie in De Volkskrant – zonder tegenspraak – te opereren en anderen – vaak met dedain – aan te pakken op X. Want dat is – helaas – zijn modus operandi.

U heeft zojuist gelezen: Keulemans en zijn uitvoering van de regel “Negeren, Ridiculiseren, We wisten het altijd al”

Volg Maurice de Hond op X | Facebook | LinkedIn | YouTube 

Blijf onbeperkt toegang houden tot alles wat Maurice.nl te bieden heeft. Klik hier om lid, abonnee, vriend en bondgenoot te worden.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
Steeds meer malversaties bekend van Daszak, Fauci e.a. over lablek - 89029