Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Dick Schoof, de SG van het nieuwe kabinet

Dick Schoof, de SG van het nieuwe kabinet - 89416
Samenvatting van het artikel

Mijn gesprek met Marianne Zwagerman over de aankondiging van de nieuwe premier.

Lees volledig artikel: Dick Schoof, de SG van het nieuwe kabinet

Leestijd: 5 minuten

Dick Schoof, de SG van het nieuwe kabinet

Een nieuwe premier?

Gisteren werd bekend wie de premier zal worden van het nieuwe kabinet: Dick Schoof. (Studeerde Sociale Geografie, net als ik. Alleen hij in Nijmegen en ik in Amsterdam. En er zat 10 jaar tussen).

Binnen 3 uur kwam ik al twee geweldige grappen tegen:

 • De Speld: “Voor het eerst een premier die meer weet van u, dan u van hem”.
 • En een andere (in diverse variaties):  “Eindelijk een premier die gewend is om naar de mensen te luisteren”.

Vanzelfsprekend zal dit nieuws meegenomen worden in de peiling, die vrijdag zal worden gehouden en wat dat betekent voor de Nederlandse zetelverdeling en de verkiezingen van de Europese Parlementsverkiezingen op 6 juni.

Het interview

Gisteravond heb ik een gesprek gehad van 1 uur, in het kader van Dwars Door De Formatie met Marianne Zwagerman, over de aankondiging van Dick Schoof als de nieuwe minister-president.

Dit is het gesprek en eronder treft u de samenvatting.

Samenvatting van het gesprek

Marianne:
 • Start het gesprek met de vraag waar te beginnen en uit haar emoties over de recente voordracht van Dick Schoof als minister-president.
 • Ze heeft haar frustraties al geuit in een eerdere opname en zoekt nu naar nuancering en redelijkheid van Maurice.
 • Marianne vraagt Maurice hoe hij tegen de benoeming van Schoof aankijkt en benoemt de negatieve reacties aan de rechterkant van het politieke spectrum.
 • Marianne benadrukt de onzekerheid en bezorgdheid onder de mensen en vraagt zich af of de Wilders stemmers zijn genaaid.
Maurice:
 • Benadrukt dat hij dingen zonder emotie en pragmatisch bekijkt.
 • Legt uit dat het implementeren van nieuw beleid moeilijk is vanwege bureaucratische en juridische obstakels.
 • Maurice benadrukt dat zelfs met een overwinning van Wilders, de daadwerkelijke verandering beperkt zou zijn door de bestaande structuren.
 • Hij benoemt dat de benoeming van Schoof als premier praktisch kan zijn, gezien zijn rol als uitvoerder van het beleid.
 • Maurice legt uit dat een technocratische benadering wellicht meer resultaat kan opleveren voor Wilders’ belangrijkste beleidspunten dan een meer geprofileerde politieke figuur.
 • Maurice benadrukt dat Schoof de juiste persoon kan zijn om de cruciale punten van Wilders’ agenda uit te voeren, ondanks zijn technocratische achtergrond.
Marianne:
 • Bevestigt Maurice’s punt en voegt toe dat Omtzigt al langer pleit voor een meer uitvoerende rol van de premier.
 • Marianne uit haar zorgen over Schoof’s vermogen om Nederland te vertegenwoordigen in de EU en zijn onderhandelingsvaardigheden.
 • Ze benoemt dat er veel vragen zijn over de benoeming van een technocraat en dat dit mogelijk niet is wat het land nu nodig heeft.
Maurice:
 • Benadrukt dat de verkiezingsuitslag van Wilders een pragmatische benadering noodzakelijk maakt.
 • Legt uit dat de oppositie minder kans krijgt om het kabinet als een puur Wilders-kabinet te profileren vanwege de technocratische benadering van Schoof.
 • Maurice denkt dat deze benadering meer praktische veranderingen kan opleveren op de belangrijkste punten van Wilders’ agenda.
Marianne:
 • Benoemt dat de benoeming van Schoof betere ministers kan aantrekken en minder weerstand zal ondervinden in de media.
 • Ze uit zorgen over het gebrek aan communicatie en uitleg van de partijleiders over de keuze voor Schoof.
 • Marianne benadrukt het wantrouwen in de samenleving en de noodzaak voor duidelijke uitleg van de partijleiders.
Maurice:
 • Geeft aan dat de benoeming van Schoof waarschijnlijk in een stroomversnelling is gekomen en dat de details nog duidelijk zullen worden zodra de volledige samenstelling van het kabinet bekend is.
 • Hij moedigt aan om pragmatisch naar het uiteindelijke resultaat te kijken in plaats van op details te focussen.
Marianne:
 • Marianne bevestigt dat ze begrijpt waarom Schoof waarschijnlijk snel benoemd werd, ook omdat hij niet de eerste keuze was.
 • Ze merkt op dat Schoof er ongezond uitzag tijdens zijn persconferentie, wat volgens haar niet hielp bij zijn presentatie.
 • Marianne uit zorgen over de snelheid van de benoeming en de mogelijke gevolgen daarvan.
 • Ze benoemt haar negatieve associaties met Schoof vanwege zijn rol tijdens de coronacrisis en zijn betrokkenheid bij de NCTV en AIVD.
 • Marianne vraagt Maurice hoe hij kijkt naar het feit dat Schoof zoveel kennis heeft van zaken achter de schermen.
 • Ze benoemt de mogelijkheid dat er zaken spelen die het publiek niet weet, wat de keuze voor Schoof zou kunnen verklaren.
Maurice:
 • Maurice legt uit dat de snelheid van de benoeming mogelijk te wijten is aan de behoefte om snel tot een akkoord te komen zonder veel tijd voor voorbereiding.
 • Hij beaamt dat mensen argwanender zijn geworden na de coronacrisis en dat dit een rol speelt in de perceptie van Schoof.
 • Maurice benadrukt dat Schoof’s benoeming pragmatisch is gezien zijn kennis en ervaring, wat gunstig kan zijn voor het uitvoeren van Wilders’ belangrijkste beleidsdoelen.
 • Hij legt uit dat Schoof’s technocratische benadering minder weerstand zal oproepen dan iemand met een duidelijk PVV-profiel.
 • Maurice merkt op dat de reacties van oppositiepartijen waarschijnlijk minder fel zullen zijn tegen Schoof, wat het beleid meer kans van slagen geeft.
 • Hij benoemt dat Wilders deze benoeming nodig heeft om zijn electorale beloftes waar te maken en dat falen zou leiden tot een verlies van vertrouwen onder PVV-stemmers.
Marianne:
 • Bevestigt dat de publieke perceptie belangrijk is en dat de benoeming van Schoof enige scepsis oproept.
 • Marianne vraagt zich af of de keuze voor Schoof betekent dat er sprake is van een noodsituatie of een verhoogd risico op internationale conflicten.
Maurice:
 • Bevestigt dat er inderdaad veel spanningen zijn op internationaal niveau en dat dit een rol kan spelen in de keuze voor een ervaren en robuuste premier.
 • Hij benoemt dat de keuze voor Schoof mogelijk sneller stabiliteit kan bieden in een onzekere tijd.
Marianne:
 • Marianne speculeert dat de benoeming van Schoof versneld werd om snel een nieuwe premier te hebben met relevante ervaring.
 • Ze benadrukt de noodzaak om energie te richten op de grote en belangrijke problemen, zowel nationaal als internationaal.
 • Marianne roept de kijkers op om achter de nieuwe regering te staan en te hopen dat ze goede beslissingen nemen.
 • Ze noemt specifieke mogelijke benoemingen, zoals Gijs Tuinman voor Defensie en Casper Veldkamp voor Buitenlandse Zaken, en benadrukt dat dit een verbetering zou zijn.
 • Marianne uit zorgen over de lage opkomst bij de EU-verkiezingen en verwacht dat deze lager zal zijn dan vorige keer.
 • Marianne bedankt Maurice voor het bieden van rationeel perspectief en bevestigt dat ze gerustgesteld is door het gesprek.
Maurice:
 • Maurice legt uit dat de versnelling van de benoeming van Schoof waarschijnlijk te maken heeft met de noodzaak om snel een ervaren premier te hebben vanwege de internationale spanningen.
 • Hij roept kijkers op om een oordeel te vormen zodra het volledige plaatje van het kabinet bekend is.
 • Maurice benadrukt dat de nieuwe benoemingen een verbetering zouden kunnen zijn ten opzichte van de vorige ministers.
 • Hij bespreekt de mogelijke impact van de EU-verkiezingen en benadrukt dat de opkomst en gebeurtenissen vlak voor de verkiezingen bepalend zullen zijn.
 • Maurice speculeert dat Wilders weinig interesse heeft in de EU-verkiezingen en zich meer richt op nationale kwesties.
 • Hij benadrukt dat het vertrouwen van PVV-stemmers cruciaal is en dat falen van Schoof direct invloed zal hebben op Wilders’ electorale positie.
 • Maurice beaamt dat Schoof en Wilders wederzijds afhankelijk zijn voor hun succes en stabiliteit.
 • Hij voorspelt dat als het kabinet valt, de VVD waarschijnlijk de grootste partij zal worden bij nieuwe verkiezingen.
 • Maurice bedankt Marianne en de kijkers en bevestigt dat ze zondag weer een uitzending zullen hebben om de nieuwe peilingen en de EU-verkiezingen te bespreken.

Volgende stappen:

 • Maurice en Marianne zullen zondag verder bespreken hoe de nieuwe peilingen eruitzien en de implicaties voor de Europese verkiezingen.
 • Ze zullen ook de reacties van kijkers en luisteraars evalueren op basis van de nieuwe informatie en ontwikkelingen.

U heeft zojuist gelezen: Dick Schoof, de SG van het nieuwe kabinet

Volg Maurice de Hond op X | Facebook | LinkedIn | YouTube

Blijf onbeperkt toegang houden tot alles wat Maurice.nl te bieden heeft. Klik hier om lid, abonnee, vriend en bondgenoot te worden.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.