Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Dagcijfers 29 oktober

Dagcijfers 29 oktober - 24808
Samenvatting van het artikel

Op deze pagina worden dagelijks de laatste cijfers over de covid-19 epidemie gepresenteerd, op basis van de gegevens van het NICE, aangevuld met de voorspellingen voor de komende weken. Vandaag de cijfers voor 29 oktober 2021.

Lees volledig artikel: Dagcijfers 29 oktober

Leestijd: 3 minuten

De paradox van de vaccinaties

De pogingen om het grote publiek te laten geloven dat het echt de ongevaccineerden zijn die nu verantwoordelijk zijn voor het oplopen van de ziekenhuisopnamecijfers worden steeds intensiever. De MSM doen er ook alles aan om met bijpassende voorbeelden te komen. De stelling is nog steeds dat de vaccins een wetenschappelijke topprestatie, zijn die ons voor de eeuwigheid beschermen tegen het ziek worden.

Hoe groot is dan ook de paradox dat het inmiddels duidelijk wordt dat er steeds meer gevaccineerden zijn die nu in het ziekenhuis opgenomen worden. Steeds meer wetenschappelijke publicaties verschijnen die aantonen dat de bescherming van de vaccins in de tijd aan het afnemen is. Het tempo waarin is nog niet scherp vastgesteld, maar zeker is dat het afneemt en dat heeft verregaande consequenties. Maurice schreef er vandaag een blog over: De cijfers over de dalende effectiviteit van de vaccins.

De cijfers over het opbouwen van de vaccinatiegraad zijn beschikbaar als download en die hebben we opgenomen in de volgende grafiek:

Dagcijfers 29 oktober - 24810

Hier zien we als een blauwe lijn het aantal prikken dat is gezet in de tijd. In mei bereikte dat een piek van ruim 100.000 prikken per dag. Als we er van uit gaan dat de vaccins 20 weken bescherming bieden tegen infectie, dan kunnen we deze lijn 20 weken opschuiven als indicatie wanneer zij hun werking verliezen en zo voor meer besmettingen gaan zorgen. Uiteraard zit daar een geleidelijk verloop in en dat hebben we preciezer uitgerekend als de oranje streeplijn (zie ons blog a.d.h.v. de cijfers uit Qatar), die ook rekening houdt met de extra ontwikkeling van immuniteit door de toename van de besmettingen. Deze lijn hebben we al berekend op 4 oktober en de cijfers blijven sindsdien de voorspelling nog steeds volgen. Met nadruk willen we wel aangeven dat de voorspelling indicatief is, het exacte verloop is lastig te voorspellen, maar er wordt wel een duidelijke richting mee aangegeven.

Het exacte verloop is zoals gezegd indicatief. Is de snelheid waarmee de bescherming afneemt door ons goed ingeschat? Dat duurt nog even voordat we daar meer over kunnen zeggen, maar zeker is dat de 3,5 miljoen 70+ ers in de komende weken, of wellicht maanden hun bescherming verliezen en dan meer risico vormen dan de ongevaccineerden, die veruit in de minderheid zijn. Of ze na het verliezen van hun bescherming door het vaccin bevattelijker zijn om alsnog besmet te worden dan een ongevaccineerde is ook niet zeker. Maar zoals Maurice ook al schreef, zal de QR-code wel voor een schijnveiligheid gaan zorgen. Mensen die gevaccineerd zijn, wanen zich veilig op de werkvloer en andere samenkomsten, terwijl het tegendeel het geval lijkt te zijn. Het zou goed zijn als de politiek zich hiervan bewust zou gaan worden en op zijn minst een waarschuwende vinger zou gaan uitsteken!

De gewone Dagcijfers dan nog even. Die laten nog steeds de voorspelde stijging zien. 3 Weken geleden was de zeer voorzichtige voorspelling dat we op 9 november een top van 100 opnames per dag zouden bereiken, de voorspelling staat inmiddels op 108 op 8 november. Nog steeds indicatief. (Daarbij is het van belang te beseffen dat de cijfers van NICE, waarop we ons baseren en die ook het RIVM gebruikt, lager is dan het cijfer van de LCPS, zoals die dagelijks bekend wordt gemaakt).

Dagcijfers 29 oktober - 24811

De opnamecijfers voor de 0-59 jaar groep blijven vooralsnog laag, maar we mogen verwachten dat die ook over enkele weken iets zullen stijgen, als ook voor die leeftijdsgroep de vaccins uitgewerkt raken. Omdat er bij deze leeftijdsgroep minder ziekte volgt, zal het effect beperkter blijven.

Wat ook steeds meer opvalt is dat de PCR test steeds meer uit de pas loopt met de ziekenhuisopnames. En dat past precies ook bij wat we zien bij het afnemen van de bescherming van de vaccins. De bescherming tegen verspreiding neemt snel af, maar die voor ziek worden houdt langer stand. Gevolg is dus dat daardoor de besmettingscijfers sneller stijgen. Mooi om dat te zien.

Bij de R-waarden zien we ook als we naar de luchtvochtigheid kijken, dat deze steeds vaker in de gevarenzone van minder dan 6,5 g/kg komt te liggen. Bij de stijging van de cijfers zal dus inmiddels ook wel een stukje seizoensinvloed inbegrepen zijn.

Dagcijfers 29 oktober - 24812

Ook hier is de voorspelling van de R-waarde opgenomen. Die is op dit moment vrijwel gelijk aan de actuele waarde, maar de R berekend op basis van de PCR waarden zit nog steeds veel hoger, zoals we hiervoor al meldden.

En de dagcijfers van de ziekenhuisopnames zijn:

  • Aantal ziekenhuisopnames gisteren 111 *
  • Aantal ziekenhuisopnames eergisteren: 118 *
  • Actuele geschatte R-waarde op basis van ziekenhuisopnames: 1,10 **

We gaan het weer zien!

Toelichting

In de grafiek met ziekenhuisopnames, geeft de blauwe lijn gemerkt “I-PCR” de voorspelling weer van het aantal ziekenhuisopnames op basis van de PCR test. Zie ook ons blog hierover.

* Gecorrigeerde waarden. Ongecorrigeerde waarden op stichting-nice.nl
** Let op: deze R dag-waarde kan dus nog 0,01 wijzigen de komende tijd, als gevolg van het bijplussen (toevoegen door NICE van nog niet ingevoerde patiënten met een positieve PCR-test).

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
De olifant op het voetbalveld - 96019
De heftige reacties van Nederland op het debat over de regeringsverklaring - 95205