Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Covid Dagcijfers 25 december 2021

Covid Dagcijfers 11 december 2021 - 26742
Samenvatting van het artikel

Op deze pagina worden dagelijks de laatste cijfers over de covid-19 epidemie gepresenteerd, op basis van de gegevens van het NICE, aangevuld met de voorspellingen voor de komende weken. Vandaag de cijfers voor 25 december 2021.

Lees volledig artikel: Covid Dagcijfers 25 december 2021

Leestijd: 3 minuten

Covid Dagcijfers 25 december 2021: Eerste tekenen van Omikron

De GGD dagcijfers van 23 december 2021, zowel het totaal als naar leeftijd en in Amsterdam, laten de eerste tekenen zien van de opkomst van Omikron. Voor het eerst in een aantal weken zien we vrijwel geen verandering met de voorgaande week. Er is wel duidelijk meer getest dan vorige week, wat een verklaring zou kunnen zijn. Maar de verdeling naar leeftijd en in Amsterdam laat zien dat er wel wat meer aan de hand is.

Covid Dagcijfers 25 december 2021 - 27946

Dit is de verdeling naar leeftijd. Goed is te zien dat er onder de groep 20-29 jarigen weer sprake is van een duidelijke stijging. Bij de andere leeftijdsgroepen is hooguit een afvlakking van de daling te zien.  Bij de leeftijdsgroepen die de grootste kans hebben om in het ziekenhuis te komen trouwens het minst.

Covid Dagcijfers 25 december 2021 - 27947

Inmiddels weten we wat meer over de verspreiding van Omikron. Uit internationale cijfers blijkt dat Omikron blijkbaar mensen sneller infecteert en die kunnen dat weer doorgeven. Terwijl steeds aangehouden werd dat het een cijfer was dat iets onder de 4 lag, lijkt het bij Omikron ergens tussen 2 en 3 te liggen. En dat zou in die landen ook de reden zijn dat er – gedurende een beperkte tijd – een zeer snelle stijging was van het aantal gevallen.

In Amsterdam zou Omikron al ruimschoots dominant zijn. En als we daar naar de cijfers kijken dan zien we al wel een beweging. Maar zeker niet de extreme en snelle stijging zoals die in een aantal andere landen is aangetroffen.

Covid Dagcijfers 25 december 2021 - 27948

We zien in een aantal andere steden (Groningen) ook iets dergelijks.  Of in ieder geval een afvlakking (Almere, Eindhoven, Haarlem, Haarlemmermeer, Rotterdam).

Covid Dagcijfers 25 december 2021 - 27949

Nu kunnen vele mogelijke verklaringen zijn dat we in Nederland geen stijle stijging zien. En het kan ook een combinatie ervan zijn:

  • Degenen die besmet raken hebben veel meer dan bij Delta geen of lichte symptomen en worden dus niet ontdekt.
  • Het verspreidt zich eerst bij jongeren en breidt langzamerhand uit naar andere leeftijdsgroepen.
  • We komen net uit een forse Delta-golf en er zijn gewoon minder mensen over, die nog besmet kunnen worden.
  • Het boosteren lijkt geen verklaring te zijn, want op dat punt lopen we t.o.v. Engeland fors achter en lijkt juist de eerste twee weken na het boosteren de kans op besmet te worden groter te zijn.

Het is te vroeg om hard aan te geven welke van deze verklaringen het echt is. Plus dat het natuurlijk vooral gaat om welke ziekenhuisopnames deze besmettingen vooral ten gevolge hebben.

Maar welke verklaring het ook is, de kans lijkt klein dat we in de komende twee weken een echt exponentiele groei krijgen.  Besef dat bij het model dat Van Dissel 10 dagen geleden presenteerde de prognoses waren gebaseerd op 26.000 positieve testen vandaag en 60.000 over twee weken. We zitten vandaag op de helft ervan (rond de 13.000). Zoals aangegeven wellicht vindt het onder de oppervlakte wel plaats, maar dan geeft Omikron duidelijk veel lichtere klachten.  En zullen we ook vrij snel komen op een punt waar de omslag gaat komen, omdat velen al besmet zijn geraakt.

De ziekenhuisopnames blijven nog steeds duidelijk dalen. Als je de positieve cijfers naar leeftijd bekijkt dan weet je in ieder geval zeker dat in de komende 7 a 10 dagen de instroom in de ziekenhuizen nog verder zal afnemen en de bezetting ook.

Pas als we zien dat de positieve testen bij de groep boven de 50 jaar duidelijk gaat oplopen kunnen we vaststellen in welke mate de relatie met de ziekenhuisopnames anders is dan bij Delta. De cijfers uit het buitenland geven aan dat dat 50 tot 90% lager is dan bij Delta.

Covid Dagcijfers 25 december 2021 - 27951

Het toont nog eens aan hoe buiten proportie het besluit tot een lockdown is geweest. Zelfs als er toch weer stijgingen van de ziekenhuisopnames zouden gaan plaatsvinden is dat pas na 1 januari. En ondertussen is de bezetting in de ziekenhuizen dan al -meer dan- 40% lager dan de top van eind november. Het had ons de tijd gegeven om te anticiperen op een mogelijke forse stijging dan en we hadden ondertussen veel meer geleerd over Omicron. Plus dat we de winkels en de mensen meer ruimte hadden gegeven voor het vieren van de laatste twee weken voor Oud en Nieuw.

De cijfers tot en met zondag zullen door de Kerstdagen waarschijnlijk wat extra achterblijven. Pas op maandag (de cijfers komen woensdag beschikbaar) kunnen we weer wat betere vergelijkingen maken.

U heeft zojuist gelezen: Covid Dagcijfers 25 december 2021

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.