Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Covid Dagcijfers 1 februari 2022

Covid Dagcijfers 1 februari 2022 - 33997
Samenvatting van het artikel

Op deze pagina worden dagelijks de laatste cijfers over de covid-19 epidemie gepresenteerd, op basis van de gegevens van het NICE, aangevuld met de voorspellingen voor de komende weken. Vandaag de cijfers voor 1 februari 2022.

Lees volledig artikel: Covid Dagcijfers 1 februari 2022

Leestijd: 4 minuten

Denemarken flikt het

Gisteren verscheen een interview met dr. Camilla Holten-Møller, hoofd modellering van het ‘Statens Serum Institut‘, het Deense RIVM. Maurice besteedde daar vandaag terecht een blog aan. Zij legde uit waarom hun model op 17 december 2021 zo precies het verloop van de epidemie kon voorspellen, terwijl de modellen van het VK (en dus ook van het RIVM) er zo gigantisch naast zaten. Haar eenvoudige verklaring (kort samengevat):

Het ligt niet zozeer aan het model, maar aan de aannames. Wij hebben een expert team dat de meest plausibele aannames verzamelt, zonder dat de politiek invloed heeft op de uitkomsten daarvan.

Tsja, daar zullen we het hier mee moeten doen, Denemarken heeft het geflikt, het heeft er daar toe geleid dat ondanks de nog steeds stijgende cijfers, alle maatregelen per vandaag zijn opgeheven. De enige maatregel die overblijft, is de regel uit grootmoederstijd: blijf thuis bij klachten. Dat is alles. Geen pas, geen mondkapjes, geen beperkingen, alleen thuisblijven bij klachten, mede dankzij het uitstekend voorspellende Deense model. In Engeland hadden ze al vrijwel alle maatregelen afgeschaft, omdat daar de regering al onvoldoende vertrouwen had in het rekenmodel.

Dat heeft ons natuurlijk uitgedaagd om de prognose van het Green Team op de grafiek uit Denemarken te leggen en dat levert dan dit intrigerende plaatje op:

Covid Dagcijfers 1 februari 2022 - 33999

Allereerst natuurlijk de complimenten aan dr. Holten-Møller, dat de daadwerkelijke cijfers keurig binnen de bandbreedte van de prognose vallen. Daar kan ons RIVM een puntje aan zuigen, zij zitten nog steeds een factor 10 te hoog met hun verwachtingen.

Opvallend is dat onze Nederlandse prognose (de paarse lijn) heel goed samenvalt met de Deense (paarse vlak). Wel was in december de Delta bij ons nog maar net over de top, dus wij begonnen daar op een hoger niveau. Verder zien we natuurlijk dat de door ons voorspelde bult niet is verschenen en in ruil daarvoor zijn de cijfers nu licht gaan stijgen. De maatregelen die de epidemie afremmen zijn hiervoor waarschijnlijk de verklaring. Dit is een half jaar geleden al uitgelegd in ons blog De Paradox van de Maatregelen: na een tijdelijke afremming door maatregelen volgt een stijging als compensatie. Wel blijven de Nederlandse cijfers binnen de bandbreedte van het Deense model.

Met of door corona

Dat is nu de grote vraag. We begrepen dat er in Nederland het voornemen is om voortaan onderscheid te gaan maken bij de cijfers tussen een opname door corona en met corona. België en ook het VK melden dat daar de helft van de corona opnames vanwege een ander medisch probleem was, dus met corona. Als we dat in Nederland netjes zouden gaan bijhouden, dan zouden de cijfers er opeens heel anders gaan uitzien, een halvering? Maar wellicht kan het ook juist de andere kant op gaan.

We zagen de afgelopen twee dagen dat er enorm bijgeplust wordt in de NICE cijfers. Dat zijn we op zich wel gewend en dan komen na verloop van een week de cijfers in de buurt van de LCPS cijfers. Maar nu stijgen ze verder omhoog, terwijl na correctie voor “met corona” de cijfers juist zouden moeten gaan dalen tot ook hier wellicht de helft. Het zou ons niet verbazen als nu het ruimer opvatten van het begrip “met corona” juist gaat leiden tot een toename van het aantal corona patiënten in het ziekenhuis. Vandaag is het aantal ziekenhuisopnames bijna verdubbeld ten opzichte van het weekgemiddelde. LCPS meldt er vandaag 237. We gaan het zien!

De Dagcijfers

In de Dagcijfers is nu nog niet veel meer te zien dan een langzame afbuiging naar de top. Wel dalen inmiddels de Belgische cijfers, maar de Belgen hebben door het ontbreken van een lockdown meer immuniteit kunnen ontwikkelen dan in Nederland. Ook is daar inmiddels sprake van een toenemend aandeel met corona, er wordt een percentage van 50% genoemd. Dit is de grafiek:

Covid Dagcijfers 1 februari 2022 - 34018

We zien hier dat België de top bereikt heeft, nu afwachten of ook de daling met de door ons voorspelde snelheid gaat. Het is niet ondenkbaar dat Nederland door de lockdown nog wat langer een achterstand moet inhalen.

In de grafiek voor het reproductiegetal zien we ook België en Nederland inmiddels weer bijna gelijk op lopen:

Covid Dagcijfers 1 februari 2022 - 34030

Nog steeds zijn de PCR cijfers helemaal losgeslagen en hebben deze geen enkele voorspellende waarde meer. Alleen omdat de testcapaciteit alweer op het maximum zit, is er een top in deze curve en daalt de R-waarde berekend uit de PCR cijfers. Waarschijnlijk zullen deze cijfers toch weer verder gaan stijgen, zodra de testcapaciteit weer uitgebreid gaat worden. Immers komt met deze enorme besmettelijkheid iedereen regelmatig in aanraking met het virus. Voor de overheid reden om dit natuurverschijnsel pandemie te noemen en voor Denemarken de vaststelling dat corona onder ons blijft met zeer milde verschijnselen.

Case Fatality Ratio

De Case Fatality Ratio (CFR = kans op overlijden na positieve corona diagnose) kan gebruikt worden om het beloop van een epidemie te volgen. Bij het begin van de pandemie werd door de WHO geschat dat deze CFR wel eens 5% zou kunnen zijn en dat was de reden om corona de A-status en daarmee “pandemie” te geven. Gaandeweg werd de CFR naar beneden bijgesteld en leek voor Nederland uit te komen rond de 1%. De IFR (kans op overlijden na infectie) zou rond de 0,25% zijn. Met behulp van de actuele cijfers kunnen we inmiddels het verloop van deze CFR in beeld brengen en zo het minder ziekmakende effect van de Omikron ervaren.

Covid Dagcijfers 1 februari 2022 - 34023

We zien hier dat de CFR inmiddels is gedaald tot ongeveer 0,02%, 15X zo laag als de griepgolf van 2018 en 5X zo laag als een milde griep. Ook is de kans op overlijden in dezelfde orde van grootte. De IFR zal rond de 5 maal kleiner zijn dan de CFR, want lang niet alle infecties worden ook daadwerkelijk gevonden. De meeste besmettingen leiden niet tot klachten of als er wel klachten zijn niet tot het melden bij de GGD. Daarmee is het risico om na een besmetting te overlijden geschat op 1 op 25.000.

De dagcijfers van de ziekenhuisopnames zijn:

  • Aantal ziekenhuisopnames gisteren 234 *
  • Aantal ziekenhuisopnames eergisteren: 139 *
  • Actuele geschatte R-waarde op basis van ziekenhuisopnames: 1,08 **

We gaan het weer zien!

Toelichting

In de grafiek met ziekenhuisopnames, geeft de blauwe lijn gemerkt “I-PCR” de voorspelling weer van het aantal ziekenhuisopnames op basis van de PCR test. Zie ook ons blog hierover.

* Gecorrigeerde waarden. Ongecorrigeerde waarden op stichting-nice.nl
** Let op: deze R dag-waarde kan dus nog 0,02 wijzigen de komende tijd, als gevolg van het bijplussen (toevoegen door NICE van nog niet ingevoerde patiënten met een positieve PCR-test).

U heeft zojuist gelezen: Covid Dagcijfers 1 februari 2022 – Denemarken flikt het

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.