Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Op naar de volgende booster?

Op naar de volgende booster - 46702
Samenvatting van het artikel

In het najaar zal het aandeel Nederlanders dat de volgende booster neemt fors lager zijn dan bij de vorige het geval was. Het zou beter zijn als de gezondheidsautoriteiten dat nu onderkennen in plaats van de lijn te blijven volgen t.a.v. het vaccineren van de afgelopen 2 jaar.

Lees volledig artikel: Op naar de volgende booster?

Leestijd: 4 minuten

Op naar de volgende booster?

Wat is de insteek van de nieuwe campagne?

Degenen die met enige regelmaat de artikelen op deze site lezen, weten dat ik niet anti-vax ben en me altijd heb ingezet voor het principe van “informed consent”.  Dus dat iedereen zijn eigen beslissing neemt op basis van goede informatie en uitgaande van de eigen specifieke situatie.

Zo was mijn reactie bij de eerste vaccinaties (in Nederland vanaf begin 2021) en ook bij de boosters die erna zijn gezet (in Nederland vanaf november 2021). En is ook mijn reactie op de melding dat er vanaf half september 2022 een volgende vaccinatiecampagne start, waarbij dat voor de groep boven de 60 jaar betekent dat men de derde booster/vijfde injectie neemt. Voor de meesten uit de groep tussen 12 en 60 jaar betekent het dat het  de tweede booster/vierde injectie zal zijn. Voor de goede orde: dat houdt in dat er voor de groep boven de 60 jaar slechts een periode van 18 tot 21 maanden tussen de eerste en de vijfde injectie zit.

Als je het advies leest van het OMT inzake de vaccinatie van personen tussen de 12 en 60 jaar dan houdt men wel meer slagen om de arm dan één jaar geleden.  Toen was er veel druk op de mensen om zich te laten vaccineren. Dat  werd mede gedaan door de Coronatoegangspas en de “indirecte” verplichting binnen een aantal sectoren.

Niet gerust

Op dit moment lijkt het echter onwaarschijnlijk dat in het najaar een Coronatoegangspas in Nederland weer opduikt, noch dat er toch die “indirecte” verplichtingen worden ingevoerd. Hoewel velen daar niet gerust op zijn, gezien de ervaring uit het verleden en de wetgeving die in voorbereiding is. Besef dat in de memorie van toelichting bij het conceptwetsvoorstel tot wijziging van de Wet Publieke Gezondheid deze zin staat:

“Reeds is gebleken dat de voorgestelde maatregelen geschikt en effectief zijn, omdat dezelfde maatregelen eerder van kracht zijn geweest om Covid-19 te bestrijden”.

Terecht dat de groep “De Vierde Golf” in hun reactie op dit wetsvoorstel dit een zorgwekkende cirkelredenering vindt. Daarbij is de onwil om tot evaluatie van het effect van de genomen maatregelen te komen helemaal schrijnend als je deze toelichting leest op de nieuwe wet.

Maar over welke informatie gaan de mensen beschikken die na half september voor de beslissing staan om al dan niet hun volgende booster te nemen?

Wat weten we nu meer?

En daar komen we bij de kern van de problematiek van die volgende vaccinatieronde: Begin 2021 was er weinig feitelijke informatie beschikbaar over de mate van bescherming, die het nieuwe vaccin bood tegen infectie en de mate van bescherming tegen ernstige ziekte. Evenmin was er grootschalige feitelijke informatie beschikbaar over ernstige bijwerkingen.

Inmiddels zijn we anderhalf jaar verder en is er wereldwijd wel veel meer informatie beschikbaar:

  • We weten inmiddels dat ook na vaccinatie mensen besmet kunnen worden en anderen kunnen besmetten.
  • We weten inmiddels ook dat een Covid-19 ondergane infectie een betere/langduriger bescherming biedt dan alleen de vaccinatie(s).
  • We weten inmiddels dat de bescherming van de vaccinaties in de tijd vrij snel afneemt en dat dit bij boosters nog sneller lijkt te gaan.
  • We weten inmiddels meer over bijwerkingen en het risico ervan bij verschillende leeftijdsgroepen in relatie tot de risico’s die je loopt als je Covid krijgt.
  • We weten inmiddels dat de Omikron variant beduidend minder ziekmakend is dan de vorige varianten.
  • We weten inmiddels dat de omvang van LongCovid lager is dan aanvankelijk gesteld werd.
  • We weten dat er onverklaarde oversterfte is, die met de vaccinatie te maken zou kunnen hebben.
  • En we weten dat het overgrote deel van de Nederlanders inmiddels minimaal één keer besmet is geraakt met Covid-19.

Balans

Ik ga geen getalswaarde aan ieder van die factoren geven. Dus ik ga niet bepalen wat de impact van ieder van die factoren is t.a.v. de balans tussen het risico om geen nieuwe booster te nemen en het krijgen van Covid-19 en het risico op je gezondheidssituatie (in de breedste zins des woords) als je die volgende booster neemt. Die balans is nu ingrijpend veranderd voor alle leeftijdsgroepen.

Maar ook zonder die getalswaarden zal het duidelijk zijn dat voor heel veel mensen die balans niet meer in het voordeel zal uitvallen van het nemen van de volgende booster in het najaar.

Wat zal men gaan doen?

Nu zullen we in het najaar al merken dat het aantal Nederlanders boven de 12 jaar dat zich nog een keer laat vaccineren beduidend minder is dan het geval was bij de boosters, laat staan bij de eerste vaccinaties. Dit zijn de cijfers tot en met vorige week, zoals ze op het Coronadashboard staan.

Op naar de volgende booster - 46698

Het is te verwachten dat bij alle leeftijdsgroepen, maar met name die onder de 50 jaar, de cijfers voor de volgende booster  fors lager zullen worden dan we bij de boosterprik tot nu toe hebben gezien.

Het hangt van diverse factoren af, maar het zou mij niet verbazen als van de Nederlanders boven de 12 jaar nu fors minder dan de helft die volgende booster gaat nemen.

Maar juist omdat die cijfers bij de eerste booster(s) al lager werden vraag ik me het volgende af. Al die mensen die uiteindelijk er voor gekozen hebben om zich niet te vaccineren of zich niet te laten boosteren, hebben dat niet gedaan op basis van de informatie vanuit de overheid en RIVM. Want als het aan die instanties had gelegen dan zou de eerste kolom voor alle leeftijden op 100% hebben gestaan en bij de meeste leeftijdsgroepen bij de boosters ook. Dus zij hebben dat gedaan op basis van alternatieve informatie en een eigen afweging.

Keuzes maken

Die conclusie zou er toch toe moeten leiden bij autoriteiten in de gezondheidszorg, van VWS en RIVM, om met een veel gedifferentieerdere benadering te komen in de richting van verschillende groepen Nederlanders? Waardoor de mensen hun keuzes maken ook met behulp van die informatie van de autoriteiten van de overheid!

Door dat nu nog steeds niet te doen zal dit het vertrouwen van die burgers in die autoriteiten verder doen afnemen. En je kunt je goed voorstellen dat in de niet zo verre toekomst, juist dat vertrouwen, zeker binnen de gezondheidszorg van heel groot belang zal zijn.

U heeft zojuist gelezen: Op naar de volgende booster?

Volg Maurice de Hond op Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube.
Blijf onze site steunen met af en toe een kleine donatie. Klik hier.
Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
De olifant op het voetbalveld - 96019
De heftige reacties van Nederland op het debat over de regeringsverklaring - 95205