Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

De helft die al Omikron heeft gehad, wil nieuwe booster tegen Omikron

De helft van degenen die al Omikron hebben gehad is van plan nieuwe booster te nemen tegen Omikron - 48186
Samenvatting van het artikel

Uit ons onderzoek blijkt dat 56% van de Nederlanders boven de 18 jaar voornemens is de volgende booster te nemen. Van degenen die dit jaar al Omikron gehad hebben gaat maar liefst de helft toch een booster tegen Omikron nemen.

Lees volledig artikel: De helft die al Omikron heeft gehad, wil nieuwe booster tegen Omikron

Leestijd: 3 minuten

De helft van degenen die al Omikron hebben gehad is van plan nieuwe booster te nemen tegen Omikron

Vorige week is via Peil.nl een Nederlandse steekproef van ongeveer 4500 personen van 18 jaar en ouder ondervraagd in het licht van de naderende vaccinatiecampagne met een volgende/nieuwe booster.

Belangrijk is te beseffen dat de informatie is gebaseerd op de antwoorden die door de ondervraagden zijn gegeven, en dat er geen aparte controle is uitgevoerd of die informatie juist is. Dat geldt o.a. de eigen opgave over de vaccinatiestatus en het aantal keren dat men Covid-19 heeft gehad en wanneer.

Plus dat natuurlijk degenen die in de afgelopen ruim twee jaar zijn overleden niet in het onderzoek meegeteld zijn.

Met deze opmerkingen in het achterhoofd geeft het onderzoek uiterst interessante informatie. Deze wordt hier zonder interpretaties gepresenteerd. Het kan o.a. vergeleken worden met het onderzoek dat in oktober 2021 is uitgevoerd. 

Vaccinatiestatus

De vaccinatiestatus is afgezet tegen de combinatie van geslacht en leeftijd.

De helft van degenen die al Omikron hebben gehad is van plan nieuwe booster te nemen tegen Omikron - 48192

Uit dit overzicht blijkt, evenals vorig jaar, dat het grootste aandeel ongevaccineerden zit in de groep vrouwen tussen 18 en 44 jaar (26%). Onder mannen van dezelfde leeftijd is het aandeel duidelijk lager: 19%.

Dit overzicht hebben we ook gemaakt naar de huidige politieke voorkeur (de categorie “niet” zijn de mensen, die in 2021 niet hebben gestemd bij de Tweede Kamerverkiezingen):

48% van degenen die al Omikron hebben gehad is van plan nieuwe booster te nemen - 48172

Covid-19 gehad

Aan de respondenten is gevraagd of men Covid-19 heeft gehad en zo ja, hoeveel keer. Plus de vraag wanneer dat de laatste keer was. Dit is dus een voorbeeld van een vraag waarop het antwoord niet objectief gecontroleerd kan worden, maar dus slechts een eigen melding is.

Dit is het overzicht van de antwoorden afgezet tegen de vaccinatiestatus. (Men kan dus Covid-19 gehad hebben, voordat men voor de eerste keer is gevaccineerd).

48% van degenen die al Omikron hebben gehad is van plan nieuwe booster te nemen - 48173

Naar leeftijd en geslacht ziet deze grafiek er als volgt uit:

48% van degenen die al Omikron hebben gehad is van plan nieuwe booster te nemen - 48175

Omikron gehad

Aan de respondenten die opgaven Covid-19 gehad te hebben, is gevraagd wanneer dat voor het laatst is geweest. Al degenen die aangeven dat het gebeurd is na 1 januari 2022 rekenen we tot personen die geïnfecteerd zijn met een Omikron-variant. De onderstaande grafieken laten dan zien hoeveel van de verschillende categorieën de afgelopen acht maanden Omikron gehad hebben.

48% van degenen die al Omikron hebben gehad is van plan nieuwe booster te nemen - 48177

Dit overzicht is ook gemaakt naar geslacht en leeftijd

48% van degenen die al Omikron hebben gehad is van plan nieuwe booster te nemen - 48178

Er is dus een duidelijk verschil tussen jongeren en ouderen, maar amper een verschil tussen mannen en vrouwen van dezelfde leeftijdsgroep.

Voornemen t.a.v. nieuwe booster

Tenslotte is gevraagd wat men van plan is na 15 september te gaan doen t.a.v. de nieuwe booster die wordt aangeboden. We hebben de antwoorden afgezet naar een aantal kenmerken.

48% van degenen die al Omikron hebben gehad is van plan nieuwe booster te nemen - 48180

56% is dus van plan de booster te nemen. Onder degenen die al 2 boosters hebben gehad is 68% het van plan. Onder degenen die nog geen booster hebben genomen geeft 28% aan deze booster nu wel te nemen.

Naar leeftijd en geslacht ziet het voornemen er als volgt uit:

48% van degenen die al Omikron hebben gehad is van plan nieuwe booster te nemen - 48181

Ouderen zijn het beduidend meer van plan dan jongeren. Maar ook onder de groep 18 tot 34 jaar zien we dat rond de 40% het wel van plan is te doen.

Tenslotte laten we het antwoord op die vraag zien in relatie tot het doorgemaakt hebben van Covid-19 en welke variant.

48% van degenen die al Omikron hebben gehad is van plan nieuwe booster te nemen - 48182

Daaruit blijkt dat de helft van degenen die dit jaar Omikron hebben gehad wel van plan zijn nu een booster te nemen. (Op dit moment is het nog onzeker of het vaccin speciaal toegesneden is op de Omikron-variant).

U heeft zojuist gelezen: De helft die al Omikron heeft gehad, wil nieuwe booster tegen Omikron.

Volg Maurice de Hond op Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube.

Ook dit onderzoek is uit eigen middelen betaald. Steun onze site om ook dit soort informatie te verstrekken. Klik hier voor een kleine donatie. 

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
De olifant op het voetbalveld - 96019