Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

China, RSV, rioolwater en boostereffect

China, RSV, rioolwater en boostereffect - 57917
Samenvatting van het artikel

Additionele informatie over onderwerpen, die nu in het nieuws zijn.

Lees volledig artikel: China, RSV, rioolwater en boostereffect

Leestijd: 4 minuten

China, RSV, rioolwater en boostereffect

Nieuwe informatie levert nieuwe antwoorden op en nieuwe vragen. Ik zal ze kort behandelen.

China

Interessant hoe de beëindiging van het zerocovid-beleid in China en de grote uitbraken daar door de verschillende kampen als een soort overwinning wordt geclaimd…..Bij gebrek aan harde data over de huidige uitbraak is dat nog gemakkelijker.

Omdat ik die data ook niet heb wil ik slechts een aantal opmerkingen maken, ter relativering van de conclusies die u hoort:

  • Bij een IFR van 0,1% (1 op de 1000 geïnfecteerden overlijdt) en twee derde van de Chinezen zouden in de komende drie maanden geïnfecteerd raken dan zullen er circa 1 miljoen Chinezen overlijden. Als dat in drie maanden zou gebeuren zijn dat er gemiddeld circa 10.000 per dag. In absolute termen een heel groot aantal, maar normaliter sterven er in China per dag circa 35.000 mensen. (160 miljoen bewoners van China zijn boven de 65 jaar. In Nederland zijn dat er 3,5 miljoen.)
  • In China en Japan werden er al vaak en veel mondkapjes gedragen. Als er nu in China een gigantische uitbraak is na het loslaten van de maatregelen, dan zullen nog steeds heel veel Chinezen mondkapjes dragen. Dus dan is dat een impliciet bewijs dat het dragen van mondkapjes weinig tot niets betekent voor het onderdrukken van een uitbraak.
  • Je zou kunnen zeggen dat het laten rondgaan van het virus in China, terwijl de Omikron-variant er is, per saldo beter is dan het laten rondgaan van het virus met meer virulente varianten. Maar dan wordt er geen rekening gehouden met de schade die de samenleving heeft opgelopen door het langdurig Zerocovid beleid op sociaal, economisch, maar ook gezondheidsterrein.
  • Het valt me op dat veel Westerse journalisten kritischer zijn over de kwaliteit van de data uit China en meer proberen uit te zoeken wat er achter de schermen daar gebeurt dan dat ze in hun eigen landen deden in de afgelopen 2,5 jaar.

RSV

De uitbraken van het RSV-virus waar we nu over lezen, vonden ook plaats in de zomer van het vorig jaar. In een periode waar het zich normaal niet voordoet. Dat was toen ook in meerdere landen het geval. Het laat wederom zien hoe maatregelen, die genomen zijn met het doel de verspreiding van Covid-19 te voorkomen, allerlei onvermoede bijwerkingen hebben. Nog los van het feit dat de maatregelen zelf ook vaak niet het gehoopte/veronderstelde effect hadden.

Rioolwatercijfers

Een tijd lang leken de virusdeeltjes in het rioolwater een goede indicator te zijn voor de mate van verspreiding van Covid-19 onder de bevolking. Maar nu is er iets eigenaardigs aan de hand. De cijfers van dit moment zijn vrijwel net zo hoog als de top begin maart 2022.

China, RSV, rioolwater en boostereffect - 57903

Maar als de cijfers van de peilstations van Nivel worden bekeken (dat zijn 40 huisartsenposten die genomen monsters van patiënten centraal laten bestuderen) dan zien we dat er van alles gevonden wordt, maar amper Covid-19. Nu was het altijd al zo dat er weinig Covid-19 werd gevonden bij die peilstations, maar dat werd toegeschreven aan het feit dat mensen die klachten hadden doorgaans naar de GGD gingen en later de sneltesten gingen doen. Maar de vraag is nu of er echt weer sprake is van heel veel Coronagevallen, zoals het rioolwater lijkt te indiceren, of dat bij de waarneming van virusdeeltjes in het rioolwater ook een of meer andere virussen worden “meegepakt”.

Een andere – en meer interessante -verklaring zou kunnen zijn, dat mensen die nu nog Corona krijgen, er dermate weinig last van hebben dat ze noch een zelftest doen, noch naar de huisarts gaan.

Nadeel van de boosters?

Er is zojuist een studie uitgekomen, waar veel ophef over is. Het betreft deze studie uit Duitsland: 

China, RSV, rioolwater en boostereffect - 57914

De 23 auteurs zijn afkomstig van gerenommeerde instituten uit Duitsland.

Deze studie naar antistoffen is complexe materie.  De belangrijkste bevinding van deze studie (en dat staat in de titel) is dat na het ontvangen van een booster een ander type antistof (IgG4) prominent wordt in plaats van IgG1 en IgG3. Dat wordt niet gezien na eerdere vaccinaties of na vaccinaties met een klassiek type vaccin. En in de samenvatting schrijven de auteurs dat de IgG4 antistoffen een beduidend mindere capaciteit hebben om antivirale bescherming te bieden dan IgG1 en IgG3.

Het zou zelfs juist een tegengestelde werking kunnen hebben en ervoor zorgen dat bepaalde vreemde stoffen door het lichaam worden getolereerd (zoals bijvoorbeeld met pollen, waardoor je dan geen hooikoorts krijgt). Maar ook lijkt het IgG3 te verdringen en dat is een antistof die veel sterker werkt dan de andere IgG’s.

Dit is een belangwekkende grafiek uit deze studie:

China, RSV, rioolwater en boostereffect - 57916

De eerste cirkeldiagram is kort na de 2e vaccinatie, de 2e ruim een half jaar erna, de 3e kort na de 3e vaccinatie en de 4e ruim een half jaar erna. Uit de grafiek is op te maken dat IgG4 als het ware IgG3 verdringt, die direct na de 2e vaccinatie wel goed zichtbaar was (7,57%).

Weinig bekend over werking mRNA vaccin

Deze bevindingen dienen nog verder onderzocht te worden, maar de auteurs concluderen dat deze resultaten in beschouwing moeten worden genomen bij toekomstige besluiten over eventueel boosteren en de timing ervan.

Ook hier wil ik waarschuwen tegen het trekken van stevige conclusies, maar minimaal laat ook dit onderzoek zien hoe weinig er eigenlijk bekend is over de werking van het mRNA vaccin op langere termijn. En hoe voorzichtig je eigenlijk moet zijn om, terwijl Omikron zo veel minder ziekmakend is, dit vaccin meermalen te nemen. Het zou wel eens ongewenste nadelige gevolgen kunnen hebben t.a.v. de bescherming tegen zowel Covid-19 als andere virale infecties.

Volg Maurice de Hond op Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube.

U heeft zojuist gelezen: China, RSV, rioolwater en boostereffect.

Blijf onze site steunen met af en toe een kleine donatie. Klik hier.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.