Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Verbijstering in het kwadraat: De Lockdownfiles

Verbijstering in het kwadraat: De Lockdownfiles - 60678
Samenvatting van het artikel

100.000 whatsapp berichten van de Engelse Minister van Volksgezondheid geven een indringend beeld van de slechte kwaliteit van de besluitvorming van de genomen maatregelen. Zowel die inhoud is verbijsterend als het gebrek aan aandacht ervoor in de Nederlandse media.

Lees volledig artikel: Verbijstering in het kwadraat: De Lockdownfiles

Leestijd: 4 minuten

Verbijstering in het kwadraat: De Lockdownfiles

WAARSCHUWING: Enkele keren heb ik de afgelopen jaren een vorm van satire bedreven. Bijvoorbeeld met de uitgelekte tekst van de persconferentie van begin 2022 en het concept 3e-rapport van de OVV over corona van een paar maanden geleden. Uitdrukkelijk wil ik vermelden dat het onderstaande artikel geen satire is.

100.000 Engelse Whatsapp berichten

In juni 2021 trad de Engelse minister van Volksgezondheid Matt Hancock na drie jaar af. Hij had een affaire met zijn adviseur. Zijn rol in het Engelse kabinet kwam ongeveer overeen met die van Hugo de Jonge in Nederland. Hij gaf doorgaans de belangrijkste personcferenties. In het jaar erna heeft hij meegedaan aan twee reality-shows en werd daardoor behoorlijk populair in Engeland.

Eind 2022 kwam zijn boek uit ‘Pandemic Diaries’, dat hij liet schrijven door de journaliste Isabel Oakeshott.

Verbijstering in het kwadraat: De Lockdownfiles - 60675

Voor het maken van dit boek gaf hij de journaliste toegang tot zijn whatsapp-verkeer. Ruim 100.000 whatsapp-berichten, waaronder communicatie met zijn mede-ministers, ambtenaren en anderen kreeg zij blijkbaar te zien. Deze journaliste vond die informatie blijkbaar zo brisant (en/of kon er zoveel geld mee verdienen) dat zij naar de Engelse krant “The Telegraph” stapte. En die krant is sinds 28 februari bezig met het publiceren van de belangrijkste informatie uit deze whatsapp-berichten met in totaal 2.3 miljoen woorden. Hier kunt u die artikelen vinden. Elke dag komen er meerdere bij. Dit was hun eerste bericht:

Verbijstering in het kwadraat: De Lockdownfiles - 60676

De interne communicatie

Het lezen van die artikelen is een grote klus, maar het beeld dat uit die berichten opkomt is eigenlijk nog erger dan ik altijd al dacht bij de besluitvorming rondom de maatregelen, die men aangaf te nemen om Covid te bestrijden. Hier treft u een samenvatting aan van de tot nu toe gepubliceerde berichten. Mijn korte samenvatting:

  • Over de te nemen maatregelen bestond geen consensus, ook niet onder wetenschappers. Wie de meeste macht had, kreeg het meeste gedaan. De tweede Engelse lockdown van november 2020 was gebaseerd op verkeerde modellen en men wist het al voordat die lockdown inging.
  • Versoepeling van bepaalde maatregelen in half juni 2020 werd, ondanks de lagere cijfers en de gunstige verwachtingen, niet doorgezet omdat de bevolking, die steeds angstig was gemaakt, dat niet echt verwachtte/wilde. Dit betrof o.a. “outdoor hospitality”.
  • De keuzes die gemaakt werden, waren vooral gericht op de bühne. Om te laten zien dat men bezig was om de gevaren af te wenden, ondanks dat men noch wist of het ging werken, noch rekening hield met de negatieve gevolgen.
  • Om de bevolking zoveel mogelijk de maatregelen te laten opvolgen koos men voor een aanpak om mensen zo bang mogelijk te maken en kreeg de politie de opdracht om hard in te grijpen.
  • Er waren korte lijntjes met de media, die de regering hielpen om het beleid te verkopen.

In een apart artikel onder de titel “Exhibit A”  laat ik het voorbeeld zien hoe Hancock aangaf hoe hij met de nieuwe variant de bevolking doodsbang zou gaan maken, mede om zoveel mogelijk bereidheid te scheppen om gevaccineerd te worden.

Grote media-aandacht

In Engeland is er veel aandacht voor deze “Lockdown-files”. Dat valt te begrijpen, want als een journalist in Nederland het whatsapp verkeer van Hugo de Jonge in handen zou krijgen gedurende zijn functioneren als Minister van Volksgezondheid, dan zou dat in Nederland ook in alle media groot nieuws zijn.

Maar bij nader inzien, is dat eigenlijk wel zo?

Als in Nederland whatsapp verkeer van Hugo de Jonge bemachtigd zou worden, dat nieuw licht werpt op de deal met Sywert van Linden over de mondkapjes, dan zullen de media er allemaal uitvoerig over schrijven. Maar stel dat er whatsapp-verkeer van Hugo de Jonge naar buiten zou komen, waaruit zou blijken hoe zwak de basis was van de genomen maatregelen, hoe de regering bezig was de bevolking te bespelen en waaruit ook te lezen was in welke mate men de contacten die men bij de media had daarbij gebruikte, zouden de Nederlandse media daar dan echt aandacht aan schenken?

Marianne Zwagerman heeft vrijdag in De Telegraaf een column daarover geschreven, waarbij ze de Engelse ontwikkelingen naar Nederland verplaatste onder de titel “Een Coronakoortsdroom? Nee, ik woon in het verkeerde land”.

Besef dat deze informatie in Engeland nu al uitgebreid de media beheerst sinds een dag of 4. Maar hoeveel daarvan heeft u in de Nederlandse media daarover gelezen?

Als Harry ruzie heeft…

Als Prins Harry en Meghan ruzie hebben met Koning Charles dan komt dat uitgebreid in onze media. Als er problemen zijn ten gevolge van de Brexit dan lezen en horen we dat hier overal. Als er een sex-affaire is bij ministers in Engeland dan berichten onze media erover, zoals ook over het aftreden van Minister Hancock in juni 2021. 

Maar over de enorme rel rondom de “Lockdownfiles” in Engeland, en het naar buiten komen van 100.000 whatsapp berichten van de Minister van Volksgezondheid in Engeland, horen we hier blijkbaar niets.

Niet omdat het feit op zichzelf niet heel interessant is. Maar wel omdat de inhoud te confronterend is voor de Nederlandse media. Want veel van wat daar achter de schermen is gebeurd lijkt op wat er ook in Nederland gebeurd zal zijn. Met ook hier een dubieuze rol van de media, die niet kritisch waren, maar een verlengstuk van de autoriteiten.

Het is veelbetekenend dat we er zo weinig over horen. Het lijkt ook een beetje op hoe de berichten over de mogelijke ontsnapping van het virus uit het laboratorium in Wuhan in de meeste media zijn beschreven. Daarbij is Marion Koopmans de maat der dingen, omdat de media dat de afgelopen drie jaar steeds hebben gedaan.

Risico

Het is helaas zo dat zolang de Nederlandse media niet echt kritisch worden op het beleid van de overheid tijdens de Coronaperiode, en dus ook kritisch over hun eigen rol, dat er in Den Haag geen enkele druk gevoeld wordt om echt een goede evaluatie uit te voeren. En zo lopen we het risico om bij een volgende dreiging van een nieuwe ziekte, weer een vergelijkbaar traject in te gaan.

Ik ben wel heel benieuwd of de auteurs van het derde OVV rapport over de Coronaperiode wel de moed zullen hebben om te komen met harde kritiek op de onderbouwing van de maatregelen en de weigering het effect ervan te evalueren. En ik ben nog meer benieuwd wat – als er een dergelijk rapport verschijnt – in de media erover zal verschijnen. Het zal gegarandeerd niet zo behandeld worden als het zeer kritische rapport over Justitie en OM van het OVV over de bescherming van de omgeving van de kroongetuige, dat afgelopen week is verschenen.

U heeft zojuist gelezen: Verbijstering in het kwadraat: De Lockdownfiles.

Volg Maurice de Hond op Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube.

Blijf onze site steunen met af en toe een kleine donatie. Klik hier.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.