Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Doe een kleine donatie en klik hier

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Na start campagne duidelijke stijging NSC

Na de start van de campagne duidelijke stijging van NSC - 65355
Samenvatting van het artikel

Na de eerste campagneweek is NSC duidelijk gestegen en staat nu los van de VVD en PvdA/GroenLinks. Onder kiezers van NSC en VVD is een duidelijk grotere voorkeur voor een coalitie met PVV dan met PvdA/GroenLinks. Dat kan tijdens de campagne nog een rol gaan spelen.

Lees volledig artikel: Na start campagne duidelijke stijging NSC

Leestijd: 3 minuten

Na start campagne duidelijke stijging NSC

Debat en NSC-programma

Zondag jl. was het eerste “debat” met vier lijsttrekkers in College Tours. Daarnaast heeft afgelopen dinsdag NSC het verkiezingsprogramma gepresenteerd.

De peiling onder ruim 4200 respondenten op 27 en 28 oktober laat voor het eerst in drie weken weer een duidelijke verandering zien. Uit de overgangstabellen is goed te merken dat de positie van NSC versterkt is. Een paar voorbeelden:

  • Van degenen die bij PS2023 BBB stemden gaf vorige week 29% aan NSC te gaan stemmen en nu 36%.
  • Bij degenen die op de PVV stemden bij PS2023 gaf vorige week 4% aan NSC te zullen stemmen en nu is dat 8%.
  • Van degenen die bij PS2023 niet hebben gestemd gaf vorige week 26% aan NSC te stemmen, en deze week is dat 32%.

Naast de stijging van NSC was ook een duidelijke daling van BBB te zien. Niet alleen zagen we sterkere overgangen in de richting van NSC. Maar ook zien we dat onder degenen die niet gestemd hebben bij PS2023 vorige week 8% BBB noemde en 4% nu.

Per saldo heeft NSC deze week 3 zetels gewonnen, 2 gaan er af van BBB en 1 van de PVV. Die laatste partij is ook wat minder genoemd door degenen die van partij wilden overstappen (zoals van de BBB). Vermoedelijk hangt dit samen met het feit dat Wilders niet aan College Tours meewerkte en minder in beeld was.

De uitslag is deze week dus:

Goed te zien is dat NSC nu “los” lijkt te zijn van de volgers. Het scheelt nu 5 zetels met VVD en 7 zetels met PvdA/GroenLinks. Bij die laatste partij zien we dat de ex-GroenLinks kiezers steeds meer aangeven deze partij te stemmen (83%). Van de ex-PvdA-kiezers is dat maar 63%. Begin oktober was het verschil tussen die twee slechts 5% (en nu 20%).

Plaats op twee assen

Aan de kiezers is gevraagd om zichzelf te plaatsen op de links-rechts schaal en op de schaal progressief-conservatief. Op basis van de uitspraken van de huidige kiezers kunnen de partijen zo geplaatst worden op dit assenstelsel.

Hieruit is goed te zien dat de woorden links-rechts en progressief-conservatief redelijk gelijk op lopen. Daarom loopt de lijn van linksonder naar rechtsboven.

Linksonder zien we de partijen die linkse/progressieve kiezers hebben. Rechtsboven de partijen met meer rechts/conservatieve kiezers. Besef daarbij dat het aantal zetels van de partijen die links van het midden staan op dit moment minder dan de helft is van de zetels dan de partijen die rechts van het midden staan!

De gewenste regeringscoalitie

Er zijn vier regeringscoalities voorgelegd met de vraag hoe graag men die coalitie wel of niet wil. Daarbij wordt getoond wat de kiezers van de huidige 5 grootste partijen van de verschillende coalities vinden.

Dit is het percentage kiezers per coalities, dat positief reageert op die coalitie:

  • 47%   –  NSC + VVD + BBB +PVV
  • 21%   –  NSC + VVD + PvdA/GroenLinks
  • 11%   –   NSC + VVD + PvdA/GroenLinks + BBB
  •   6%  –   NSC  + VVD + PvdA/GroenLinks + BBB +PVV

Het is duidelijk dat bij de kiezers de combinatie met PVV en zonder PvdA/GroenLinks veruit het populairst is. Bij alle kiezers van de “deelnemende” partijen reageert een meerderheid positief:  NSC (54%, VVD 66%)

De combinatie van NSC + VVD + PvdA/GroenLinks doet het een stuk minder. Goed is te zien dat van de NSC- en VVD-kiezers 17% positief reageert. Interessant is het om te zien dat van de kiezers van PvdA/GroenLinks meer negatief reageren dan positief op deze coalitie.

De andere twee “coalities” scoren nog lager, zoals deze grafieken laten zien.

Deze resultaten zijn in lijn met de informatie van het assenstelsel, waarbij goed te zien is dat PVV dichter ligt bij de combi NSC, BBB, VVD dan PvdA-GroenLinks dat ligt.

Ter samenvatting:

  • 54% van de NSC-kiezers reageert positief op de regering samen met VVD en BBB met de PVV.  Terwijl slechts 17% dat doet als NSC en VVD samen met PvdA/GroenLinks een regering zou vormen.
  • 66% van de VVD-kiezers reageert positief op de regering NSC + BBB + PVV. Als de VVD samen met NSC een regering met PvdA/Groen Links vormt reageert slechts 17% positief.

Als tijdens de looptijd van de campagne het onderwerp regeringscoalitie bij NSC- en VVD-kiezers de regeringsvorming met PvdA/GroenLinks of PVV een rol gaat spelen dan zou dat wel eens invloed kunnen hebben op de electorale steun.

U heeft zojuist gelezen: Na start campagne duidelijke stijging NSC

Volg Maurice de Hond op X | Facebook | LinkedIn | YouTube.

Deze website opereert dankzij de financiële steun van de bezoekers en kent geen paywall of adverteerder. Klik hier als u een (kleine) donatie wilt geven. Onze dank is groot.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
Zo kan wel een regering gevormd worden die verbindt - 69285
Enorme electorale schommelingen na de verkiezingen - 69237