Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Doe een kleine donatie en klik hier

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Internationale vergelijkingen van het Covid-19 virus

WHO en RIVM negeren nieuwste bevindingen met enorme gevolgen - 9644
Samenvatting van het artikel

The Financial Times heeft een pagina waar je de cijfers omtrent de verspreiding van het virus per land kan vergelijken. Aan de hand van deze cijfers kan je enkele opvallende conclusies trekken. Met name het verplichte gebruik van mondkapjes lijkt de verspreiding sterk tegen te gaan.

Lees volledig artikel: Internationale vergelijkingen van het Covid-19 virus

Leestijd: 5 minuten

Internationale vergelijkingen van het Covid-19 virus

The Financial Times heeft een pagina met een mooie manier om internationale vergelijkingen te kunnen bekijken ten opzichte van de veranderingen in de verspreiding van het virus.

Hier kunt u zelf de actuele informatie bekijken.

Het is belangrijk om te begrijpen welke cijfers ze bij die internationale vergelijkingenlaten zien:

  • Ze gebruiken het gemiddelde aantal doden van de laatste 7 dagen.
  • Ze namen als dag nul voor hun grafiek de eerste dag dat in dat land/regio er op gemiddelde basis 3 doden zijn geweest,
  • De grafiekweergave is logaritmisch. Dat is de gebruikelijke wijze om de ontwikkeling van de verspreiding van een virus weer te geven.
  • De ster geeft aan wanneer er een Lockdown is ingesteld in dat land.
Internationale vergelijkingen van het Covid-19 virus - 5709

Hoewel de landen qua omvang sterk verschillen en meestal bij anderen de cijfers worden weergegeven in aantal doden per miljoen inwoners kan via deze aanpak wel getoond worden hoe de reproductiefactor in dat land zich ontwikkelt. Als de lijnen niet naar rechts zouden ombuigen, dan is er sprake dat het virus zich ongebreideld blijft verspreiden.

Kleinere landen

Het is wel belangrijk te beseffen dat bij kleinere landen het langer duurt voordat de grens van 3 doden per dag is overschreden. Dat kan dan zijn doordat in dit land de maatregelen al genomen zijn. Terwijl bij veel grotere landen de 3 doden per dag snel wordt gehaald en dus doorgaans later pas maatregelen werden ingevoerd.

Van de grafieken die er alfabetisch per land op de website staan heb ik een selectie gemaakt en ik heb ze wat anders geordend.

Internationale vergelijkingen van het Covid-19 virus - 5711

Spanje, Frankrijk, Italië en Engeland laten de snelste stijging zien tot en met de 25e dag. Bij de andere landen zien we, inclusief Nederland, al eerder een afbuiging.  Zweden is een geval apart, omdat zij weinig maatregelen hebben genomen, en daar ga ik in een ander blog vandaag op in.

Internationale vergelijkingen van het Covid-19 virus - 5712

We zien dat de US de steilste lijn heeft van alle landen, ook die van West-Europa. Zelf ben ik in Europa nogal gecharmeerd van de alertheid van het reageren van Tsjechië. Hier is dat goed te lezen. Vanaf 18 maart wordt in dat land verplicht buitenshuis mondbescherming gedragen. Sinds 12 april is dat ook in Israël het geval.

Tragere verspreiding

Ten aanzien van de warmere en vochtigere landen denk ik dat hun curve positief wordt beïnvloed omdat het weer als het ware mede gezorgd heeft voor een tragere verspreiding van het virus, dan in het koudere en minder vochtigere West-Europa en New York.

Internationale vergelijkingen van het Covid-19 virus - 5714

Ten slotte zien we hierboven de vier Aziatische landen die direct massaal in het land mondbescherming zijn gaan dragen. Er zijn veel aanwijzingen dat daardoor mensen minder snel andere mensen besmetten. Besef dat in de eerste vier landen hierboven het aantal doden per miljoen inwoners op dit moment meer dan 100 keer zo klein is, dan de landen in West-Europa. Dus Japan met 100 miljoen inwoners heeft in totaal minder doden dan Frankrijk, Spanje of Italië nu iedere dag nog hebben.

Een aantal landen staat er niet bij (zoals Singapore en Taiwan). Dat komt omdat ze nog niet per dag 3 doden hadden gerealiseerd. Mochten ze er toch wel bij staan, dan loopt de lijn direct naar beneden.

Italië

Deze cijfers zijn dus op landniveau. Maar ik beschik ook over de cijfers per regio in Italië. En dan is het interessant om te zien dat er ook daar grote verschillen zijn. Begin maart hadden ze al beperkende maatregelen genomen in Lombardije. Op 9 maart over heel Italië. Bij de grafieken per provincie moet dan wel bedacht worden dat dag 1 per provincie soms ruim voor de start van die maatregelen lag en in andere regio’s zelfs na de start van die maatregelen.

Hieronder ziet u de regio’s in Italië. De bovenste vier lijnen zijn regio’s in het noorden van het land. U kunt zelf regio’s kiezen en dan alleen die curve bekijken.

Ditzelfde hebben we gedaan voor de Nederlandse provincies.

Het probleem met de Nederlandse cijfers t.o.v. die in andere landen is dat het RIVM bij de provincies niet registreert per dag dat ze het bekendmaken, maar per datum dat de personen echt overleden zijn, zodat de cijfers nog een week lang kunnen veranderen.

Registratie

De curve lijkt t.a.v. de andere landen wat meer af te vlakken. Maar ook dat hangt samen met weer iets anders. Sinds een week wordt er door artsen geprobeerd beter te registreren, zodat we een stijging zien in de cijfers. Maar die stijging lijkt niet reëel, want we zien dat de ziekenhuisopnames en de toestroom naar de IC’s aan het afnemen is. Terwijl rond 27 maart het aantal ziekenhuisopnames per dag rond de 500 lag, ligt dat nu iets boven de 100.

Ook hier zien we het patroon als in Italië, waarbij de regio’s in het noorden van het land een veel stijlere lijn hebben dan in de rest van het land. Hier zien we Noord-Brabant stijler dan in de andere provincies.

Verspreidingspatronen

Zoals ik vaker heb gezegd (en dat is trouwens ook het geval in de VS, waarvoor ik nog met een vergelijkbare grafiek bezig ben) denk ik dat de belangrijkste factoren die een rol spelen bij de verschillen in verspreidingspatronen tussen regio’s en landen zijn:

  • Het al dan niet hebben gehad van grote superspreading events
  • Het gehalte aan luchtvochtigheid waardoor de verspreiding van het virus sneller of langzamer is gegaan. (En in landen met een heel hoge luchtvochtigheid en het overgrote deel der bewoners in woningen zonder ramen zal de verspreidingssnelheid naderen in de richting van nul).
  • De overheidsmaatregelen. (En wat het laatste betreft zijn er veel aanwijzingen dat het dragen van mondbedekking per saldo een groter effect heeft op het vertragen van de verspreiding dan de 1,5 meter regel).

Afvlakkingen

Zelf denk ik dat de eerste factor nog de belangrijkste is geweest bij de grote uitbraken die we gezien hebben. Nu eigenlijk wereldwijd dat soort bijeenkomsten niet meer plaatsvinden, zien we overal duidelijke afvlakkingen van de groei.

In landen ten zuiden van de 20e breedtegraad noord zien we relatief lage aantallen besmette personen en doorgaans vlakkere groeicurves.

In landen waar mondbescherming wordt gedragen blijft het aantal doden per inwoner een factor 100 of meer keer zo laag als in West-Europa en New York.

En on de komende weken zullen we vrijwel overal zien dat de maatregelen worden afgezwakt. En zullen we zien wat er dan gebeurt. Het zou me niet verbazen als we weinig nieuwe grote uitbraken zien. Maar laten we dan wel afspreken, dat we bij mogelijke nieuwe stijgingen van gevallen ergens in de wereld, ook echt kijken wat er aan de hand is en wat de omvang ervan is. De afgelopen weken heb ik al te veel gezien (ook vanuit uitspraken van virologen op televisie) dat er gedaan werd alsof er een gigantische nieuwe uitbraak was. Maar als ik dan ging kijken via internet viel de omvang van wat er gebeurde heel erg mee.

Checken

N. B. Met name in deze tijd zou het van belang zijn als het gaat over de getallen over besmette personen, ziekenhuisopnames, sterftes e.d., dat iedereen zich bij de feiten houdt. En als u zelf die uitspraken van hen (of van mij) wil checken, dan raad ik u aan om gewoon in Google in te typen “Wikipedia, COVID-19”, en dan in het Engels het land waar u wat van wil weten. Dan krijgt u een schat aan materiaal.

U heeft zojuist gelezen: Internationale vergelijkingen van het Covid-19 virus.

Volg Maurice de Hond op Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube.

Mocht u ons werk ook met een kleine donatie financieel willen ondersteunen klik dan hier.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
Blind voor mens en recht in het kwadraat - 71024
Hoe de begrippen links en rechts de kabinetsformatie bemoeilijken - 70963