Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Doe een kleine donatie en klik hier

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Pfizer vaccin voldoet aan de verwachtingen

Pfizer vaccin voldoet aan de verwachtingen - 15854
Samenvatting van het artikel

Nu er in Israël steeds meer objectieve data beschikbaar komt over de ontwikkeling van besmettingen en ziekenhuisopnames in relatie tot het vaccinatieschema kan vastgesteld worden dat de Pfizer-vaccinatie ongeveer datgene levert wat verwacht werd. Maar ook doorgerekend worden wat het voor Nederland had betekend als we net zo voortvarend aan de slag waren gegaan.

Lees volledig artikel: Pfizer vaccin voldoet aan de verwachtingen

Leestijd: 5 minuten

Goede berichten uit Israël

De massale en snelle vaccinatie met het Pfizer vaccin in Israel geeft de mogelijkheid om te bezien in welke mate deze dezelfde resultaten geeft als vanuit het uitgevoerde dubbel-blind onderzoek. (Onder 43.000 testers tot november 2020 is gebleken.)

Er zijn sinds 18 december zoveel mensen gevaccineerd dat verantwoord statistisch onderzoek mogelijk is. En die onderzoeken worden daar gedaan en de eerste gerapporteerd. Het goede nieuws is, dat tussen 13 en 24 dagen na de eerste vaccinatie een bescherming is van ongeveer 50%. En dat een week na de tweede vaccinatie die bescherming oploopt naar een niveau rond de 90%.

Dit is in feite een real life experiment, waarbij we vanzelfsprekend nog niet weten of en welke lange termijn effecten er zijn. Maar ik wil me hier nu beperken tot datgene wat we al wel weten:

Toch gevaccineerd

Dit is het overzicht van het aandeel Israëliërs dat de eerste of tweede prik hebben gehad. Bij dit overzicht worden de personen meegenomen (in het grijs), die al besmet en hersteld zijn. Omdat – in tegenstelling tot Nederland – die mensen (nog) niet zijn/worden gevaccineerd. In Nederland is de belachelijke instructie dat als je langer dan vier weken geleden ziek/besmet bent geweest, je toch gevaccineerd wordt.

Zeker als je nog zo weinig vaccins hebt en het vaccineren zo langzaam gaat, zou dat al de eerste winst opleveren. Vooral gezien het feit dat je tot nu toe al bijna 1 miljoen positief getesten in Nederland hebt, dat scheelt direct tot nader orde 2 miljoen vaccins).

Pfizer vaccin voldoet aan de verwachtingen - 15829

In totaal betreft dit in Israël ruim 3 miljoen eerste vaccinaties en bijna 1,8 miljoen tweede vaccinaties.

Omdat men op 18 december 2020 met het vaccineren is begonnen, kan men vanuit de informatie die men heeft over de gezondheidssituaties van grote aantallen niet en wel gevaccineerde personen vaststellen welke bescherming die eerste vaccinatie heeft geboden. Dit is de studie, die vrijdag is verschenen. Het betreft meer dan 500.000 Israëliërs.

Belangrijkste conclusie is dat tussen de 12 en 24e dag na de eerste vaccinatie er 50% minder mensen besmet werden dan tussen de 1e en 12e dag. Er is weinig verschil naar leeftijd en geslacht. Omdat het effect in feite vooral na de 18e dag optrad, kan men daaruit afleiden dat rond de 24e dag na de eerste vaccinatie die bescherming al in de buurt van de 80% kan liggen. In Israël speelt de Britse variant al een grote rol. Zodat in ieder geval blijkt dat het Pfizer-vaccin ook bescherming biedt daartegen.

De cruciale druk op de zorg

In dit onderzoek is nog niet meegenomen tot welke vermindering van ziekenhuisopnames dit heeft geleid/zal leiden. Op verschillende manieren kan daar wel al een indicatie van worden gegeven. Dit is een overzicht van de ontwikkeling van het aantal nieuwe ziekenhuisopnames tussen steden waar in een vroeg stadium is gevaccineerd en waar het pas later (of minder) gebeurde. Let daarbij op dat de groene lijn looopt tussen 45 en 90 en de rode lijn tussen 230 en 350.

Pfizer vaccin voldoet aan de verwachtingen - 15830

Ernstig zieke patiënten

Ik volg zelf al dagelijks het aandeel van de ernstig zieke patiënten boven de 60 jaar. Want het is die groep die tot nu toe veruit het meest is gevaccineerd. Was dat aandeel ernstig zieken vorige week nog ongeveer 76%. Vandaag is dat aandeel met 69,7% onder de grens van 70% gedaald. Een belangrijke grenswaarde, omdat die niet eerder in Israël was gerealiseerd.

De ontwikkeling van de ernstig zieken is om meerdere redenen de belangrijkste om te volgen. Want de druk op de zorg wordt juist door de omvang van die groep bepaald. Als je beseft dat de instroom van een ernstig zieke ongeveer 11 dagen is na de besmetting, is het logisch dat er een vertraging te zien zal zijn tussen het moment van de 1e en 2e vaccinatie en het moment dat het aantal ernstig zieken onder de gevaccineerden afneemt.

Dit is een grafiek waarin het aandeel gevaccineerde staat boven de 60 jaar. Plus de ontwikkeling van de instroom van ernstig zieken. Daarbij betreft het ook nog een 7-daags voortschrijdend gemiddeld. Hierdoor wordt de snelheid van de verandering in de laatste paar dagen wat afgezwakt in deze grafiek.

Pfizer vaccin voldoet aan de verwachtingen - 15831

Omdat men nu ook in steeds grotere mate de groep onder de 60 aan het vaccineren is (zoals de eerste grafiek laat zien) kan verwacht worden dat op een gegeven moment het verschil in ontwikkeling tussen de 60+ en 60- weer afzwakt. Maar dan zal het wel betekenen dat het een aanzienlijke reductie van het aantal ernstig zieken tot gevolg heeft.

Wat als in Nederland ook snel was gevaccineerd?

Als we even – alleen ten behoeve van de berekening – er vanuit gaan dat de kans op besmet te worden de komende maanden niet zou veranderen en alle maatregelen zouden gehandhaafd blijven? Dan zou er steeds ongeveer 130 nieuwe ernstig zieken per dag worden opgenomen en de totale bezetting op 1200 blijven.

Als drie weken nadat iedereen die dat wil (80% van de bevolking) voor de tweede keer is gevaccineerd en de bescherming zou 90% betreffen, dan zou dit tot een reductie leiden van ernstig zieken met bijna  75%. Dus dan komen er per dag 35 nieuwe ernstig zieken erbij en liggen er 325 ernstig zieken in het ziekenhuis.

Dit is slechts een rekenoefening. Want er is geen rekening gehouden met andere omstandigheden waardoor het aantal besmettingen toe- of afnemen. En zeker ook niet met het effect dat als er veel minder mensen besmet kunnen worden het virus echt uitdooft. (Evenmin met de mogelijkheid dat het vaccin in de tijd gezien minder bescherming biedt).

Relatieve cijfers

Ik heb een eenvoudige berekening gemaakt, wat het had betekend voor de ziekenhuisopnames en de IC-opnames in Nederland als we net zo voortvarend waren gaan vaccineren als Israël. De ziekenhuisopnames waren nu dan al met circa 20% gedaald en de IC-opnames met 10%. Rond eind maart zou het effect dan geweest zijn dat het aantal ziekenhuisopnames 65% lager was geworden dan zonder de vaccinatie het geval was geweest. En het aantal IC-opnames met 50%. (Het zijn dus relatieve cijfers, want zonder vaccinatie zouden de cijfers, zoals  nu het geval is, ook al kunnen dalen. Maar dan wordt het dus nog meer versterkt).

Er is weinig fantasie nodig om te bedenken wat dit voor het land, de mensen en de economie betekend zou hebben.

We blijven de ontwikkelingen in Israël nauwgezet volgen en op deze site erover dagelijks rapporteren.

Voor de journalisten en met name die van NPO3-Propaganda, Pointer, NRC-Handelsblad en natuurlijk Maarten Keulemans van De Volkskrant: Ik heb geen enkele financiële band met Pfizer, net zomin als ik het had/heb met de ventilatiebranche. (Zoals de waard is vertrouwt hij zijn gasten, niet waar?)

U heeft zojuist gelezen: Pfizer vaccin voldoet aan de verwachtingen.

Volg Maurice de Hond op Twitter | YouTube | Facebook | LinkedIn.

Ik kan met ons team dit werk louter blijven doen dankzij de financiële steun van de bezoekers aan deze site. En ik had en heb dat ook steeds gedaan zonder advertenties van aanbieders van welk product of dienst dan ook. Mijn onafhankelijkheid was en is mijn belangrijkste asset. De bezoekers klikten dan op deze knop en maakte het mij mogelijk die onafhankelijk informatie te laten aanbieden. En daardoor wel kritisch te zijn op het werk van RIVM en OMT en het landsbestuur hoe zij met deze enorme crisis zijn omgegaan en nog steeds omgaan.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
Blind voor mens en recht in het kwadraat - 71024
Hoe de begrippen links en rechts de kabinetsformatie bemoeilijken - 70963