Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Doe een kleine donatie en klik hier

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Angstporno in het Catshuis

Angstporno in het Catshuis - 17565
Samenvatting van het artikel

Zelfs het RIVM erkende gisteren dat de cijfers zich niet ongunstig ontwikkelen. Het was een compleet ander beeld dan gegeven werd tijdens de persconferentie op maandag. Dat blijkt te komen door de onwaarschijnlijk negatieve scenario's die Van Dissel steeds in het Catshuis laat zien.

Lees volledig artikel: Angstporno in het Catshuis

Leestijd: 5 minuten

Wat een opmerkelijk verschil!

Doorgaans is de persconferentie van de regering op dinsdagavond. Die volgt dan nadat het RIVM met haar weekrapport komt. Die wordt om dinsdagmiddag 3 uur gepubliceerd. Dat is dus 4 uur voor de persconferentie. Ongeacht wat de cijfers zijn, komen er dan altijd ernstige waarschuwingen.

Zo waren de ontwikkelingen eind januari best gunstig (20% daling van het aantal besmettingen), maar dat was toen absoluut niet de toon van de weekrapportage. De Britse variant gooide roet in het eten. Er werd gemeld dat van de mensen die eind januari het virus opliepen, twee derde waren besmet met het Britse variant. Vier uur later kwam de persconferentie. Premier Rutte meldde dat alle maatregelen, inclusief de avondklok van twee weken, verlengd werden tot 2 maart. Alleen mochten de basisscholen weer open.

Maar dit keer was de persconferentie op maandagavond. Ondanks het feit dat de grote derde golf, die was aangekondigd was uitgebleven, was het beeld dat geschetst werd door de premier en Hugo de Jonge nog steeds somber. Enkele kleine verlichtingen werden aangekondigd voor 16 maart. Plus dat men het perspectief schetste voor na eind maart. Daarbij werd aangegeven dat we de derde golf voor ons aan het uitschuiven zijn. Maar dat er toch wel een risico was dat eind april de ziekenhuizen net zo vol kwamen te liggen als vorig jaar. Dus tot eind maart kon er dus amper nog wat gebeuren aan de maatregelen.

Andere toon

Gisteren kwam het RIVM met haar weekrapportage en toelichting. En de goede verstaander hoorde dat de toon anders was. De toelichting van Aura Timen ging niet, zoals altijd, over de grote gevaren, die ons nog te wachten stonden, maar dat de ontwikkelingen vrij positief waren. Wel was het natuurlijk te danken aan de genomen maatregelen en moesten we zeer alert blijven. Ook leek het vaccineren een positief effect te hebben op de cijfers als je naar de leeftijdsverdelingen keek.

Van waar die omslag bij de toelichting op dinsdag? Zou dat komen omdat de persconferentie al geweest was op maandag. En de besluitvorming in het kabinet tot eind maart dus al genomen was? Nog eens 3 weken met allerlei beperkingen, zoals avondklok, niet meer dan 1 persoon op bezoek, geen echte openstelling van niet-essentiële winkels, geen terrassen, beperkingen bij sporten buiten, etc.

Het Catshuisberaad van 6 maart

Om het antwoord te vinden bekeek ik de presentaties van Jaap van Dissel in het Catshuis van 6 maart, 2 dagen voor de persconferentie. Daar werd de basis gelegd van de besluitvorming van het kabinet om de avondklok nog niet in te trekken, om de winkels nog niet ruimhartig open te stellen en om de terrassen nog niet te openen. En ik vergeleek die met zijn presentatie op 31 januari, 3 dagen voor de persconferentie, waarin vrijwel de gehele lockdown vier weken werd verlengd.

Als je die presentatie van 6 maart bekijkt van Van Dissel, dan snap je waarom Rutte en De Jonge zo angstig waren voor wat nog op ons af gaat komen. Net zo angstig als begin februari, toen Rutte de grote derde golf aankondigde. De presentaties zijn er volledig op gericht om de angst onder de aanwezige ministers zo groot mogelijk te maken, waarna ze als was zijn in de handen van het OMT. Ik las ergens de omschrijving “angstporno”.  En als je de presentatie bekijkt dan is dat eigenlijk wel de goede omschrijving.  Dit is één van de “vieze plaatjes”.

Grafiek 1

Angstporno in het Catshuis - 17555

De rode lijn geeft aan wat er volgens het model van het RIVM was gebeurd zonder avondklok en de maximale 1-persoons grens. Dan zouden er nu al weer meer dan 1200 mensen op de IC’s hebben gelegen. (het maximum eind maart 2020 was 1400 geweest).  De groene lijn, is de verwachting van dit moment. En de blauwe lijn zou de ontwikkeling geweest zijn als de basisscholen eind januari niet waren opengegaan.

Maar het “vieste plaatje” was wel deze:

Angstporno in het Catshuis - 17557

Grafiek 2

De zwarte lijn is de verwachting volgens het model (inclusief de besmettelijke Britse variant) van de ontwikkeling van de het aantal bezette IC-bedden als er verder geen versoepelingen van de maatregelen zouden komen. De zwarte lijn loopt naar 1500 bezette IC bedden eind april.  Realiseert u zich goed dat dit hetzelfde aantal was als bij de eerste golf eind maart/begin april 2020. Nogmaals: 1500 bezette IC-bedden over 5 weken met de huidige maatregelen!

De paarse lijn, die tot een bezetting van over de 2500 IC-bedden leidt, betreft de variant als het hoger onderwijs nu deels open zou gaan en de terrassen ook. Dat is  nota bene 1000 meer dan vorig jaar op het hoogtepunt.

Daarom waren Rutte en De Jonge zo ongerust bij hun persconferentie op 8 maart. En durfden ze niet eens de terrassen te openen. Van Dissel had het tweetal op 6 maart in het Catshuis voorgehouden (zie zwarte lijn) dat we afstevenen op een IC-bezetting eind april van 1500 mensen. Laat staan als we meer gingen versoepelen.

Angst schakelt blijkbaar het geheugen uit

Ik kan een heel blog vol schrijven hoe onwaarschijnlijk deze prognose is. Hoezeer we op basis van de ontwikkelingen van de lente vorig jaar weten dat Covid-19 in onze contreien een duidelijk seizoenpatroon kent. Dat in de landen waar de Britse variant de afgelopen weken inmiddels dominant is geworden dit soort ontwikkelingen zich niet hebben voorgedaan.

Maar het is in de richting van het kabinet blijkbaar heilloos. In het Catshuis worden ze volledig geindoctrineerd via dit soort “vieze” plaatjes. En het hele land lijdt eronder. Winkels die nog niet vol open mogen, de avondklok die gehandhaafd blijft, het hoger onderwijs dat nog niet mag starten. En velen onder de bevolking die in angst zitten voor die grote boze wolf, genaamd de derde golf.

Het erge is dat de angst bij het kabinet blijkbaar ook hun geheugen uitschakelt. Want ik sluit af met het “vieze” plaatje van Van Dissel bij de bijeenkomst in het Catshuis van 31 januari. Toen zou de Britse variant in Nederland al toegeslagen hebben, weet u nog?

Grafiek 3

Angstporno in het Catshuis - 17558

De paarse lijn is het scenario dat we gevolgd hebben sinds begin februari. Dus met de opening van de basisscholen en de kinderopvang. De prognose was dat met de maatregelen die golden in februari, we nu qua IC-bezetting in de buurt van de 1000 hadden moeten zitten. Maar dat zijn er dus rond de 550.  Een compleet verkeerde prognose vanuit het RIVM model van eind januari.

Maar dat het RIVM eind januari bij het Catshuisoverleg t.a.v. de Britse variant en de scenario’s volledig verkeerd zat, maakte voor het kabinet bij hun sessie in het Catshuis van 6 maart niets uit. Er kwam weer een nieuw plaatje (grafiek 2) uit de hoge hoed van de modelleurs van het RIVM en het besluit was gevallen: tot eind maart geen echte aanpassingen, want de kans dat de IC-bezetting hoger wordt dan vorig jaar is heel reëel.

Je zou toch eens hopen dat de regering, de media en de Tweede Kamer echt wakker worden, en onderkennen wat Van Dissel en zijn mensen met deze presentaties aan het doen zijn: via angstporno de regering de kans ontnemen om een reëele afweging te maken tussen de risico’s die men loopt t.a.v. de ontwikkeling van Covid-19 en de grote nevenschade die men aanbrengt aan de samenleving met de continuering van maatregelen.

Wellicht dat deze keiharde vorm van porno in het Catshuis onder de spoedwet kan worden gebracht en voortaan verboden wordt?

U heeft zojuist gelezen: Angstporno in het Catshuis.

Volg Maurice de Hond op Twitter en YouTube.

Bij ons geen angstporno, maar liefdevolle berichten en onderzoeken die zowel vanuit het hart als de ratio zijn geschreven en gedaan. Daarvoor vragen we een kleine donatie.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
Blind voor mens en recht in het kwadraat - 71024
Hoe de begrippen links en rechts de kabinetsformatie bemoeilijken - 70963