Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Alle Covid seinen staan op groen

Alle Covid seinen staan op groen - 19911
Samenvatting van het artikel

De cijfers gaan duidelijk de goede kant op. Tijd voor actie, Mark Rutte. Kijk naar de ontwikkelingen in het buitenland. Zorg dat bij de besluitvorming de grote effecten van de nevenschade van maatregelen voorop staan en maak je los van degenen die alleen maar de onheil blijven afkondigen, terwijl de cruciale cijfers fors aan het dalen zijn.

Lees volledig artikel: Alle Covid seinen staan op groen

Leestijd: 5 minuten

Kijk ook naar het buitenland

Als je goed naar de cijfers in Nederland kijkt en de ontwikkelingen in landen om ons heen, dan kunnen we vaststellen dat alle seinen nu op groen staan. Juist omdat er een neiging was en is, om – ook als de cijfers dalen – vooral te wijzen op de negatieve elementen of op de risico’s. En ook dat zagen we de afgelopen dagen gebeuren en zullen we de komende tijd nog vaak meemaken. Daarom zal ik laten zien dat al vanaf vandaag fors versoepeld kan worden.

Bekijk de trends eens in Israël, Engeland, Portugal, de regio Madrid, en een staat als Texas. Dan moet je juist beseffen dat de situatie van dit moment in de ziekenhuizen en de belasting van de zorg het gevolg is van besmettingen uit het verleden. En dus niet het gevolg van besluiten die de toekomst betreffen. Toen Texas op 2 maart aankondigde alle maatregelen te beëindigen had men per dag ruim 4500 besmettingen (teruggerekend naar de Nederlandse cijfers). Dat zijn er nu 1700. 

President Biden, Dr. Fauci en vele medici in de VS, bekritiseerden dat besluit van de gouverneur van Texas hevig. En toen er op 5 april een honkbalwedstrijd werd gehouden met 38.000 bezoekers, was men – ook in Nederland – hevig verontwaardigd. Er werd hel en verdoemenis aangekondigd. Maar het besluit zorgde in de regio Dallas-Fort Worth niet voor die aangekondigde grote stijgingen. 

Alle Covid seinen staan op groen - 18193

Ligduur

Als je de gemiddelde ligduur van de IC’s in aanmerking neemt, dan kun je vaststellen dat de meesten die daar nu liggen tussen 20-30 dagen geleden besmet zijn geraakt. Juist omdat je weet dat de maatregelen, waarvan de meeste nu al sinds half oktober gelden, veel nevenschade opleveren, moet nu eindelijk eens die nevenschade bij de besluitvorming een grote rol gaan spelen.

Wat de gouverneur van Texas beter begreep dan Dr. Fauci, was dat de cijfers duidelijk aan het dalen waren en dat hij zijn beleid moest afstemmen op de situatie van de komende tijd. En niet die van het recente verleden.

Regeren is vooruitzien

Ja, er liggen nog veel mensen in de ziekenhuizen en nog veel mensen op de IC’s. Maar versoepelingen hebben pas gevolgen voor de situatie daar over twee en meer weken. En die ontwikkelingen in die andere landen (evenals recent in Nederland) laten zien dat die bezetting verder zal gaan dalen dan de 10% van de laatste week. Dit omdat alle seinen inmiddels op groen staan.

Maar leden van het OMT (en hun claque) zullen in de komende tijd er veel aan doen, om ons toch angst te blijven aanjagen. Ze proberen de besluitvorming op directe (via het OMT-advies) en indirecte (via de media) wijze te beïnvloeden. Misschien wordt dit het best geïllustreerd door deze tweet van Marion Koopmans op 28 april. Op de eerste dag van de beperkte versoepelingen (die de regering tegen het advies van het OMT had aangekondigd), waarbij de winkels weer open mochten. Binnen drie uur na die opening plaatste ze deze tweet.

Alle Covid seinen staan op groen - 19895

Het weer

De combinatie “lenteweer met hogere luchtvochtigheid”, “vaccinatie” en toenemende “immuniteit” zullen in de komende tijd verder zorgen voor forse dalingen.  Het lijkt er inderdaad op dat op 18 april in Nederland het begin was van een omslag. Toen begonnen de eerste drie mooie dagen van april. En sinds afgelopen zondag is de absolute luchtvochtigheid – eindelijk – fors gestegen.

Via twee grafieken kan goed gezien worden dat de omslag rond 18 april begon. Dit is de geupdate grafiek van het artikel van gisteren. De blauwe staven geven het patroon niet goed aan door de ICT-problemen bij het RIVM. De gele staven doen het beter, want dat zijn de GGD-teststraten cijfers. Goed te zien is, dat het zevendaags gemiddelde bij de GGD vanaf 26 april een negatief groeigetal laat zien. En dat houdt in dat de totalen tussen 19 en 26 april lager zijn dan de week ervoor. Gisteren was dat groeigetal bijna -10%.

Alle Covid seinen staan op groen - 19896

Drie dagen

Maar de volgende grafiek laat de ontwikkelingen nog beter zien. Hier is afgestapt van het zevendaags gemiddelde, maar worden de cijfers gepresenteerd op basis van het driedaagse gemiddelde. Dus het totaal van de afgelopen 3 dagen wordt vergeleken met het totaal van 3 dagen van de week ervoor. Om op die manier de invloed van welke dag van de week het is, sterk te doen verminderen.

De ziekenhuisopnames zijn op basis van de cijfers van Stichting Nice. Omdat die cijfers in de dagen na de eerste publicatie nog bijgeplust worden (na-ijleffect), heeft ons Green Team bij die cijfers een correctiefactor toegepast.

In deze grafiek hebben we de ziekenhuisopnames 4 dagen verplaatst in de tijd. Zodat die rekening houdt met het feit dat testen bij de GGD eerder plaats vindt t.o.v. het besmettingsmoment dan de ziekenhuisopnames.

Doordat het steeds over drie dagen gaat, is het patroon wat grilliger, maar de dalende trend is heel goed zichtbaar.

Alle Covid seinen staan op groen - 19901

(De cijfers van het paasweekend (3-5 april) en de week erna zijn beïnvloed door het feit dathet paasweekend minder getest is en minder patiënten zijn opgenomen dan normaal.)

Omslagpunt

Ook bij deze grafiek valt goed te zien dat voor wat de besmettingen betreft 18 april, een omslagpunt is geweest. Wat eveneens belangrijk is om te beseffen: dat er geen reden is om te veronderstellen dat Koningsdag of de eerste versoepelingen op 28 april hebben gezorgd voor een duidelijke omslag van de trend. (Het kan wel een vertragende invloed hebben gehad op de daling. Maar zeker niet van een omvang, die Marion Koopmans veronderstelde bij haar tweet op 28 april).

Nu wordt er geroepen (en dat zal het RIVM vanmiddag zeker doen) dat het percentage positieven uitslagen bij de testen hoog blijft (rond de 12%). Maar dat cijfer zegt om twee redenen steeds minder:

  1. Door de toename van het aantal toegepaste sneltesten zullen er minder mensen komen zonder klachten, die zich laten testen. Daardoor neemt het percentage positieve testen per definitie toe.  Stel dat dit per dag 10.000 personen zijn, die anders wel naar de GGD-teststraat waren gekomen. Dan zou het percentage positieve testen geen 12% zijn geweest, maar minder dan 10%. En dat effect zal de komende tijd alleen maar toenemen!
  2. In Madrid heeft men vanaf augustus wel bijgehouden wat de Ct-waardes zijn geweest van de positieve uitslagen bij de PCR-test. Daarom is het duidelijk dat bij dalende aantallen besmettingen in de bevolking het aandeel “false positives” beduidend groter is dan bij stijgingen van de besmettingen onder de bevolking. In Madrid liep dat op van 33% met een CT-waarde boven de 30 bij een duidelijk stijgende trend. En 63% met een Ct-waarde boven de 30 bij een duidelijk dalende trend. (Een Ct-waarde boven de 30 is een indicatie ervan dat iemand niet meer besmettelijk is. Als je een tijdje geleden wel besmettelijk was, kan je namelijk nog wel virusresten in neus en keel hebben).

Ct-waardes

Omdat het RIVM/GGD het vertikten en vertikken om die Ct-waardes vast te leggen en bekend te maken en we ook niet weten welk deel van de positieve testen symptomen hebben, is er geen mogelijkheid de ontwikkeling van de weekcijfers goed te duiden. En blijft de mogelijkheid ruim open voor RIVM en OMT-leden te blijven wijzen op dat percentage positieve testen.

Maar de keuze is in feite eenvoudig:

Als je je alleen focust op de situatie in de ziekenhuizen en geen rekening houdt met de verwachte ontwikkelingen, dan blijf je je hard maken voor zoveel mogelijk maatregelen, die zo lang mogelijk gehandhaafd blijven. (Waarbij je dan nog wel je kop in het zand steekt, omdat mensen zich in steeds mindere mate aan die maatregelen houden, welk besluit je ook neemt).

Als je bij het afwegingsproces ook de schade meeneemt van de maatregelen voor de samenleving in al zijn facetten, dan ga je snel over tot ingrijpende versoepelingen en anticipeer je op de dalingen.

Hopelijk is één van de radicale voornemens van Premier Rutte dat hij zich heel snel ontdoet van dit eenzijdig samengesteld OMT. En dat hij bij het maken van keuzes en communicatie over deze crisis, eerst de oogkleppen afdoet.

U heeft zojuist gelezen: Alle Covid seinen staan op groen.

Volg Maurice de Hond op Twitter en YouTube.

Blijf ons steunen om op deze site met u relevante informatie te communiceren. Klik hier voor een (kleine) donatie.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
De olifant op het voetbalveld - 96019
De heftige reacties van Nederland op het debat over de regeringsverklaring - 95205