Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

De verborgen gebreken van de persco

De verborgen gebreken van de persco - 21090
Samenvatting van het artikel

Bij de persconferentie van gisteren bleek wederom dat kennis, die wereldwijd opgedaan is over de verspreiding van het virus, bij het RIVM/OMT en de regering niet is doorgedrongen. Daarom maakt men twee grote fouten bij de adviezen/maatregelen, die zowel in de zomer als erna grote gevolgen zullen hebben.

Lees volledig artikel: De verborgen gebreken van de persco

Leestijd: 6 minuten

Alsof het juni 2020 was…..

De nieuwste persconferentie van Premier Rutte en Hugo de Jonge wordt door velen toegejuicht als een grote stap in de richting van de normalisering van onze samenleving.

Maar dan onderken je niet wat langzamerhand wereldwijd gemeengoed aan het worden is over de verspreidingswijze van het Covid-19 virus. En daarbij welke gevaren er dan nog wel zijn en ook niet. Het leek nog wel juni 2020 te zijn. Daardoor is het een persconferentie geworden met twee enorme verborgen gebreken. Deze zullen deze zomer als daarna tot forse onnodige schade leiden.

En de kern van de problematiek werd gesymboliseerd door de woorden van Premier Rutte. Namelijk wat volgens hem (en het OMT) de cruciale basismaatregelen zijn waar iedereen zich nu en in de komende tijd nog aan dient te houden:
“handen wassen, 1,5 meter afstand houden en testen bij klachten”.

De verborgen gebreken van de persco - 21082

Brevet van onvermogen

Als je dit anno juni 2021 als leiding van het land, en op instigatie van het RIVM/OMT, t.a.v. de Covid-19 crisis nog steeds communiceert als de cruciale basismaatregelen, terwijl het aantal personen dat dagelijks geïnfecteerd raakt sterk daalt binnen een bevolking met een hoge mate van immuniteit, dan geef je jezelf een brevet van onvermogen!

Steeds breder wordt er onderkend dat de besmetting via de lucht verloopt. Dus het inademen van een hoeveelheid virusdeeltjes, dat door een geïnfecteerd iemand wordt uitgestoten tijdens praten, hoesten of niezen (of zingen/schreeuwen). Ook besmettingen die ontstaan als je binnen een korte afstand bent (binnen 1,5 meter) van iemand die virusdeeltjes uitscheidt, gebeurt dat amper via grote druppels (de kans dat die in je neus terecht komen is namelijk klein). Maar juist door een tijdje inademen van de zwevende virusdeeltjes die de ander uitscheidt.  Deze recente studie geeft daar een belangrijke extra onderbouwing voor.  Dit is een plaatje uit deze studie.

De verborgen gebreken van de persco - 21076

Zwaartekracht

Probeer je maar eens voor te stellen als er een grote druppel uit je mond of neus komt, die dus met een boogje, dankzij de zwaartekracht, naar de grond gaat, hoe die dan in de neus terecht kan komen van de andere persoon? Je neusopeningen zijn naar beneden gericht, dus zelfs als je kleiner bent dan degene waarvan die druppel afkomt, dan nog komt die druppel niet je neus in.

Maar als je een tijdje zwevende kleine druppels inademt waar virusdeeltjes in zitten, dan is de kans veel groter dat ze in je longen terecht komen. En vele studies hebben ook al aangetoond (dat beschreef Wells al in 1955) dat dan de ontvanger van die virusdeeltjes een veel groter risico op een forse infectie van de ademhalingsorganen heeft, dan als er grotere deeltjes in de mond of neus terecht komen. (Precies één jaar geleden beschreef ik dat al hier.)

Als je dit proces ontkent of slechts een beperkte rol toekent (zoals Van Dissel en kompanen nog steeds doen), dan neem je de verkeerde maatregelen. Zeker als we in een periode terecht komen (zoals deze zomer) waar het aantal personen dat anderen kan besmetten, heel laag is. En daarbij een groot deel van de bevolking reeds immuun is geworden. Omdat de regering getrouw de lijn van Van Dissel en het OMT volgt, wordt nu op twee punten de plank volledig misgeslagen.

Probleem 1

Om dat goed uit te leggen zal ik wat eenvoudige cijfertjes gebruiken. Het zijn schattingen, maar het doet er niet toe of die al dan niet helemaal juist zijn. Het RIVM stelt dat 10 dagen geleden ruim 35.000 van de Nederlanders besmettelijk waren. Gezien het tempo van de daling van de cijfers zou dit vandaag dus nog maar de helft zijn (17.500). Plus dat we weten dat van degenen die besmettelijk zijn slechts een beperkt deel dusdanig veel virus uitscheidt dat ze anderen ook echt kunnen besmetten.

Laten we zeggen dat dit bijna een kwart van die groep is (4000). Dat houdt dus in dat van iedereen die u ontmoet 1 op de 5000 iemand kan zijn, die u kan besmetten. Tenminste: als u daar nog inderdaad een risico voor heeft. Onderzoek wijst namelijk uit dat degenen die al besmet zijn geweest een kleine kans hebben om nog een keer besmet te raken. En degenen die gevaccineerd zijn ook (geschat wordt 5 tot 20%.)

Daarbij gebeurt de aerosole besmetting niet binnen een hele korte tijdsperiode. U dient dan echt een tijdje (5, 10, 15 minuten?) op korte afstand van elkaar te zijn.

Uitermate kleine kans

Dus als u binnen een afstand van 1,5 meter bent van iemand in Nederland op een plek met weinig anderen, is de kans de komende twee maanden, dat u geïnfecteerd raakt door iemand anders, uitermate klein. Nogmaals: UITERMATE KLEIN!

En als u op een afstand van minder dan 1,5 meter bent van iemand in de buitenlucht dan is die kans zelfs nog een factor 10, 20 of meer kleiner!

Dus het aanhouden van een afstand van 1,5 meter buiten in de komende 2 maanden, zoals de regering nu heeft aangekondigd, is ronduit belachelijk. Ze kunnen net zo goed zeggen dat iedereen in Nederland, die naar buiten gaat, een reddingsvest aan moet doen, omdat er toch een kans bestaat dat ze in het water vallen. (En dat moeten ook mensen doen die een zwemdiploma hebben, want men kent een voorbeeld van een gediplomeerd zwemmer die toch verdronken is toen hij in het water viel).

De verborgen gebreken van de persco - 21083

Probleem 2

Statistisch gezien is het ook aan te tonen dat er – ook in de zomer – een wat groter risico is om besmet te raken in openbare binnenruimtes. Weliswaar een stuk kleinere dan in de herfst en winter, maar dat risico is er wel. En is veel groter dan om binnen anderhalve meter van iemand anders besmet te raken.

Als je in een ruimte bent met andere mensen en er zijn geen voorzieningen getroffen voor het verversen/bevochtigen en/of filtering van de lucht? Dan wordt het risico groter dat je dan lucht inademt die virusdeeltjes kan bevatten. (Mocht er iemand in die ruimte zijn, die deze virusdeeltjes uitstoot.) Ook met weinig mensen die nog virusdeeltjes uitscheiden is jouw risico vergroot met een factor. Deze loopt min of meer gelijk met het aantal personen in die ruimte.

Dus stel dat je in een ruimte bent met 100 personen, die wel allemaal 1,5 meter afstand houden, zoals de regering wenst, maar de uitgeademde lucht van de aanwezigen wordt maar beperkt verwisseld met verse buitenlucht? Dan neemt je risico, simpel gezegd, dus met een factor 100 toe.

In de zomer zal vaak door natuurlijke ventilatie (open ramen/deuren) en door hogere luchtvochtigheid, dat risico gelukkig veel kleiner zijn dan in de winter. Maar dat risico is zeker niet uitgesloten. Zeker als er airconditioning is, zonder een filtering van de lucht, dan loop je extra risico’s. Omdat grotere druppels dan, door de lage luchtvochtigheid eerder verdampen en dus meer zwevende virusdeeltjes kan opleveren.

Veilige ruimtes

En laat dat nu net het probleem zijn, wat op geen enkele manier bij deze personferentie (noch bij de vorige) wordt beschreven als risicovol. Zodat noch individuen, noch degenen die verantwoordelijk zijn voor openbare ruimtes, op dat risico attent worden gemaakt. (Zoals inmiddels wel in België gebeurt waar men in die ruimtes, zoals restaurants, feestzalen, clubs, en sportscholen, verplicht is om vanaf 9 juni CO2-meters te plaatsen, zichtbaar voor alle aanwezigen). Een jaar geleden schreef ik “Deltaplan Ventilatie” en die is ook voor dit najaar nog even actueel.

En daarmee lopen we dus wel risico’s voor uitbraken.  (Denk aan jongeren, die naar nachtclubs gaan in binnen- of buitenland). En in het najaar kun je de klok erop gelijk zetten dat zich uitbraken gaan voordoen op scholen. Met alle gevolgen van dien.

Met de volgende gevolgen

Dat men deze twee belangrijke punten niet onderkent en adresseert bij het beleid, gaat twee grote gevolgen hebben:

  • We zullen tot half augustus teveel onnodige beperkingen opgelegd blijven krijgen: zeker in de buitenlucht.
  • Er zullen uitbraken plaats blijven vinden en die zullen in groter mate gaan voorkomen vanaf het eind van de zomer. Weliswaar zal de omvang een stuk kleiner worden dan het afgelopen jaar. Maar je hebt weinig fantasie nodig om te beseffen dat dit zal zorgen voor het niet beëindigen van de 1,5 meter voorschriften. En zelfs tot het risico leidt dat er weer zwaardere maatregelen worden ingevoerd. Want ook zal wel ergens in de wereld nieuwe varianten opduiken, waarvoor we dan weer extra moeten  opletten.

Maar één ding weten we wel zeker. Als dit laatste scenario zich zal gaan voordoen, dan zullen WIJ de schuld krijgen. Omdat we ons toch niet gehouden hebben aan de maatregelen, die de regering ons adviseerde. Terwijl de kern van het probleem nog steeds niet onderkend wordt door onze regering en velen, die echt denken dat het RIVM en OMT zich baseren op de meest actuele wetenschappelijke bevindingen. Terwijl dat totaal niet zo is. Sinds vorig jaar heeft men blijkbaar niet geleerd of niets willen leren. Het is om moedeloos van te worden. 

Zoals op de persconferentie helaas weer bleek, blijven de artikelen op maurice.nl urgent. Daarom vragen we u om een kleine financiële bijdrage

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
De olifant op het voetbalveld - 96019
De heftige reacties van Nederland op het debat over de regeringsverklaring - 95205