Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

“Te weinig dood na vaccinatie”

“Te weinig dood na vaccinatie” - 22698
Samenvatting van het artikel

Goede en betrouwbare data is cruciaal bij het voeren van beleid. Op vele manieren is de data onvolledig of incompleet. Dit artikel van Anton Theunissen gaat over de data waar Lareb mee werkt (de organisatie die mogelijke bijwerkingen van medicijnen en vaccinatie onderzoekt).

Lees volledig artikel: “Te weinig dood na vaccinatie”

Leestijd: 5 minuten

Net zoals ik me steeds druk maak over zowel de kwaliteit van de data als de incompleetheid doet Anton Theunissen dat ook op zijn site virusvaria.nl. Ik las daar een interessant artikel en plaats die graag ook op deze site.

Begrijp aub goed wat de insteek van mij en van hem is.

Het gaat er niet om dat we denken of weten dat er (veel) meer mensen overlijden aan de vaccinatie zelf dan nu bekend wordt gemaakt. Ik kom het wel anekdotisch tegen. Maar op basis daarvan is het gewoon niet te bepalen hoeveel het er zijn, en in welke mate het komt door de vaccinatie. Juist omdat er 2500 personen boven de 65 jaar per week overlijden, zal bij het overgrote deel van de gevallen er geen relatie zijn met het vaccineren als iemand toch kort na vaccinatie overlijdt.

Maar waar het Anton en mij wel om gaat, is dat er op een juiste manier dataverzameling plaats vindt. En men dan vervolgens op een verantwoorde en onderbouwde manier conclusies kan trekken. En wat Anton in het onderstaande artikel laat zien, is dat er veel te weinig meldingen bij bijwerkingencentrum Lareb binnen komen. Of het nu wel of niet bijwerkingen zijn van de vaccinatie.

Het complete artikel met de onderbouwing treft u ook hier op zijn site aan. Ik geef het woord aan Anton.

Te weinig dood na vaccinatie

door Anton Theunissen (www.virusvaria.nl)

Claim: van de doden na vaccinatie wordt nog geen 10% gemeld. Hierdoor wordt niet voldaan aan de eisen gesteld in de voorwaardelijke toelating van de Covid-19 vaccins.

“Gebruik van niet-goedgekeurd Pfizer-BioNTech COVID-19-vaccin, uitsluitend geautoriseerd voor gebruik in noodgevallen, is toegestaan onder voorwaarde dat de vaccinatieverstrekker verantwoordelijk is voor de verplichte melding van ernstige bijwerkingen, inclusief overlijden, ongeacht de toeschrijving aan vaccinatie.”  bron: Pfizer Fact sheet

Of er voldaan wordt aan een “noodgeval” valt te betwisten want grote groepen worden momenteel vrijwel symptoomvrij natuurlijk geïmmuniseerd. “Informed consent” is een andere voorwaarde waarover de nodige discussie is. Dit artikel gaat echter alleen over de meldingsplicht van bijwerkingen. En dan met name de verplichting: melding van overlijden na vaccinatie, ongeacht de toeschrijving aan vaccinatie.

Wanneer wel en wanneer niet melden?

De uitrol van vaccinaties moet informatie opleveren die uit de korte trials niet naar voren kon komen, met name over bijwerkingen. Voor het opbouwen van een waardevolle database zouden aandoeningen of overlijdens binnen enkele weken – een veel gehanteerde termijn is 28 dagen – na vaccinatie ALTIJD gemeld moeten worden, ongeacht of een relatie met de vaccinatie waarschijnlijk of zelfs mogelijk wordt geacht. Dit is dan ook een voorwaarde voor de toelating van de vaccins, een voorwaarde die niet wordt nageleefd. Dat is te zien aan het lage aantal meldingen in Nederland.

In het kort: Als de hele ouderenpopulatie van ca 3,5 miljoen 65-plussers is gevaccineerd en elk overlijden na vaccinatie was gemeld, dan hadden er vele duizenden, misschien wel tienduizenden meldingen van sterfte moeten zijn. Het zijn er momenteel zo’n 500. Dus zelfs de ergste mogelijke bijwerking, overlijden, wordt nauwelijks gemeld.

Voor goed begrip: het gaat dus niet om overlijdens vanwege de vaccinatie. Het gaat om mensen die overleden zijn nadat ze gevaccineerd werden. Instanties zoals het Lareb moeten aan de hand van de meldingen uitzoeken of er patronen te vinden zijn in doodsoorzaken en of mogelijke verbanden met het vaccin zijn. Maar als er slechts weinig en dan ook nog willekeurige meldingen zijn, worden er geen patronen zichtbaar.

(MdH: De cijfermatige onderbouwing treft u aan op de site van Anton zelf in het kader middenin het artikel. Dit is de link.  Het is op basis van data van het CBS en het RIVM. En ik heb het ook met wat anderen nagerekend en gecheckd).

Maar 500

Uit de cijfers blijkt dat alleen al van de 65-plussers er 8.100 overleden zijn vier weken na vaccinatie. Over alle leeftijdscategorieën zijn er bij Lareb echter maar ca. 500 gemeld. (Bronnen: Lareb, CBS)

(MdH: Nogmaals: Dit betekent niet dat die 8100 overleden zijn door de vaccinatie, maar alleen dat in de periode van vier weken na de vaccinatie ruim 8.000 65 plussers zijn overleden).

Waar hebben we bij deze berekening dan nog géén rekening mee gehouden?

  • Hier en daar zijn wat cijfers naar beneden afgerond. Het waren er in die periode eigenlijk 2.700 per week, geen 2.500. Dat verhoogt het getal van 8.100 naar 8.748 overlijdens na vaccinatie. (Nu zitten we trouwens wat lager: rond de 2.400, 2.500).
  • Er zijn per persoon twee prikken gegeven, niet één. Dat verdubbelt de termijn waarover niet is gemeld. Je gaat dan misschien wel richting 16.000. Eerste prikken waren er méér dan tweede prikken, de tussentijdse overlijdens moeten er dan weer af… ik ga dat niet opnieuw uitrekenen. Het idee is duidelijk.
  • We hebben alleen de 65-plus groep genomen omdat die nagenoeg volledig gevaccineerd is. Nemen we de 50 plussers erbij, dan worden de cijfers nog hoger. Of je neemt alle leeftijden. Het nadeel daarvan is: hoe jonger, des te lastiger het rekenen wordt vanwege de gaten in de vaccinatiedekking. Toch zit bij de jongere groepen ca 15% van de totaalsterfte.

Het gaat niet eens om de exacte getallen maar om de ordegroottes. Het is absurd om voor te kunnen rekenen dat er 5.000, 10.000 of 15.000 mensen zijn overleden na vaccinatie, dat er daarvan nog geen 500 zijn gemeld en dat uit die ondermeldingen vervolgens conclusies worden getrokken.

Wat meldt de meldpost

Lareb trekt hierover niet aan de bel, De Jonge zwijgt hierover in alle talen. Het aantal meldingen van overlijden bij Lareb is dus nog geen 10% van de statistisch verwachte overlijdens na vaccinatie – en dan bereken ik het echt héél voorzichtig. Zijn er bij die overige 90% misschien ongebruikelijk veel hart- of hersenaandoeningen? We zullen het pas weten als het zó ernstig is dat er iets in de CBS- of andere overlijdensstatistieken zichtbaar wordt. Dat is dan in ieder geval te laat om in te grijpen.

Gericht onderzoek kan pas dan misschien aantonen dat er meer hersen- / bloed- en hartgerelateerde overlijdens zijn geweest dan normaal. Is het dan te laat voor obducties? En als overlijdens al niet worden gemeld, hoe zit het dan met minder ernstige aandoeningen?

Als er veel meldingen uit bijvoorbeeld de jongere leeftijdscategorie komen (wat soms het geval is), zou ik daaruit vooral opmaken dat het bij ouderen eerder ‘normaal’ gevonden wordt als iemand die aandoening krijgt. Niet melden dat het ‘bij jongeren vaker voorkomt’ als er alleen meldingen zijn en als er nog geen medische grond is om dat aan te tonen.

Meldingszuiverheid

Dat geldt bijvoorbeeld voor trombose en in extremo voor overlijden. Het alleen vrijwillig melden van ‘vermoedelijke’ bijwerkingen (dus “onverwachte” aandoeningen gezien bijvoorbeeld de leeftijd) gaat hoe dan ook ten koste van de meldingszuiverheid. En is bovendien niet conform de voorwaarden van toelating.

Veel artsen zullen de koppeling tussen overlijden en vaccinatie niet graag maken. Het is én extra veel werk én het verlaagt de vaccinatiebereidheid. Én de bijwerkingen zijn dermate zeldzaam dat al snel wordt ingeschat dat het wel geen bijwerking zal zijn, zeker bij ouderen. Een aandoening of een vermoedelijke doodsoorzaak (een huisarts doet geen obductie) staat misschien niet eens op de lijst met bijwerkingen – en je hoefde toch alleen bijwerkingen te melden…?

Waarom eigenlijk ‘bijwerkingen’?

Wij spreken in het Nederlands over: ‘Verplichte melding van ernstige “bijwerkingen”, ook als je ze niet toeschrijft aan vaccinatie’ – maar hoezo zijn het dan bijwerkingen? Waarvan zijn het dan bijwerkingen; als je ze niet toeschrijft aan het vaccin, waar schrijf je ze dan aan toe? Spontane herseninfarcten, trombose, hartfalen, onregelmatigheidsklachten, vallen die onder “bijwerkingen”?

Het wekt allemaal geen zorgvuldige indruk en juridisch lijkt het alle ruimte te bieden voor het zaaien van twijfel. In het Engels hebben ze daar al over nagedacht gezien hun “adverse events”.

Misschien kan ooit de privacy-horde worden genomen om drie (of twee?) databases te koppelen:

  • datum van overlijden,
  • patiëntendossier (medische voorgeschiedenis)
  • en datum van vaccinatie.

Dat zou geanonimiseerd geen probleem moeten zijn en dan weet je ineens een heleboel meer. Maar Lareb (dus overheid) sust onrust met de mededeling dat er maar weinig meldingen zijn. Soms zeggen ze zelfs “minder dan verwacht”, waaruit dan weer niet wordt geconcludeerd dat het betreffende vaccin kennelijk werkt tegen die specifieke symptomen… Dataverzameling en -analyse blijft een enorm pijnpunt, maar niemand kan dat beter dan het RIVM, vinden ze bij het RIVM.

Oorspronkelijk artikel op https://virusvaria.nl

Volg Maurice de Hond op Twitter en YouTube.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
De olifant op het voetbalveld - 96019
De heftige reacties van Nederland op het debat over de regeringsverklaring - 95205