Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Covid Dagcijfers 4 januari 2022

Covid Dagcijfers 4 januari 2022 - 31116
Samenvatting van het artikel

Op deze pagina worden dagelijks de laatste cijfers over de covid-19 epidemie gepresenteerd, op basis van de gegevens van het NICE, aangevuld met de voorspellingen voor de komende weken. Vandaag de cijfers voor 4 januari 2022.

Lees volledig artikel: Covid Dagcijfers 4 januari 2022

Leestijd: 3 minuten

België aan zet

Een onverwachte wending uit onverwachte hoek. Terwijl de Nederlandse opnamecijfers eigenlijk onverwacht niet echt willen stijgen, zien we wel een plotselinge stijging van het aantal ziekenhuisopnames in België. We zagen daar vrijdag al een heel klein haakje verschijnen, maar het zou prematuur zijn geweest om er na een paar dagen al een conclusie aan te verbinden.

De data werden sindsdien niet meer bijgewerkt, dus pas vandaag weer een update. Tot onze grote verrassing bleek deze stijging door te zetten en wel precies volgens het patroon zoals dat voor Nederland voorspeld was, alleen een week vroeger. Dat het daar vroeger gebeurt dan hier is niet bijzonder. De eerste besmettingen in België kunnen een week eerder hebben plaatsgevonden, of het waren er wat meer dan in Nederland. Ook als het effect van maatregelen een remming van 5% opleverde, zal uiteindelijk de top van de golf hier een week later plaats vinden dat in België. Het duurt dan uiteraard ook langer voordat het hier is uitgedoofd. Plus dat het aandeel patiënten MET Covid ongetwijfeld ook toeneemt, zoals uit andere landen ook blijkt. Dat heeft ook invloed op de duur van het verblijf in het ziekenhuis.

In elk geval lijkt dus België inmiddels aan zet om iets van deze golf te gaan vinden. Voorlopig houden ze daar het hoofd nog koel, er is geen aanleiding tot paniek of herinvoeren van maatregelen. De winkels zijn open, horeca sluit pas om 11 uur ’s avonds.

RIVM voorspelling

Blijkbaar zit het RIVM in zijn maag met de cijfers. Deze lockdown werd onderbouwd door het OMT/RIVM met een grafiek van de voorspelde IC bezetting: 4300 patiënten. Al snel na het ingaan van de lockdown werd duidelijk dat de werkelijke cijfers de voorspelling niet gingen volgen. Op 18 december is een nieuwe prognose gegeven, waarin dit plaatje staat op pagina 9:

Covid Dagcijfers 4 januari 2022 - 31122

We hebben in plaatje links de voorspelling toegevoegd die eerder werd gedaan. Omdat de cijfers niet wilden verlopen zoals het model eerder aangaf, is er de eerste week van december een bult in het model aangebracht, die de cijfers even liet dalen. Pas daarna zouden de cijfers echt gaan stijgen. Ook deze cijfers worden inmiddels al weer ingehaald door de werkelijkheid. Volgens deze grafiek zouden er nu meer dan 1000 IC bedden moeten zijn en sterk stijgende. Het werkelijke aantal zit echter met 462 ver onder de RIVM voorspelling en is sterk dalende.

Op pagina 12 staat ook een grafiek met het verwachte aantal opnames per dag. De lijn stijgt ver uit boven de rand van de grafiek die tot 700 loopt. Het waren er vandaag om 16:00 uur slechts 94….

Green Team model

De prognose van het Green Team is drie weken geleden gemaakt en er was sindsdien maar één aanpassing in de begincijfers op 1 december. De extra besmettelijkheid was in het begin overgenomen van wat er uit Zuid-Afrika bekend was: 2,5 maal. Nadat deze factor na enkele weken was aangepast naar 2,4, bleken prognose en werkelijke cijfers uitstekend met elkaar overeen te komen. Wel lijken de opnamecijfers nog niet echt te willen stijgen volgens het rekenmodel, terwijl België wel de prognosecijfers volgt, heel bijzonder!

Covid Dagcijfers 4 januari 2022 - 31125

In de grafiek is een extra lijntje aangebracht (de oranje stippellijn), om in te kunnen schatten welk deel van de opnames nog de Delta variant zou betreffen. Volgens het rekenmodel zijn we vandaag het moment gepasseerd dat de helft van de opnames met Omikron zal zijn. De dalende lijn van het werkelijke aantal ziekenhuisopnames wekt de suggestie dat er geen golf meer zal komen, maar de Belgische cijfers volgen wel het rekenmodel. De verwachting is dus toch dat ook onze cijfers zeer binnenkort zullen gaan stijgen. Pas dan kunnen we een uitspraak doen hoe ziekmakender Omikron in Nederland gaat zijn ten opzichte van bijvoorbeeld Zuid-Afrika. Als we moeten kiezen tussen de RIVM aannames en 100 per dag, dan kiezen we voor 100, maar we laten voorlopig nog even die 200 per dag staan.

Reproductiegetal

In de cijfers van het reproductiegetal is heel goed te zien dat de Belgische cijfers precies het rekenmodel volgen, maar dan 6 dagen vroeger. We kunnen vanaf nu dus kijkend naar België een redelijk beeld krijgen van wat ons hier te wachten staat, wat een luxe!

Covid Dagcijfers 4 januari 2022 - 31126

Zodra we meer cijfers krijgen die betrekking hebben op de ziekenhuisbezetting, dan zullen we daar een prognose van geven. Voorlopig lijken we uit te komen op maximaal 1200 patiënten op de verpleegafdelingen die er wegens Covid-19 zijn opgenomen. De IC blijft nog even een vraagteken, zolang er nog geen gegevens zijn over met name de ligduur op de IC.

De dagcijfers van de ziekenhuisopnames zijn:

  • Aantal ziekenhuisopnames gisteren 133 *
  • Aantal ziekenhuisopnames eergisteren: 99 *
  • Actuele geschatte R-waarde op basis van ziekenhuisopnames: 0,91 **

We gaan het weer zien!

Toelichting

In de grafiek met ziekenhuisopnames, geeft de blauwe lijn gemerkt “I-PCR” de voorspelling weer van het aantal ziekenhuisopnames op basis van de PCR test. Zie ook ons blog hierover.

* Gecorrigeerde waarden. Ongecorrigeerde waarden op stichting-nice.nl
** Let op: deze R dag-waarde kan dus nog 0,02 wijzigen de komende tijd, als gevolg van het bijplussen (toevoegen door NICE van nog niet ingevoerde patiënten met een positieve PCR-test).

U heeft zojuist gelezen: Covid Dagcijfers 4 januari 2022 – België aan zet

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
De olifant op het voetbalveld - 96019