Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Hoe het Coronavirus de wetenschap blijvend verdeelde

Hoe het Coronavirus de wetenschap blijvend verdeelde - 63194
Samenvatting van het artikel

Een longread van Prof. De Hert over de wetenschap tijdens en na de Coronaperiode

Lees volledig artikel: Hoe het Coronavirus de wetenschap blijvend verdeelde

Leestijd: 3 minuten

Hoe het Coronavirus de wetenschap blijvend verdeelde

Publieke immunisering, consensus claims en ontrading van het wetenschappelijk debat

Professor Paul De Hert, was één van de andere vijf wetenschappers bij de eerste serie van Tegenwind. Ik heb hem ontmoet tijdens de opnames in de zomer van 2021, evenals de andere vier (Mattias Desmet, Theo Schetters, Sam Brokken en Lieven Annemans).  Ook na twee jaar zijn de 7 afleveringen die toen opgenomen zijn, nog steeds actueel en de moeite waard.

Prof. De Hert heeft een uitgebreid en zeer behartenswaardig artikel geschreven over wat er gebeurde met de wetenschap tijdens de Coronaperiode. Hij heeft het gepubliceerd op de site “De Controversatie”. Dat is een site opgericht door prominente Belgische wetenschappers. Zij omschrijven als doelstelling:

“De Controversatie is een initiatief dat wetenschappers, hoofdzakelijk verbonden aan academische instellingen, samenbrengt, die elk vanuit hun discipline een bijdrage willen leveren aan het wetenschappelijk en maatschappelijk debat dat voortvloeit uit de aanpak van de coronapandemie en de doorwerkende maatschappelijke veranderingen die daarmee gepaard gaan.”

Ook de rest van de omschrijving van hun doelstelling is verfrissend. Ik raad u aan die hier te lezen. 

Het artikel van Prof. De Hert met de titel, die u ook in de kop terugziet, is zeer interessant en zeer lezenswaardig. De geschatte duur van lezen is bijna 1 uur, maar het is dusdanig interessant dat ik het hier van harte aanbeveel.

Hieronder treft u de inleiding van het artikel aan. De rest kunt u op de site De Controversatie verder lezen.

Inleiding van het artikel

Het beleid en de mainstream media gingen in de voorbije jaren voorbij de realiteit van onzekerheid binnen de wetenschap. Er is, zeker bij grote onzekerheid, niet altijd sprake van een consensus rond één verklaring of één wetenschappelijk inzicht. Over de Covid-kritische wetenschappers die deelnamen aan de Tegenwind documentaires is af en toe geschreven, maar zelden kwam het tot een interview of een debat. Met uitzondering van de Groene Amsterdammer werd geen zorgvuldige aandacht besteed aan het werk van Mattias Desmet, wel aan mogelijke fouten in het werk en aan associaties met rechts. Het ‘omgaan met afwijkende visies’ werd door de mainstream media zo begrepen dat aanvallen op de persoon mochten, maar dat een reactie of interview met de persoon moest worden vermeden.

Vreemd genoeg wordt er in de literatuur door bepaalde mainstream wetenschappers (die achter het pandemiebeleid staan van de meeste Europese landen, met uitzondering van Zweden) openlijk gepraat over nuttige strategieën om kritische wetenschappers te demoniseren en weg te duwen uit het debat.

In deze bijdrage worden deze strategieën onder de loep genomen. Het gaat respectievelijk over verdachtmaking door associatie met industrie en rechts; het inroepen van consensus en deze wetenschappers buiten deze consensus plaatsen; en over publieke immunisering.

Verdeeld

Het resultaat is een verdeelde wetenschap. In de wetenschappelijke literatuur werd en wordt nochtans gewaarschuwd voor nodeloze dualisering: het helpt de publieke zaak niet, het staat haaks op de aard van wetenschapsbeoefening en het sluit inzichten uit waardoor fenomenen zoals vaccinatietwijfel en het succes van complottheorieën moeilijk te begrijpen vallen. We gaan in deze bijdrage in op het lot van kritische wetenschappers, buiten België (Great Barrington Declaration groep) en binnen België (Wintermanifest, Tegenwind).

Hoewel de recente cijfers over het Zweedse pandemiebeleid dat het dichtst aanleunt bij het programma van de Great Barrington Declaration uitgesproken gunstig zijn, niet alleen op het vlak van gezondheid, maar ook op allerlei andere domeinen, werd het Barrington van meet af aan afgewezen door een groep wetenschappers die uiteindelijk zouden zorgen voor een klimaat dat discussie onmogelijk maakte.

Het in Amerika gecreëerde vijandsbeeld over kritische wetenschappers als antiwetenschap en wetenschappers met rechtse agenda’s, vond ook ingang in ons land. Na een bespreking van een drietal voorgestelde strategieën om kritische wetenschappers buiten de discussie te houden, ronden we af met een reflectie over het resultaat, een verdeelde wetenschap. Het valt niet te verwachten dat deze verdeeldheid zal wegdeemsteren. De anti-wetenschappelijke toon in het praten over wetenschap en wetenschappers is gezet.

Voor de rest van het artikel verwijs ik naar de website “De Controversatie”.

U heeft zojuist gelezen: Hoe het Coronavirus de wetenschap blijvend verdeelde.

Volg Maurice de Hond op Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube.

Deze website opereert dankzij de financiële steun van de bezoekers en kent geen paywall of adverteerder. Klik hier als u een (kleine) donatie wilt geven. Onze dank is groot.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
De notulen van het – Duitse – OMT compleet openbaar - 96782
De bijzondere aanpassingen van de oversterftemetingen - 96665