Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Lessons learned? Infectie geeft betere bescherming dan vaccinatie

Lessons learned?: Infectie geeft betere bescherming dan vaccinatie - 42019
Samenvatting van het artikel

Het doormaken van infectie biedt een sterkere en langdurigere bescherming dan vaccinatie. Dat zou zowel een rol dienen te spelen bij het toekomstig beleid als een onderdeel moeten zijn bij het verschil in afwegingsproces t.a.v. vaccinaties per leeftijdsgroep.

Lees volledig artikel: Lessons learned? Infectie geeft betere bescherming dan vaccinatie

Leestijd: 6 minuten

Lessons learned? Infectie geeft betere bescherming dan vaccinatie

Deel 3: Lessons learned?

In deze serie “Lessons learned?” past ook het onderwerp “bescherming tegen infectie”.

Voor 2020 zou het een no-brainer geweest zijn als gesteld zou worden dat een eerder doorgemaakte infectie beter beschermt dan een vaccinatie. Maar in de afgelopen twee jaar is bij herhaling anders beweerd. En zouden bepaalde studies dat ook aantonen.

Het was zelfs een tijdje zo dat een QR-code op basis van vaccinatie 9 maanden geldig was en een genezingsbewijs van infectie maar 6 maanden.

Maar als je die studies las of de argumenten hoorde (van experts en politici) dan ging het er in feite om proberen te bevorderen dat zoveel mogelijk mensen zich vaccineerden. Terwijl al vrij snel duidelijk werd dat het vaccin veel minder bescherming bood tegen infectie dan aanvankelijk geclaimd werd.

De mate van bescherming van vaccinatie

In november 2020 werd gemeld dat het Pfizer-vaccin een grote bescherming bood tegen het geïnfecteerd raken door Covid-19. Dit staat in een persbericht van Pfizer op 31-12-2020.

Lessons learned?: Infectie geeft hogere bescherming dan vaccinatie - 41994

In die tijd werd ook in Nederland begonnen met vaccineren. Naast Pfizer werd daarvoor ook Moderna gebruikt, dat min of meer vergelijkbare resultaten claimde.

Inmiddels weten we dat de bescherming van het vaccin tegen infectie bij lange na geen 95% is. En dat de bescherming tegen infectie na vaccinatie afneemt. Vier tot zes maanden na de tweede vaccinatie was er weinig van die bescherming over.

Het probleem was echter dat bij nogal wat cijfermatige analyses in de wereld het erop leek dat men de bescherming van het vaccin tegen infectie zo hoog mogelijk wilde voorstellen. O.a. maakt het nogal wat uit voor cijfermatige analyses wanneer iemand als gevaccineerd telt en wanneer (nog) niet. Direct na vaccinatie, een week erna, twee weken erna?  Plus dat er forse verschillen waren naar leeftijdsklasse.

In maar weinig landen is de data van hoge kwaliteit. En zelfs met goede kwaliteit data is het vaak moeilijk ondubbelzinnige conclusies te trekken.

Het werd extra moeilijk te analyseren doordat:

  1. De effectiviteit van het vaccin in de tijd afnam
  2. De ouderen eerder werden gevaccineerd dan de jongeren
  3. Er meerdere golven waren met diverse varianten

En als dit al niet gecompliceerd genoeg was voor analyses waren er grote verschillen naar leeftijdsklasse in het aandeel geïnfecteerden (jongeren meer dan ouderen) en de mate van ernst van de symptomen en gevolgen.

En daardoor lijkt het er wel op dat op basis van de data ongeveer elke conclusie getrokken kon worden, die men wilde trekken.

Zo kwamen er in oktober 2021 twee veel geciteerde studies uit met volledig tegenovergestelde conclusies over het onderwerp of infectie al dan niet een betere bescherming biedt dan vaccinatie. Het ene uit Israël concludeerde een veel sterkere bescherming dankzij infectie dan dankzij vaccinatie en het Amerikaanse onderzoek concludeerde het tegendeel. In dit sterke artikel worden de resultaten van die twee onderzoeken onder de loep genomen.  Daaruit blijkt hoe zwak de onderzoeksopzet was van het Amerikaanse onderzoek, waarover de CDC echter wel in juichende termen sprak. 

Voor het beleid en de keuzes die je als persoon maakt is het echter wel van groot belang om te weten hoe het nu echt zit. Zeker omdat de risico’s van het doormaken van de infectie sterk verschillen tussen de ouderen en de jongeren.

De bescherming door infectie

Ik heb nogal wat studies bekeken over het onderwerp en er valt op veel wat aan te merken. Vorige maand kwamen er een aantal grote studies uit Qatar  uit (1), (2) en (3) en die vind ik tot nu toe van de recente studies wel de beste. Belangrijk is daarbij wel te beseffen dat de bevolking van Qatar gemiddeld jonger is dan in onze regio’s (slechts 9% boven 65 jaar). Maar de kwaliteit van de data in Qatar is superieur aan die in Nederland. Hoewel ook daar natuurlijk het probleem bestaat van de opkomst van de verschillende varianten in relatie tot het vaccinatieschema per leeftijdsklasse.

De conclusies van het onderzoek zijn duidelijk. Bescherming tegen infectie door eerdere infectie is sterker en langduriger. Er zijn maar weinig herinfecties, die tot een ernstig ziektebeeld leiden.

Uit de studies zou opgemaakt kunnen worden dat er een bepaalde window is dat na een boostervaccinatie de bescherming wat hoger is door vaccinatie dan infectie, maar:

  • kort na de boostervaccinatie lijkt het risico van infectie juist extra hoog te zijn
  • die window duurt kort, omdat het effect van die vaccinatie afneemt, en die window lijkt korter te zijn naarmate het meerdere boosters betreft.

Bij al deze studies wordt nog als probleem vermeld dat een deel van de gevaccineerden hun bescherming (mede) zou hebben kunnen krijgen doordat ze wel geïnfecteerd waren geraakt voordat ze gevaccineerd waren, maar dat niet weten. Dat verhoogt het veronderstelde effect van het vaccin.

Besmettelijker

De Omikron variant is besmettelijker dan de eerdere varianten en zowel eerdere infecties als vaccinaties beschermen daar minder tegen dan in het geval van de Delta-variant. Maar ook hierover wordt in Qatar gemeld dat de eerdere infectie een (veel) betere bescherming biedt.

Dat betekent niet automatisch dat het voor ouderen/kwetsbaren, die nog niet de infectie hebben opgelopen, het per definitie beter is om die infectie op te lopen dan gevaccineerd te worden.

Maar, zeker als het blijkt nodig te zijn om periodiek (misschien zelfs iedere 4 maanden) te boosteren dan zou het kunnen zijn dat de schade die je oploopt om infectie te ontlopen niet opweegt tegen de mogelijke schade van de infectie zelf.

(Zeker als er gezorgd zou gaan worden dat via veilige ruimtes, door ventilatie en luchtzuivering, de virale doses die men binnenkrijgt, beperkt wordt, zoals we op deze site al bijna twee jaar aangeven).

Vaccinatie na infectie?

Uit onderzoeken blijkt dat na infectie een booster-vaccinatie meer bescherming biedt tegen infectie dan de infectie alleen. Maar ook daarvan is de duur van die extra werking nog een vraag.

Echter, wat veel belangrijker is: als iemand al een keer geïnfecteerd is geraakt wat is dan het extra voordeel van een boostervaccinatie t.o.v. de mogelijke – inmiddels bekende en nog onbekende – nadelen van die vaccinatie?

Met als belangrijk punt daarbij: deze afweging van mogelijke voordelen en nadelen verschilt in sterke mate tussen ouderen/kwetsbaren en jongeren.

Ik vond en vind het kwalijk dat reeds geïnfecteerden gestimuleerd werden om zich te laten boosteren. En dat daarbij geen onderscheid werd gemaakt tussen ouderen/kwetsbaren en jongeren.

En op basis van de onderzoeken die er lagen is het eigenlijk niet uit te leggen dat bij de nationale en internationale Coronatoegangspas gevaccineerd zijn langer telde dan het genezen zijn van een infectie.

Ik ken nogal wat mensen die drie maanden na hun infectie direct hun booster namen (dat was de minimum-termijn die daarvoor stond). Zelfs een aantal onder de 40 jaar!

Naar de toekomst toe

Bij de griepvaccinaties wordt ieder jaar ingeschat welke variant(en) dominant wordt (worden). In welke mate het griepvaccin dan beschermt tegen griep, ziekte en sterfte, zijn ook nogal wat studies met zeer tegengestelde bevindingen te vinden. Maar daarover is minder bekend bij het grote publiek.

Het is op individueel niveau ook niet echt vast te stellen waarom men al dan niet geïnfecteerd raakt of al dan niet erg ziek wordt. Velen zijn ervan overtuigd dat de keuze die zij zelf gemaakt hebben zorgden voor de “goede afloop”.

Dat is goed terug te lezen in dit soort zinnen die ik met regelmaat op twitter tegenkom: “ik ben drie keer gevaccineerd en heb Covid gekregen, maar door mijn vaccinatie ben ik niet erg ziek geworden”. En  “dankzij het feit dat ik niet gevaccineerd bent, heb ik geen covid gekregen”.  Per individu is natuurlijk niet aan te geven of men echt gelijk heeft.

Zelf heb ik nooit griep gehad. (Of althans niet dat ik het actief heb gemerkt). En ik heb ook nooit aandrang gevoeld een griepvaccinatie te nemen.

Ik heb me in april/mei vorig jaar wel twee keer laten vaccineren met Pfizer, maar had in het najaar al besloten me niet te laten boosteren. Vooral doordat ik zag dat de werkingsperiode in de tijd afnam en je kon verwachten dat dit bij volgende boosters alleen maar erger zou kunnen worden. En dan was dus de keuze op de lange termijn: of steeds vaker laten prikken, of via het doormaken van de infectie een robuustere en langduriger bescherming verkrijgen dan extra vaccinaties zouden kunnen bieden.

Mild verloop

In november 2021 kreeg ik Covid. En ik had er amper last van. Maar ook ik kan niet zeggen waardoor het dan zo mild verliep. In mijn hele gezin verliep het zeer mild, dus zelf denk ik dat de grootste bijdrage geweest is het consequent innemen van D3, K2 en Zink sinds maart 2020 en het actief beschermen tegen het mogelijk inademen van te hoge virale doses. Maar op individueel niveau is dat bewijs niet te geven.

Op dit moment merken we in Nederland dat, ondanks het vervallen van alle maatregelen, de IC- en ziekenhuisopnames steeds sterker dalen. Dat komt met name door de seizoensinvloed en een bevolking die steeds meer immuniteit kent. (En dus ook steeds meer geïnfecteerden heeft gekend, zeker ook tijdens de eerste twee maanden Omikron.)

Mocht zich in de toekomst (dit of een volgend najaar) toch weer een nieuwe uitbraak van Corona voordoen, dan valt te hopen dat ook in de medische wereld de natuurlijke bescherming die opgebouwd werd en wordt door infectie, naar waarde wordt geschat. En niet standaard achtergesteld bij de werking van het vaccin. Juist omdat steeds meer mensen een infectie hebben ondergaan.

En dat we eindelijk objectieve informatie krijgen per leeftijdsklasse met voor- en nadelen, waardoor we betere onderbouwingen voor besluiten kunnen krijgen.

Eerdere afleveringen waren:

Inleiding

1a. Grote druppels zijn veel minder gevaarlijk dan hele kleine

1b: De verspreiding vindt vooral plaats via de lucht

1c: Het enorme belang van virale doses

1d: Zo haal je de virussen uit de lucht

2: Mondkapjes werken wel en werken niet

 Steun onze site om dit soort artikelen te blijven schrijven om te voorkomen dat we nog jarenlang onder het juk moeten blijven zitten van dit soort beschreven dogma’s. Klik hier voor een (kleine) donatie. 

U heeft zojuist gelezen: Lessons learned? Infectie geeft betere bescherming dan vaccinatie.

Volg Maurice de Hond op Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
De olifant op het voetbalveld - 96019
De heftige reacties van Nederland op het debat over de regeringsverklaring - 95205