Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Mijn reactie op de zoektocht van Tijs van den Brink

Open brief aan Tijs van den Brink - 69243
Samenvatting van het artikel

Mijn ervaring met en reactie op de zoektocht van Tijs van den Brink naar zijn rol tijdens de Coronaperiode.

Lees volledig artikel: Mijn reactie op de zoektocht van Tijs van den Brink

Leestijd: 8 minuten

Mijn reactie op de zoektocht van Tijs van den Brink

Beste Tijs,

Toen je me vroeg voor het programma over jouw zoektocht naar jouw rol tijdens de Coronaperiode (en daarmee van de journalistiek), deed ik daar graag aan mee. Enerzijds omdat ik al in diverse van je programma’s zat vanaf 2000 toen jij actief werd in de media. Anderzijds omdat ik het op prijs stel dat je deze zoektocht wilde ondernemen. Er zijn – helaas – weinigen aan de kant van de autoriteiten en de media, die dat tot dusverre gedaan hebben. En in de beginfase van Corona zat ik een aantal keren aan je tafel bij OP1.

In die 2 uur dat je samen met het team bij mij thuis was hebben we een uitgebreid en goed gesprek gevoerd.

In ons gesprek vertelde ik je hoe vaak de deskundigen (virologen, epidemiologen, OMT-leden en Van Dissel) diverse zaken met grote stelligheid beweerden, maar dat die stelligheid vaak zwak was gefundeerd. En dat op cruciale punten die stelligheid door vele wetenschappers in de wereld – goed onderbouwd -, werd gelogenstraft. Dankzij mijn deskundigheid (opgeleid in methoden en technieken van onderzoek en statistische analyse, waarover ik ook enkele jaren college heb gegeven) kon ik goed vaststellen hoezeer bij de studies rondom Corona gezondigd werd tegen basale regels van goed onderzoek. En hoe de data de stellige conclusies door de deskundigen vaak niet onderbouwde.

En dat betrof zeker niet alleen de situatie rondom de verspreidingswijze (aerosolen in plaats van grote druppels), maar ook de slechte onderbouwing van een groot aantal maatregelen, zoals avondklok, de 2G-Coronapas  en de belachelijke Omicron-lockdown van december 2021. Ten slotte sprak ik ook over hoe Marion Koopmans en consorten de hele grote kans dat het virus uit het lab in Wuhan was ontsnapt, samen met andere deskundigen (en Dr. Fauci) had verdonkeremaand.

Maar vrijwel niets van dat deel van het gesprek zag ik in je uitzending van je zoektocht terug.

De deskundigen!

Wat je uitgezonden hebt van ons gesprek ging amper over de kern van wat er mis is gegaan tijdens de Coronaperiode. Niet alleen het feit dat degenen met een onderbouwd tegengeluid amper bij jou (en ik bedoel daarmee ook de gehele journalistiek) aan het woord kwamen, maar vooral dat er door de journalistiek vrijwel geen vraagtekens werden gezet bij datgene wat de deskundigen presenteerden. Zij deden het zeker met veel aplomb en “ondersteund” door hun titel of functie, maar de onderbouwing ervan was vaak zwak, gebaseerd op dogma’s. En berustte vooral op een soort impliciete afspraak met elkaar, dat ze het dominante verhaal in het openbaar bleven ondersteunen, hoewel ze vaak achter de schermen twijfels hadden of erger, zoals ik persoonlijk regelmatig van ze had vernomen.

Zo blijkt inmiddels een fors deel van wat zij toen als zekerheden presenteerden onjuist te zijn geweest. En blijken veel maatregelen weinig geholpen te hebben en veel nadelen gehad te hebben. En dat is dan niet iets wat men toen niet had kunnen weten, het is een kwestie van dat ze dat toen niet hadden willen weten. Ik noem achtereenvolgens “het virus wordt verspreid via grote druppels”, “als je gevaccineerd bent kun je anderen niet besmetten”, “2G-coronapas biedt bescherming tegen verspreiding van het virus”, “door jongeren te vaccineren beschermen we de ouderen”, “met de avondklok verminderen we de verspreiding”, “een lockdown is een goede bescherming tegen hoge IC-opnames door het Omicron-virus” en “het virus is afkomstig van een markt in Wuhan”. En dit is absoluut niet een volledige opsomming.

Al datgene werd verteld door degenen die jij (en anderen) vaak aan tafel had of waar jij een wekelijkse podcast mee maakte (Gommers en Koopmans).

Echter, dat bleek uit jouw interviews rondom de documentaire en de gesprekken die je met Marianne Zwagerman en Flavio Pasquino voerde, je was niet geinteresseerd in de inhoudelijke kant van het geheel. Jouw enige vraag was eigenlijk “Had ik die tegengeluiden meer aan het woord moeten laten?”  Had de verhouding 1 op 100 die er nu was geweest misschien 2 of 3 op 100 moeten zijn?

Uit alles bleek dat je toen -maar ook nu- geen vraagtekens zette bij datgene wat die deskundigen jou destijds vertelden. “Zij zijn toch de deskundigen” zeg je meermaals.

En dat je ook niet bereid/in staat bent om je inhoudelijk in de aangegeven punten te verdiepen. Want in ons gesprek heb ik dat aan jou en je team uitgebreid laten zien en in de documentaire zie je er echter niets van terug. Dat ik o.a. het volgzame optreden van jou en je collega’s de schuld gaf van die Omikron-lockdown uit december 2021 (we waren de enige in Europa) en jij dat ook beaamde. Ook dat zag ik niet terug.

Na de opnames voor het programma in september jl. heb ik een artikel geschreven waarin ik een deel van wat ik jullie had verteld beschreef. Met name dat deel waaruit blijkt wat een onzin Van Dissel had verkocht eind juni 2020 t.a.v. het gigantische aantal ICopnames (35.000) dat door de maatregelen bespaard zou zijn. Ik stuurde je de link ernaartoe. Maar noch uit de uiteindelijke reportage, noch uit de interviews eromheen blijkt dat er iets van de inhoud van dat artikel bij je is overgekomen!

Kwaliteit van de informatie

Beste Tijs, het ging en gaat er namelijk niet alleen om, dat je de tegengeluiden veel te weinig aan het woord liet. Maar dat je ook serieus de kwaliteit van de informatie die je krijgt van de deskundigen toetst (al dan niet met behulp van deskundigen die laten zien waarom die kwaliteit niet goed is). Dat is het probleem dat ik en ook anderen, die aan de andere kant van de “Coronakloof” staan, hebben met de wijze waarop de journalistiek is opgetreden. Er was maar één verhaal mogelijk, hoe zwak ook dat verhaal vaak op diverse onderdelen was.

Besef dat ik op 20 mei 2020 in dit artikel hard aantoonde dat Covid-19 qua verspreiding het patroon van influenza volgde en de IFR niet hoger lag dan een ernstige griepepidemie. De gevolgtrekking toen had al kunnen zijn dat we die zomer van 2020 geen enkele beperking hoefden te hebben. Maar jij (en de anderen) bleven aan de lippen hangen van het OMT en Van Dissel. Die laatstgenoemde maakte eind juni 2020 nog dei belachelijke berekening dat de maatregelen 35.000 IC-opnames hadden bespaard. Ook dat was toen al, mede op basis van mijn berekeningen, aantoonbare onzin. Maar werd wel gebruikt om veel van de maatregelen – af en aan – te handhaven tot februari 2022.

Lees nog eens terug wat ik schreef over de foute grafiek die in OP1 werd gepresenteerd op 21 januari 2021 door Ernst Kuipers en die aan de basis stonden van de avondklok.

En je kan je als presentator/journalist niet verbergen achter de verontschuldiging dat jij toch geen deskundige bent op dat terrein. Dat doe je toch ook niet bij andere onderwerpen? Als autoriteiten met iets komen dan raadpleeg jij (of je redactie) andere deskundigen om vast te stellen of het klopt wat gepresenteerd wordt en/of je krijgt kritische vragen aangereikt om die deskundige door te zagen over wat hij poneert en beweert.

Maar precies datgene is niet gebeurd tijdens de Coronaperiode. De deskundigen werden zelden of nooit kritisch benaderd. Noch door de presentatoren (zoals jij), noch door wel een andere deskundige aan de tafel te hebben die wel de kwalificaties had om gefundeerd met tegenargumenten te komen.

Dat noch de autoriteiten zelf, noch de media, echt geïnteresseerd zijn in het evalueren van hun optreden tijdens die periode is kenmerkend. Want als dat wel zou gebeuren, dan zou pas echt duidelijk worden wat er achter de schermen heeft plaatsgevonden en hoeveel wij (en ook jij) in de maling zijn genomen.

De WOB-documenten uit die periode laten daar al behoorlijk wat van zien (zoals het optreden van de “Denktank Desinformatie”, maar ook daarvan is het typerend dat hieraan door een beperkt aantal mensen wordt gewerkt en er niets van in de media terug te vinden is).

Dat jij – als bijna enige – toch iets in de richting doet van evaluatie is op zichzelf te prijzen. Dat je daarin je eigenlijk volledig onthoudt van het dieper ingaan op de inhoud vind ik een groot gemis.

De lakmoesproef

Maar de echte vraag of je er wat van geleerd hebt, beantwoord je bij mij niet via die documentaire. Maar wel met wat je doet met de steeds hardere aanwijzingen dat jouw wekelijkse gesprekspartner Marion Koopmans medeplichtige is geweest bij de aanpak om de wereld te laten denken dat het virus was ontsnapt op een markt in Wuhan. Om daarmee te maskeren welke gevaarlijke experimenten werden gedaan in het lab in Wuhan om het coronavirus besmettelijk te maken voor mensen met alle grote risico’s van dien!

Een Australische journalist, die daar wel mee bezig is, en die daar veel over heeft gepubliceerd, heeft dinsdag jl. een interview geplaatst met hoge functionarissen uit de Amerikaanse regering, die ervan getuige waren hoe Dr. Fauci de wereld wegleidde van het lab in Wuhan naar de markt.

Als je, net zoals de andere Nederlandse media, de steeds hardere aanwijzingen van deze georkestreerde misleiding, waar Marion Koopmans een belangrijke rol bij speelde, ook nu nog negeert, laat je zien dat je helaas – ook na je zoektocht in de documentaire – niets van die Coronaperiode hebt geleerd.  Omdat je alleen maar klakkeloos het verhaal van de deskundige blijft volgen, zelfs als het duidelijk is dat ze hand- en spandiensten verleende om ons en de wereld te misleiden.

Want toen ik dat onderwerp in ons gesprek aan de orde stelde was jouw reactie “maar er is geen hard bewijs dat het virus uit het lab is ontsnapt”.  Inderdaad, want noch de Chinezen, noch de Amerikanen die betrokken waren bij de experimenten in dat lab in Wuhan, verlenen daaraan medewerking. Want als het dus echt uit het lab afkomstig is, ligt daar de verantwoordelijkheid voor de enorme gevolgen van wat direct en indirect door dat virus is aangericht.

Maar met alles wat nu bekend is, zoals de onderlinge e-mails begin 2020 tussen de deskundigen (inclusief Marion Koopmans), plus nu weer deze nieuwe video is er hard bewijs dat de betrokkenen wel onderkenden dat het virus uit het lab ontsnapt kon zijn, maar dat ze er alle belang bij hadden om de buitenwereld, inclusief jou, te doen denken dat het vrijwel zeker was dat het virus op de markt was ontsnapt.

Besef de gigantische impact die het virus op de wereld heeft gehad. Het is om veel redenen (ook om het in de toekomst te voorkomen) heel belangrijk dat de werkelijkheid boven tafel komt. En dat een journalist, die wekelijks een podcast met Marion Koopmans heeft gemaakt, nieuwsgierig genoeg zou moeten zijn om de vele informatie die inmiddels beschikbaar is tot zich te nemen. En niet volstaat met te zeggen “maar er is geen hard bewijs van een lablek”.

Beste Tijs, dat was en is dus de essentie van de kritiek die ik op jou heb t.a.v. je optreden tijdens de Coronacrisis. En als je ook na alles wat inmiddels bekend is geworden over de aanpak van de betrokkenen (inclusief Marion Koopmans) om de wereld weg te leiden van de grote kans dat het virus uit het lab is ontsnapt, ook nu alleen maar zegt “maar er is geen hard bewijs voor een ontsnapping uit het lab”, dan vind ik dat je weinig geleerd hebt van je zoektocht.

Maar misschien, en ik hoop het intens, ga je me de komende tijd op dat punt toch nog verrassen. Want het lijkt me toch niet dat je vindt dat jouw rol slechts bestaat uit het zijn van een doorgeefluik voor de autoriteiten?

Want ik had en heb altijd respect gehad voor je inzet en je oprechtheid, zoals je die ook in je columns uit. Lees nog eens die ene terug van 2 juni 2020 “Maurice de Hond vs het RIVM”.  Dan is de uitspraak die je in het Parool deed dat je het gevoel had dat ik erop uit was om instituties te beschadigen verbazingwekkend. Terwijl ik nota bene in ons gesprek bij mij thuis gefundeerd heb aangetoond hoe verkeerd die autoriteiten zaten op diverse onderwerpen en dat ze dat ook toen al hadden kunnen weten. Maar misschien is het wel veelbetekenend dat daarvan in de documentaire niets te zien was. Want dat was blijkbaar jouw zoektocht niet. Niet voor niets was de kop in de Andere Krant van jouw interview “Ik wil de overheid kunnen vertrouwen”. Ik ook, maar als het tegendeel wordt bewezen hebben journalisten zoals jij een cruciale taak. Want jullie zijn toch die oh zo belangrijke waakhonden.

U heeft zojuist gelezen: Mijn reactie op de zoektocht van Tijs van den Brink.

Volg Maurice de Hond op X | Facebook | LinkedIn | YouTube.

Deze website opereert dankzij de financiële steun van de bezoekers en kent geen paywall of adverteerder. Klik hier als u een (kleine) donatie wilt geven. Onze dank is groot.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
De olifant op het voetbalveld - 96019
De heftige reacties van Nederland op het debat over de regeringsverklaring - 95205