Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

WHO topwetenschapper heeft spijt over fout

Nu ziet zij ze wel vliegen! - 52999
Samenvatting van het artikel

Topwetenschapper van de WHO erkent in afscheidsinterview de grote fout om niet te onderkennen dat het virus door de lucht gaat. Het geeft mij zeer gemengde gevoelens.

Lees volledig artikel: WHO topwetenschapper heeft spijt over fout

Leestijd: 4 minuten

WHO topwetenschapper heeft spijt over fout

Nu ziet zij ze wel vliegen!

De Indiase arts die sinds 2019 Hoofd Wetenschap bij de WHO is, heeft een interview gegeven in het kader van haar naderend aftreden.  Dit staat als kop:

Nu ziet zij ze wel vliegen! - 52976
WHO spijt fout

In dat interview wordt haar de vraag gesteld wat haar grootste fout was als hoofd wetenschap  van de WHO. Was dat het feit dat ze niet gezegd hebben dat het virus door de lucht gaat? Dan is haar antwoord.

“We hadden dat veel eerder moeten doen, gebaseerd op het beschikbare bewijs, en het heeft ons schade berokkend. Je zou kunnen zeggen dat kritiek op de WHO oneerlijk is, want we hebben wel gesproken over ventilatie en mondmaskers. Maar we hebben nooit duidelijk uitgesproken “Dit is een virus dat door de lucht gaat”. Het spijt me zeer dat we dit niet veel, veel eerder hebben gedaan”. 

Daarna legt ze uit waardoor dit kwam. Gevangen in oude dogma’s en onduidelijkheid over haar eigen functie, die in 2019 was ingesteld.

Zeer gemengde gevoelens

Ik moet je bekennen dat ik dit interview met zeer gemengde gevoelens bekijk. Het is fijn dat ze dit nu erkent. En ik betwijfel of in Nederland mensen zoals Van Dissel, Koopmans en Bonten, ooit iets dergelijks in een interview zullen zeggen. Die zullen meer de lijn volgen “We hebben het altijd al gezegd, want kijk maar daar en daar stond al het woord “ventilatie”.

Maar wat me pijn doet en toch weer boos maakt is hoe groot de schade is doordat men niet al in april 2020 onderkende dat het virus door de lucht ging. Op 2 april 2020 schreef ik dit artikel. 

Nu ziet zij ze wel vliegen! - 52993
WHO spijt fout

En de weken erna nog veel meer artikelen over dit onderwerp. Hoe belangrijk het was om te onderkennen dat de verspreiding van het virus door de lucht ging en door dat te ontkennen een belangrijk deel van de maatregelen ineffectief/onnodig waren en belangrijke maatregelen om de meest kwetsbaren te beschermen niet werden genomen. Niet voor niets deed ik zo mijn best om aandacht te krijgen voor deze conclusies.

Besef wat het had betekend als men in april 2020 wel had onderkend wat ik toen publiceerde:

  • In zorginstellingen was een beleid gevoerd met goede ventilatie en veel frisse lucht. Bezoek van familie zou dan wel mogelijk geweest zijn. En de bewoners hadden wel naar buiten gemogen.
  • De restricties in de buitenlucht zouden opgeheven kunnen worden.
  • Zodra het weer beter werd (vanaf mei) zouden alle restricties opgeheven kunnen worden.
  • Het onderwijs had weer hervat kunnen worden.
  • Sportactiviteiten hadden weer opgestart kunnen worden.
  • Festivals en andere activiteiten voor jongeren hadden in de zomer gewoon kunnen plaatsvinden.

Niet alleen werd dit niet gedaan, maar ook heeft men niets gedaan met mijn Deltaplan Ventilatie (juni 2020) en kregen we tot en met begin 2022 met regelmaat ingrijpende nieuwe maatregelen met de belachelijke lockdown van eind 2021 als apotheose.

Anti-wetenschapper

Het lukte me in april 2020 echter amper om via de traditionele media met dit verhaal te komen. Gelukkig tenminste een paar keer bij OP1, maar hoe daar vervolgens op gereageerd werd was bedroevend. Hoe kon ik “als simpele opiniepeiler” het beter weten dan de rij van deskundigen van RIVM, OMT en anderen die er blijkbaar wel voor hadden doorgeleerd.

Toen ik in juni 2020 een debatje mocht houden met Prof. Voss  reageerde het hoofd communicatie van de artsenfederatie met een artikel waarin hij me “anti-wetenschapper” noemde. Het was alsof de kardinalen van de Paus begin 17e eeuw zich ook uitspraken tegen Galileo toen hij stelde dat de aarde om de zon draaide. Waarmee ik kwam mocht niet zo zijn, want dat was tegen het dogma dat WHO en RIVM overeind hielden. De wetenschappers (vooral natuurkundigen) die gefundeerd hetzelfde stelden als ik, werden op z’n best genegeerd, maar bij voorkeur geridiculiseerd. Daarbij gedwee gevolgd door de media. Daarvan lijkt het dat het Covid-19 virus in maart 2020 een speciale variant van Long Covid had voor de media: het tastte ernstig het kritisch vermogen van hen aan.

Hebben ze wat geleerd?

Dat deze aftredende functionaris van de WHO dit in het openbaar zegt betekent nog niet dat ook anderen in belangrijke posities bereid zullen zijn in het openbaar te erkennen hoe ze toen fout zaten. Zoals al gezegd, ik zie het Van Dissel in Nederland nog niet doen.

Bij een discussie over het erkennen van de verspreiding door de lucht schreef Rosanne Hertzberger deze grappige/trieste tweet:

Nu ziet zij ze wel vliegen! - 52994
WHO spijt fout

En ik ben bang dat ze nog gelijk heeft ook.

In mijn richting heb ik noch van de betrokkenen, noch van de media enige erkenning gemerkt van het feit dat ik het in april 2020 bij het rechte eind had en dat zij  heel lang dat niet hadden en te gedwee het RIVM en OMT volgden.

Wat ik echter veel belangrijker vind is niet of de deskundigen het in Nederland naar buiten uitspreken of niet, maar veel meer wat ze nu eigenlijk doen met de constatering dat ze heel erg mis zaten en dat dit grote gevolgen heeft gehad. Zullen ze het naar de toekomst toe proberen te voorkomen en welke maatregelen hebben ze daarbij dan genomen?

Op dat punt ben ik niet zo optimistisch. De weerstand om zaken echt te evalueren maakt mij argwanend ten aanzien van de bereidheid om van het verleden te leren. Op heel veel onderwerpen merk je dat men vanuit dogma’s blijft opereren in plaats van te werken met data, analyses en een open debat. Waarbij men met veel gemak degenen diskwalificeert die zich niet als “ja-knikker” manifesteren.

Men is erg ver afgedreven van datgene wat wetenschap is, terwijl men zich juist op de wetenschap beroept……

Woord van dank

Dat ik op deze site continu, op basis van bestudering van onderzoeken, data en goed nadenken, mijn eigen geluid heb kunnen laten horen is te danken aan uw steun. Enerzijds via de vele bijzondere mails die ik heb mogen ontvangen en anderzijds via de gulle donaties van de bezoekers aan deze site. Dat stelde ons niet alleen in staat om deze site te blijven runnen, maar gaf ook aan dat u wilt dat we hiermee doorgaan. Iets dat bevestigd werd in het onderzoek dat we onlangs via deze site gehouden hebben.

Voor die steun mijn oprechte dank en mijn toezegging dat ik de ingezette lijn van ongekleurde en transparante informatie zal blijven voortzetten. Het was en blijft meer dan nodig.

U heeft zojuist gelezen: WHO topwetenschapper heeft spijt over fout

Volg Maurice de Hond op Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube.

Blijf onze site steunen met af en toe een kleine donatie. Klik hier.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
De olifant op het voetbalveld - 96019
De heftige reacties van Nederland op het debat over de regeringsverklaring - 95205